El- och magnetfältssanering av bil !

Upplag av Thorleif Sand i november 2003, p.g.a. att FK betalat anpassningsbidrag på drygt 150000 kronor. Eftersom jag arbetat som elektronikkonstruktör, så planerade jag ombyggnaden i samarbete med VW i Värmland (Lecab i Karlstad).
Reviderad 06-08-20 (06-03-05).Hej !

Här kan du läsa lite om kampen för att få en elsanerad bil !

Se det utomordentliga reportaget som TV4 i Värmland gjorde om mig och den elsanerade bilen (och bostaden).
Se inslaget i Real Player.

Motorjournalisten (Hans Lundin på Värmlands Folkblad), skrev en bra tidningsartikel (2003-12-24). Den beskriver på ett bra sätt filtren m.m.
Läs mer i Värmlands Folkblad

Försäkringskassan har betalat "Anpassningsbidrag" på drygt 150.500 kronor.
Läs mera om domslut och att, Elöverkänslighet är ett godkänt funktionshinder.

Förutsättning för en elsanering med avsikt att minimera magnetfält och högfrekventa fält är;

 • att ha en dieselbil med mekanisk insprutning (s.k. sugdiesel).
 • att ha en bil med mekanisk bränslepump
 • Detta pga. att en dieselbil ju inte har en tändspole (och denna avger mycket störningar).
 • att inte ha en bil med inbyggt larm (magnetspole vid nyckeln).
  Annars får man vidta åtgärder för att avlägsna detta, vilket kan vara ett omfattande jobb (jag vet – bl.a. fick bränslepumpen byggas om). Jag kan nämna det att den enda nya bil (tror jag) som inte har detta larm är Hyundai modell H1.
 • att ha filter och montera ferriter på ledningarna (se FOTO), och
  montera transformatorplåt på elmotorer om så behövs.
 • Modifiera generatorn >> se nedan.
 • Modifiera instrumentpanelen >> se nedan.

Störningar från laddningsrelä och instrumentpanel

Mycket högfrekventa störningar genereras av laddningsrelä,samt  instrumentpanelens spänningsstabilisator (även äldre bilar har sådana).
Dessa spänningsstabilisatorer är en sorts (elektromekaniska) switchade strömförsörjningar SMPS (=Switched Mode Power Supply). Dessa sprider högfrekventa (HF) och radiofrekventa (RF) störning på ledningarna i bilen. D.v.s. ledningarna fungerar som "antenn" (s.k. kabelbunden störning).
Denna typ av störningar måste avlägsnas med hjälp av väl fungerande filter (som inte fanns på marknaden (det filter ELFA har på lager, har en egenresonans vid så låg frekvens som vis c:a 12 kHz).

Därför har filter konstruerats för detta. Jag har fått en firma att tillverka dessa, (observera att jag inte tjänar ett öre på att de säljer dessa !).
Tyvärr är filtren mycket dyra att typgodkänna (vilket är ett krav för att få sälja dem (brandförsäkringar m.m.). En typgodkännande kan kosta upp till 100 000 kronor (för varje enskilt filter).
Därför finns det f.n. inga filter att sälja!!!
Filter för elöverkänsliga.

GENERATOR och LADDNINGSRELÄ.

Mycket högfrekventa störningar genereras av laddningsrelä, samt instrumentpanelens spänningsstabilisator (även äldre bilar har sådana). Dessa spänningsstabilisatorer är en sorts (elektromekaniska) switchade strömförsörjningar, s.k. SMPS (= Switched Mode Power Supply).
Ledningarna i bilen blir då ”nedsmittade” av dessa högfrekventa (HF) och radiofrekventa (RF) störningar. Själv har jag tyvärr utvecklat en ”stark” överkänslighet mot pulsade fält (observera att vi då INTE pratar om mikrovågor).

LADDNINGSRELÄ

Laddningsreläet visade sig innehålla en mekanisk SMPS ! Den fungerar som en spänningsstabilisatorn (för att inte batteriet skall bli överladdat och ”koka”).
Schema på "elsanering" av generatorn men med avsikt att ta bort högfrekvent EMF > > Generator-inkoppling.

GENERATOR

Även generatorns likriktardioder ger upphov till högfrekventa pulsade fält . Därför har generatorns likriktardioder försetts med ferriter.
Detta för att ta bort HF-störningar (transienter) från diodernas ”start- eller tändströmmar” (de s.k. nollgenomgångs-transienterna).
Se > > Generator-schema.
Denna generator slutade fungera i januari 2006, och jag fick tillfälligt en utbytesgenerator, som inte hade dessa ferriter. Detta gjorde att jag då fick symtom på elöverkänslighet, och jag kunde bara åka korta sträckor.

INSTRUMENTPANELEN.

Bilens instrumentpanel visade sig ha en mikroprocessor, och den byttes därför ut till en instrumentpanel från en gammal Volvo 240 ! Men Denna tålde jag inte......! Varför ? ! ?
Instrumentpanelen innehåller en elektromekanisk spänningsstabilisator (en fantastiskt imponerande konstruktion...!).Den är en sorts mekanisk SMPS, och den generarar därför högfrekventa störningar.
Denna har bytts ut till ett motstånd och 13 st dioder (1N4001) & ett effektmotstånd, som nu stabiliserar spänningen till c:a 10 volt.

Foto på den specialombyggda instrumentpanelen från Volvo 240, som el- och magnetfältssanerats för VW-pickup !


Den nedanstående listan sändes med för att du skall inse lite av problematiken, med det som påverkar mig !

Med länkarna i slutet vill jag visa, detta jag och flera av de värst drabbade elöverkänsliga trott sedan början av 90-talet! Nämligen det att vi har blivit sjuka av kemikalier !

Elöverkänslig är samlingsnamnet för att vara överkänslig för:

 1. Elektriska fält (Statiska eller lågfrekventa)
  Är du överkänslig för elektriska fält, så minskar besvären av att TVn eller, bildskärmen står i ett avskärmande skåp eller har ett jordat filter framför skärmen.

 2. Magnetiska fält (Statiska eller lågfrekventa)

 3. Högfrekventa elektromagnetiska fält: EMF (från t.ex. elektroniska apparater såsom; t.ex. lysrör, och larm)

 4. Pulsade elektromagnetiska fält.
  (T.ex. från icke-platta TV och bildskärmar (CRT) elektroniska klockor med visare och trådlösa möss (IR)).

 5. Radio- och mikrovågor. EMR

 6. Röntgen och radioaktiv strålning.
  (t.ex. radon som samlas kring el- och kraftledningar)

 7. Ljus (kan vara t.ex. soljus och/eller stearinljus)Vänligen
Thorleif Sand
(Jag bor på det el- och magnetfältssanerade torpstället Malfall, som dessutom ligger i radioskugga.)
Som kan sitta vid datorn p.g.a. att jag har specialbyggd bildskärm, mus och tangentbord, samt en dator som står i ett avskärmat rum (med en 6 mm tjock aluminiumplåt + mina specialbyggda filter) !
Men min doft- och kemikalieöverkänslighet (som troligen orsakat min svåra elöverkänslighet), gör att jag t.ex. inte ens tål lukten av nya strömlösa datorer.
Detta är en del av sammanställningen om att elsanering hjälper den elöverkänsliga att leva ett mera drägligt liv.


Åter till förstasidan om El-sanering
Välkommen och tyck till via e-post