Särjordad transformator & elsanerade objektBilder och info, om hur
el- och magnetfälts-
saneringen utförts!
Samt bilder på särjordad transformator,
den 3-fas transformator som ”fixade det”!

Bilder på elsaneringen, som gjorde livet drägligare för mig - Thorleif Sand, som är svårt elöverkänslige, och verkar vara särskilt överkänslig för ”smutsig el”, dvs de hög­fre­kventa och transienta fält som finns på elnätet (läs mera om smutsig el i annat dokument).
Speciellt intressant är foto på den (3-fas) särjordad transformator. Eftersom transformatorn är särjordad, dvs ”isolerad” från elverkets PEN-ledare, så blev elsaneringen till slut braoch jag kunde flytta in.


Reviderad: 12-12-05 / 09-05-01 (upplagd 2004). OpenOffice, men numera Libre Office. 
Copyright © 1993 – 2012, Thorleif Sand - www.malfall.se
Filnamn: bilder_A4xw-20c2-25b1W.odt → URL: www.malfall.se/emc/elsan/bilder.html

E-post se hemsidan www.Malfall.se och KONTAKT
Innehållsförteckning - punkter:


     

1. Inledning – PANORAMABILD.
2. Ledningsbundna störningarna påverkar E-känsliga och kortvågsradio!
3. Egen 5-ledarkabel och jordtag, gjorde mig sjukare! (1)
4. Särjordad transformator fixade den misslyckade elsaneringen.
     4.a) Man kan säga att det var först då det blev magnetfälssanerat, eftersom
     
        jag då blev av med vagabonderande strömmar & ”smutsig el”!
5. Sanering av oljebrännaren och cirkulationspumpen. (3)
6. Nästa steg i saneringen var likriktarna för belysning. (4)
7. Tvättmaskinens avskärmning, hjälpte bara marginellt!!! (5)
8. Kraftiga störningar från elnätskommunikation, på PE-ledaren.
9. Den av Försäkringskassan handikappanpassade bilen. (6)
10. REFERENSER:1. Inledning – PANORAMABILD.
Väderstreck:  Sydväst                                                                                 Väst                                                      Norr

PANORAMA-bild (1) med huset                                        betong-jordkällare    &       särjordad transformator


2. Ledningsbundna störningarna påverkar E-känsliga och kortvågsradio!

Jag har haft besökare som fått lov att ladda sin mobiltelefon inne i betong-jordkällare – för det kan man väl inte känna utav då jag vistas i huset – ELLER!?
Nej, jag tålde inte denna störning mer än 10-15 minuter (jag fick huvud­värk och blev bl.a., våldsam trött) !
Och hade jag inte känt till den möjliga orsaken till detta, så hade jag varit tvungen att flytta ut (till friggeboden igen – som 1993 då elsaneringen
med likriktare gick snett).
Orsaken är alltså de ledningsbundna störningarna, som följer med kabeln över långa avstånd. Som exempel tar jag de PLC-signaler som kan följa med elkabeln i flera kilometer. Tre Vetenskapliga referenser/bevis, beträffande ”nedsmutsad” PE-ledare, kan du läsa om i
Publikationer från LTU - Luleå tekniska universitet [2].
Orsaken till min reaktion var alltså inte de luftburna störningarna (betong-jordkällare tar ju bort dem). utan de ledningsbundna störningarna. Liksom från tvättmaskin inne trots den tjocka aluminiumhuven. Se bilderna i punk 7 nedan.
Denna störning kan jämföras med t.ex. en lågenergilampa eller en nätdel i en elmätare (eller än värre en elmätare med PLC-överföring). Detta gäller även radioamatörer som vill lyssna på kortvågsradio, men tvingas sluta med detta pga av elnätets störningar!!!
Läs mera om
SMUTSIG EL.3. Egen 5-ledarkabel och jordtag, gjorde mig sjukare! (1)

Här ser du foto (bild nr 1) på betong-jordkällaren dit 5-ledarkabeln kommer in från mätarskåpet (= 70 meter till höger, ur bild – se bild nr 2 och 3).
  • Här inne finns säkringsskåp och batteriladdarna för likströmsbelysningen 24 volt samt 12 volt för radio. Dessa matas in till huset (under trappan där batterierna står), med 2 st kablar (4 gånger 50 kvadrat).
    Observera att batteriladdarna (likriktarna) är avstörda, för att inte "smitta" ned elsystemet med högfrekventa störningar. Se nedan i punkt 4.
    Andra laddare t.ex. besökare som skall ladda sin mobil, får INTE ladda här hos mig. Dessa laddar gör mig sakta sjukare - jag vet för jag har provat. Detta är orsaken till att jag INTE heller vill ha en ny elektronisk elmätare (på min sida transformatorn och ferriterna, dvs. på min sida av  "vallgraven").
  • Härifrån utgår 5-ledaren (400 volt) till bostadshuset (25 meter till vänster).
  • Härifrån utgår 5-ledaren (400 volt) till vattenpumpen (dränkbar, på nästan 60 meters djup). Detta är ju en bra jordpunkt!!!
Bild nr 2 – stolpen (där mätarskåpet tidigare var monterad), samt betong-jordkällaren (med gruppcentral, batterilikriktare och kylskåp).

Läs mer detaljer om den misslyckade elsaneringen.4. Särjordad transformator fixade den misslyckade elsaneringen.

4.a) Man kan säga att det var först då det blev magnetfälssanerat, eftersom
        jag då blev av med vagabonderande strömmar & ”smutsig el”!
Närmast (ovan bild nr 2) ser du den tidigare (sista) elstolpen.
Längre norrut ser man stolpen med mätarskåp och särjordad transformator, som gjorde att elsaneringen till slut lyckades !
På bild 1 ser man betong-jordkällaren dit 5-ledarkabeln kommer in (från mätarskåpet).Bild nr 3

Närmast är den tidigare (sista) elstolpen använd för den gamla luftledningen (ordinarie 4-ledare, som är borttagen fr.o.m. 1992).
Längre norrut ser man stolpen med mätarskåp och särjordad transformator, som gjorde att elsaneringen till slut lyckades !


Bild nr 4.


Bild nr 4.

Här (bild nr3) en närmare bild på stolpen med mätarskåp och särjordad transformator, som gjorde att elsaneringen till slut lyckades !
Transformatorn (400-400 volt, med eget jordtag) ”isolerar” mellan inkommande 4-ledare (=servisen) och den egna 5-ledaren, = ett SANT 5-ledarsystem! .
Transformatorn kallas av denna orsak ibland för isolertransformator – den isolerar bostaden från elverkets av störningar ”nedsmittade” PEN-ledaren. Se de Veten­skapliga referenser/bevis, beträffande ”nedsmutsad” PE-ledare, som du kan läsa om i tre Publikationer från LTU - Luleå tekniska universitet [2].Bild nr 5Närmare bild på stolpen med särjordad transformator, som gjorde att elsaneringen till slut lyckades !
Transformatorn ”isolerar” mellan inkommande 4-ledare (=servisen) och den egna 5-ledaren, – dvs. ett SANT 5-ledarsystem!


Transformatorn måste sitta på en säkerhetshöjd av 4 meter.
Detta p.g.a. att höljet kan bli strömförande om fel uppstår.


Störskyddstransformator ett sätt att lyckas vid elsaneringar ?
(Läs en sida i Pdf-format 48 kB)Den egen transformatorn löste mera än problemet med vagabonderande strömmar. Läs mer i dokumentet transformatorer.5. Sanering av oljebrännaren och cirkulationspumpen. (3)

Oljepannans oljebrännarmotor är försedd med transformatorplåt (bild nr5) för att avskärma magnetfälten. Denna transformatorplåt ordnades via Gullspångs kraft (numera Fortum), i december1995.
Även cirkulationspumpen har en liknande plåt lindad runt motorhuset.
Filter är monterade på elinstallationen (liksom för bil och tvättmaskin)

Tack vare detta så kunde jag äntligen vistas i huset då oljepannan (inklusive cirkulationspumpen) var igång. Detta var i december1995.
Bild nr 66. Nästa steg i saneringen var likriktarna för belysning. (4)

Detta kommer det mera om sedan, hav tålamod.
Men här kommer det till att börja med en bild på filtret

Inkommande 230 volt och likritardioder.
Observera att batteriladdarna (likriktarna) är avstörda, för att inte "smitta" ned elsystemet (230-volts-sidan), med högfrekventa störningar.
Se schema på hur jag avstört likriktarna.
Andra laddare t.ex. besökare som skall ladda sin mobil, får INTE ladda här hos mig. Dessa laddar gör mig sakta sjukare - jag vet för jag har provatLikriktarnas utgång måste filtreras.
Bild 77. Tvättmaskinens avskärmning, hjälpte bara marginellt!!! (5)

Här nedan är tvättmaskinen med sin aluminiumhuv som kommunen betalade c:a 12 tusen kronor för ! Huven konstruerad (med motvikt), så att den enkelt går att ”skjuta” ned över tvättmaskinen. Se bild nr 8, 9 och 10.
Men det räckte INTE med denna aluminiumhuv eftersom de kabelbundna störningarna finns i hela huset.
Detta p.g.a. att tvättmaskinens "verkningslösa" inbyggda filter sprider dessa på bl.a. skyddsjorden (mantlarna) vilket gjorde saken värre.
Bevis för detta kan du läsa om i nästa punkt.
Har därför mina egna filter - >
Filter för att ta bort högfrekventa störningar!
Tvättmaskinens elektronik och motor genererar störningar som ger en ”nedsmittade” PEN-ledaren. Se de Veten­skapliga referenser/bevis, beträffande ”nedsmutsad” PE-ledare, som du kan läsa om i tre Publikationer från LTU - Luleå tekniska universitet [2].Bild 8

Bild 9Bild 108. Kraftiga störningar från elnätskommunikation, på PE-ledaren.

Artikeln går att läsa i tidningen Elektronik i Norden AB (nr 5/2011, sidan 38-39):
Några underrubriker är:
* Tre års störningar
* Breda störningar
* Strålande skyddsjord

Och det var efter flera års störnings-sökande, som man konstaterade, att
det var Y-konden­satorererna i nätavstörningsfilter som ger "Strålande skyddsjord"!9. Den av Försäkringskassan handikappanpassade bilen. (6)


Här är ett foto på Thorleif vid sin el- och magnetfältssanerade VW-pickup !
FK har betalt c:a 155 tusen i anpassningsbidrag.
Domslut som gav mig rätten till denna ”elsanerade” bil !

Det är ju tack vare de avstörningfilter (jag konstruerat) - som tar bort de ledningsbundna störningarna – på generator, fläkt, spolare som jag kan åka längre sträckor!

Läs mera

Vänliga hälsningar
Thorleif Sand
Som bor på det el- och magnetfältssanerade torpstället Malfall, som dessutom ligger i radioskugga för radio- och TV-sändare.)
Jag kan sitta vid datorn p.g.a. att jag har specialbyggd bildskärm, mus och tangentbord, samt en dator som står i ett avskärmat rum (med en 6 mm tjock aluminiumplåt + mina specialbyggda filter) !
Men min doft- och kemikalieöverkänslighet (som troligen – genom en borreliainfektion – orsakat min svåra elöverkänslighet), gör att jag t.ex. inte ens tål lukten av nya strömlösa datorer.


10. REFERENSER:


1.

EMC – Grundkurser
EMC, är det ett närfälts-problem eller fjärrfälts-problem (near-field problem or far-field)?
Båda referenserna (24a & 24b), nedan, ”benar” upp EMC-problematiken med att först ta upp detta med Common Impedance ("Ground") Coupling (vilket är ett problem i Sverige med sitt 3-fas, 4-ledarsystem (TNC eller TNC-S), men detta tar jag inte upp här.
Jag försöker koncentrera mig på nästa viktiga fråga om EMC-problemet orsakas av närfält eller fjärrfält, och hur man då skall mäta och åtgärda dessa, som även tas upp i referens 11a nedan.


1a.

UTS:Engineering (University of Technology Sydney) har en grundkurs i EMC, vilket ingår som lektion 6, i en kurs om ”Analog Electronics, 2011”. Jag ber dig läsa de första 7 sidorna i detta 26-sidiga Kompendium: Lecture 6 – Electromagnetic Compatibility .
<
http://services.eng.uts.edu.au/>

Inductive Coupling (quotation/citat from page 6):

Inductive coupling is where a magnetic field from some external source links with a current loop in the victim circuit. . . . .
Any current creates a magnetic field. We know from Ampe`re's Law that the field strength is dependent on the current enclosed by our path of integration in circling the current. A current loop therefore creates a magnetic field. . . . .
If a time varying magnetic field links with a conductive loop, then Faraday's Law applies and a voltage will be induced in the loop. (Se formler nedan, I nästa punkt.)


1b.

Se ett bildspel från INTEL's hemsida, om överhörning (crosstalk):
Educational slideshow on capacitive and inductive crosstalk

Formel för spänningspulser orsakade av magnetfältets frekvensberoende induktiva överhörning,
– en inducerad spänning enligt Faradays lag:
Se spänningspulsen/transienten i grafen nedan[Fig 5:2].

Vid sinusformad störning (I) gäller Läs i referens 11d.
Elektriska fältet orsakar (genom influens ) en
frekvensberoende kapacitiv överhörning – en förskjut­nings­ström -

<http://download.intel.com/education/highered/signal/ELCT762/class19_Crosstalk_overview.ppt>


1c.

Statens provningsanstalt skriver om EMC-problematiken och lösningar.

Crosstalk on Printed Circuit Boards SP, av J Carlsson – 1994

The crosstalk is a near-field problem and as such often divided into two different parts: common impedance coupling and electromagnetic field coupling. … The electromagnetic field coupling part of the crosstalk is often divided into inductive and capacitive coupling. The problem when the inductive and capacitive coupling should be analysed is to find the stray inductances and capacitances for the problem.

www.sp.se/sv/index/research/EMC/Documents/lccalc.pdf

På sidan 23 ff kan man se diagram (Fig 5:2) som räknats ut med hjälp av bl.a. Faraday's lag.


2.

Tre referenser (beträffande ”nedsmutsad” PE-ledare) från;
Publikationer - LTU - Luleå tekniska universitet - Forskning.


2a.

INCREASED POLLUTION IN THE PROTECTIVE EARTH.
Skyddsjorden är ”förgiftad/
nedsmutsad”, med högfrekventa störningar !
1997 skrevs en sexsidig vetenskaplig utredning på Chalmers(1) och Luleå(2) universitet om störningar på elverkets skyddsjordsledning (PE-ledare = Protective Earth):
Författare:
Åke Larsson ; Martin Lundmark ; Janolof Hagelberg
Läs 6-sidigt PDF-dokument


2b.

HIGH-FREQUENCY NOISE IN POWER GRIDS, NEUTRAL AND PROTECTIVE EARTH
Martin Lundmark
Läs PDF-dokument på 12 sidor


2c.

The use of protective earth as a distributor of fields and radiation
Lundmark, M. , Hagelberg, J-O. , Larsson, A. , Byström, M.& Larsson, Å. 2000 i:
Biological effects of EMFs: [Millennium International Workshop on Biological Effects of Electromagnetic Fields] ; Heraklio, Crete, Greece, 17 - 20 October 2000 ; proceedings. Kostarakis, P. (red.). Heraklio: Workshop on Biological Effects of Electromagnetic Fields
Läs PDF-dokument på 118 sidor <http://pure.ltu.se/portal/files/2226019/Paper.pdf>


3.

Forskare har konstaterat en obalans i det autonoma nervsystemet hos elöverkänsliga, genom flera olika studier.
Se även bevis för hur nervsystemet påverkas av Radio- och mikrovågor --> Bilaga 2.
2.a.
Forskarna Kjell Hansson Mild och Monica Sandström (m.fl.) har konstaterat en obalans i det autonoma nervsystemet hos elöverkänsliga, (år 1997).
De elöverkänsliga är bl.a. mera känsliga för blinkande ljus, som de kan påverkas av genom att de kan känna av mera högfrekvent blinkande ljus.
Detta har gjort att man tycker att elöverkänsliga skall ha lysrör med högfrekvensdon. Detta kan bli en ”katastrof”, se mera i min mätrapport
Se även bevis för hur nervsystemet påverkas --> Bilaga 2.
2.b.
Åter igen har forskarna Monica Sandström och Kjell Hansson Mild (m.fl.) konstaterat en obalans i det autonoma nervsystemet hos elöverkänsliga, (år 2003).
Holter ECG monitoring in patients with percieved electrical hypersensitivity
International Journal of Psychophysiology 49 (2003) 227-235

www.elsevier.com/locate/ijpsycho


4.

Eldistributören Gullspångs kraft (numera FORTUM) har arbetat för att Elsäkerhetsverket skulle godkänna isolertransformatorn. Då måste jordtaget vara godkänt (dvs. hålla rätt resistans/”jordvärde”)


5.

Text ur tidskriften Bioelectromagnetics 11:139-147 (1990)
A Model to Assess Personal Exposure to
ELF Magnetic Fields from Common
Household Sources

Vincent Delpizzio
Australian Radiation laboratory, Yallambie, Australia

P.g.a. epidemiologiska studier har man här kommit fram till en viss magnetisk årsdos. Man säger att den inte bör överstiga 400 µT-h/year (detta för att undvika cancer).


6.

Elektriker på olika elbolag säger följande: De lokala transformatorstationerna har ett jordtag och jordtagsströmmen ökar markant vid till exempel snösmältningen. Det är känt att högre fukthalt ger ett bättre ”jordvärde” och därmed en ökad obalans. Den ökade obalansströmmen på transformatorns sekundärsida finns alltså både i jordtaget och i ledningen (= servisen) som matar husen med ström.
Denna obalansström ger upphov till magnetfält som kan vara värre än de magnetfält som själva transformatorn ger.
Obalansström kallas även:
* krypström (den ström som går i marfukten, och inte via andra ledningar eller vattenrör).
* vagabonderande ström (den ström som går i t.ex. fjärrvärmerör, eller fläktsystem mm.)
* cirkulerande jordström, eller läckström.
13.

Filter i t.ex. tvättmaskiner och datorer är INTE avsedda att ta bort störning, som skapas av motor och elektronik i maskinen (eller datorn),  utan är konstruerade med avsikt att ta bort utifrån kommande störningar (dvs. common-mode störningar). Dessa filters avstörningar (Cy-kondensatorer) kopplar ut (placerar) störningen på skyddsjorden, och till följd därav skyddsjord och mantlar "förgiftad", med högfrekventa störningar. Läs mera i min sammanställning om filter.


14.

Avhandlingar och examensarbeten LTU UMU
Jordningar-verifieringar ur ett impedansperspektiv
av G. Lundqvist (2010)  163 sidor
Ladda ned examensarbetet (PDF)
http://www8.tfe.umu.se/courses/energi/ExjobbCivIngET/Rapporter/2010/GustavLundkvist.pdf


Mina texter får gärna citeras (eller hellre skrivas ut i sin helhet),  om du tydliggör att
”Texten är Copyright © Thorleif Sand".
Gör inte lokala kopior på egen hemsida, men vänligen använd,
länkar till www.malfall.se istället.

Detta är en del av sammanställningen om:
"Biologiska effekter av radio- och mikrovågor genom interaktion med hormonstörande miljögifter".
Av Thorleif Sand, som har arbetat med kommersiell kommunikationsradio, radiosystem samt mikro- och minidatorer i mer än 20 år.Åter till startsidan
Välkommen och tyck till via e-post


© www.malfall.se 1998 - 2012