El- (fälts-) sanering hjälper inte mot överkänslighet mot magnetfält och mikrovågorElsanering av generator,
till dieselbil!

Sammanställning och diskussionsunderlag av Thorleif Sand,
med underrubriken:
GENERATOR-sanering (för att ta bort högfrekventa störningar från generator & laddningrelä). För att undvika
magnetfältssjukan med symtom från det autonoma nervsystemet.
Originaltext = g-schema_A4x-12x.odt → g-schema.html
Reviderad 12-01-02/ 11-11-06 / 08-09-22 /08-06-09 (06-08-22/06-03-05)..
Copyright © 1995 – 2011, Thorleif Sand - www.malfall.se

Hämta hem A4-dokument i PDF , (288 kB)

Elöverkänslighet är ett funktionshinder, som är svårt handikappande!
Bostaden är oerhörd viktig för en handikappad. Se Agenda K-bostaden.

Summering:
Inledning:
Mycket högfrekventa störningar genereras av laddningsrelä, samt instrumentpanelens spänningsstabilisator (även äldre bilar har sådana). Dessa spänningsstabilisatorer är en sorts (elektromekaniska) switchade strömförsörjningar, s.k. SMPS (= Switched Mode Power Supply).
Även generatorns likriktardioder ger upphov till högfrekventa pulsade fält, de s.k. nollgenomgångs-transienterna då dioderna ”tänder” (men ”gnistan” syn inte).
Ledningarna i bilen blir då ”nedsmittade” av dessa högfrekventa (HF) och radiofrekventa (RF) störningar. Själv har jag tyvärr utvecklat en ”stark” överkänslighet mot pulsade fält (observera att vi då INTE pratar om mikrovågor). Denna överkänslighet är orsaken till att jag inte klarar av att sanera en bil med tändspole.
Inte heller klarar jag utav att vara i en bil med startspärr (som ofta finns i bilar från slutet av 90-talet.
Innehåll - punkter:

1. Det behövs en generator med ett yttre laddningsrelä.

2. Nytt laddningsrelä för elöverkänsliga (läs högfrekvenskänsliga).

3. Förslag på test och ändringar.

4. Schema på inkopplingar i bilen

5. Generatorns likriktardioder har försetts med ferriter.

6. Kondensator, för avstörning på generator fabr. BOSCH.

7. Bild på ny kolhållare till BOSCH-generatorer:

8. Mer magnetfältssanering1. Det behövs en generator med ett yttre laddningsrelä.

Det behövs en gammal generator med yttre laddningsrelä, så att man kan stänga utav laddningen med ett relä, eller det nya laddningsrelä som jag konstruerat sommaren 2006 (se texten nedan).
Men även en nyare generator (med inbyggt elektroniskt laddningsrelä) kan användas, om man "drar ut" DF och D- från generatorn. Använd då kolhållare 1 194 336 010.
Tillsammans med denna användes normalt en extern regulator t.ex. 0 192 062 007.2. Nytt laddningsrelä för elöverkänsliga (läs högfrekvenskänsliga).

Detta laddningsrelä som Thorleif konstruerat (”BatteriThorleif”),
.har både spännings och tidshysteres;

  • Det slutar ladda vid 14,4 V (som är brukligt), men det slår till laddningen på nytt först vid 13,6 V.

  • Då det slår ifrån, har det en fördröjning på c:a 6-7 sekunder före nytt tillslag.

Detta laddningsrelä kallas för BT-laddningsrelä i texten (för att inte förväxlas med de andra typerna kallas detta ”relä” för Batteri Thorleifs).

Här nedan ett foto på BT-laddningsrelä (och en vanlig liten tändsticksask).J

3. Förslag på test och ändringar.

Det första förslaget jag ger är att koppla loss anslutningen till det yttre laddningsrelät (elektromekaniska) och ”känna” efter hur detta stör dig (alternativt skruva loss det elektroniska laddningsrelät på generatorn).
Har det skett en förbättring, så är ju detta rätt väg. Då är det rätt att koppla in en ny D+ via relä (se schemat och texten nedan).
Om generatorn är monterad nära startmotorn så kan man ju göra som i schemat, dvs. använda samma plus-matning (och även minus-matning) som till startmotorn. OBS, det är viktigt att startmotorn har en kraftig minus-anslutning (och även plus-anslutning), för att undvika för stort spänningsfall, eller för att INTE ”brinna” upp.
Man drar då om plus- eller minuskabel (som måste gå helt parallellt med varandra), som matar både startmotor och generatorn. Detta för att minska på magnetfälten från generatorn (som på  Volvo).
Men det är viktigt att det INTE finns 2 olika kablar från batteri-minus till motor och chassi (då kan det bli självsvängning s fenomen som istället kan öka störningsnivån).
Omkopplare för inkoppling av B+ via "nyckeln" (dvs. Batteri+). Denna åtgärd kan prövas för att mata laddningsrelä.
Generatorn har en egen ”oren” likström – laddnings-plus (D+) – som är ”nersölad” med högfrekventa störningar och pulser. Både denna ”likström” och dessa störningar "kopplar" laddningsrelät in på generatorns DF (vid laddning). Generatorn som fungerar som en förstärkare  (för denna på DF, inkommande ström), gör så att de inkommande störningarna KRAFTIGT förstärks. Det slippar man alltså om man kopplar in sig till en renare spänning.
Man kan då välja att ,mata laddningsrelät från B+ (via relä), istället för (som normalt) från D+
(man skall alltså mata BT-laddningsrelä genom B+ via"nyckeln").4. Schema på inkopplingar i bilen.

5. Generatorns likriktardioder har försetts med ferriter.

Detta för att ta bort HF-störningar (transienter) från diodernas ”start- eller tändströmmar”. Som är en sort ”blixtar/gnistor” som inte syns men finns ändå!
Kondensator C1, är en avstörningskondensator för att ta bort radiostörningar (se nästa punkt)

BOSCH-generator som det får plats ferriter (för avstörning) i (se schema nedan).
Denna generator har BOSCH-nummer 0 120 400 870 (fanns i gamla SAAB 99).
Kolen till denna generator heter 1 127 014 001
Denna generator har en inbyggd kolhållare (alltså ingen som på bilden i punkt ).6. Kondensator, för avstörning på generator fabr. BOSCH.

BOSCH-nummer (för 2 olika typer av avstörningskondensator):

  • 0 290 800 006,
    fäste M6 (gen. chassi), och kabel M6 (B+).

  • 0 290 800 044,
    fäste M6 (gen. chassi), och kabel M8 (B+). Se bild nedan.7. Bild på ”ny” kolhållare till BOSCH-generatorer:
BOSCH 1 194 336 010 (BOSCH 1194336010)


Vänliga hälsningar
Thorleif Sand
Som bor på det el- och magnetfältssanerade torpstället Malfall, som dessutom ligger i radioskugga för radio- och TV-sändare.)
Jag kan sitta vid datorn p.g.a. att jag har specialbyggd bildskärm, mus och tangentbord, samt en dator som står i ett avskärmat rum (med en 6 mm tjock aluminiumplåt + mina specialbyggda filter) !


REFERENSER:---


1.

Åter till startsidan

Välkommen och tyck till via
e-post
©
www.malfall.se 2005 – 2012