Hej, och välkommen till
– Malfall.se! –

Är även du intresserad av din hälsa, och hur vi liksom elektriska apparater
kan påverkas av andra elektriska och elektroniska apparater?
– Ja, då är vi på samma ”våglängd”, och jag kommer nämna både
EMC och HUMAN-EMC
(Electromagnetic Compatibility).

Fältemissionssensitiva apparater och människor kan förstås med – EMC!
Människor, känsliga för fältemissioner benämns –
Elöverkänsliga
som ibland även kallas för att vara
frekvenskänslig, och
kan därmed direkt jämföras med
synestesi.
Synestesi visar sig ibland genom att olika hörbara ljudfrekvenser eller tonarter,
kan ”ses” som färger av den ”drabbade”
(SR P2).
Elöverkänslighet är säkerligen en form av hyperestesi.
Jag – Thorleif Sand – verkar vara den enda som av Miljö- och
Yrkesmedicin fått diagnosen elöverkänslighet
(Journalkopia)!

Ja – Detta funktionshinder är tydligen ett hot mot makteliten [lektorns ord],
och därför har de med förljugenhet gjort falska beskrivningar
av de universella lagarna om elektromagnetism!
(Läs 1 & Läs 2 & Vykort_2019)
Detta är orsaken till att få har bemött mina populärvetenskapliga artiklar!

För att travestera på Ellen Keys ord i boken
BILDNING – NÅGRA SYNPUNKTER” (från 1897), skriver jag följande:1
Jag ställer krav på att välutbildade människor, bemöter mig och uppträder
på ett sätt mot mig – Inte bara som om de hade utbildning,
men även bildning (d.v.s. moral, folkvett, skick & fason).
M.a.o. – att skriva om ”kejsarens nya kläder” har gjort att maktelitens
besökare varit Agrippina-typer under 25 års tid!

Där är förklaringen och motivet till påtvingad nytt webbhotell, 2011,
och
som jag ”ser” först nu 2017.
Detta p.g.a. av tidigare kapad hemsida & mejl – :´( & >:(

De mycket grova kränkningar och förtal det har varit frågan om,
har en av
universitetslektor Edwardsson, på ett rättframt sätt satt ord på med rubriken:
Liberalfascismens svenska intåg – som med sin artikel liksom sätter ord på det hela. . .
– Det värsta är att läkarna på ”bokbålet” har bränt upp kunskapen om hyperestesi, samt
att ingenjörerna (SEK, 1988) på ”bokbålet” har bränt upp rätta kunskapen om Maxwells ekvationer!
Därmed har de elöverkänsliga kunnat förklaras som psykiskt sjuka, och
mänskliga rättigheter gäller (sedan ”kristallnatten” vårvintern 2015) därmed inte dem!
Så är du – där ute – en sann medmänniska eller med i en handikapporganisation, och
med
ställer upp på detta med – sanning och mänskliga rättigheter!
Då tror jag du – liksom jag – önskar få en bättre värld!.
Läs min skrivelse om detta
– ”Nej – Det är inte okej för mej!” (Länk)


Rottneros, Malfall i maj 2019

Ja – MeToo och hela mitt liv och inställning om övergreppen mot mig själv, ändrades radikalt (ett uppvaknande, våren 2019) – Efter dokumentären om: Josefin Nilsson – Älska mig för den jag är; och tystnadskulturen samt det liknande drevet mot Michael Jackson2, med avsikt ”att döda” även honom. Ja – mycket sofistikerat – s.k. Machiavellism3!

Och detta fantastiska med MeToo-upproret, mot övergrepp – både fysisk & känslomässig – det har givit mig”råg i ryggen”!
Det är många som senaste året (2017-) ställt sig upp mot tystnadskulturen och övergrepp, och de som ej ställer upp på detta har ”anklagats” för medlöperi eller liknande s.k. ”bystanders”!
Initiativtagarna bakom de bransch-specifika Metoo-uppropen, summerar i Kulturnytt (2019-05-03) det hela med:

Jag är nöjd med den här revolutionen för –
Nu finns det ju ingen som kan säga –
»Jag hade ingen aaaning om det här!«
"
Det har även givits ” Något mer utrymme, förståelse och
marginal kring dem
som vill trotsa tystnadskulturen.”
+ ” Tystnadskulturen är fortfarande stark,
men fler får press på sig att arbeta jämställt och
med nolltolerans mot sexuella trakasserier och våld.”
Kulturnyheterna i P2 , den 3 maj 2019 <Länk>

Den röda texten får avslutningsvis få vara den beskrivning av eran tystnadskultur, jag mött sedan decennier, och att MeToo-kampanjen nu till slut satt stopp för detta
– Nu får det vara nog – är väl ”sammanfattning” av MeToo!

Vad finns mer att sägaIntet!
Jo, men – det har ABBA, satt ord på i låten
- When All Is Said And Done!

Slutord från
Thorleif Desdemond Sand
ps
Boken
OMGIVEN AV PSYKOPATER (av Thomas Erikson)
sätter väl rubriken på dessa "människor" som Josefin, Michael & Thorleif haft runt sig!
Definitionen, på psykopat är - de som har en
dold agenda! (enligt reaboken, köpt 2019)
Dvs de "människor" som  jag haft i familj, bekantskapskrets o andra elöverkänsliga, sedan decennier!
Tänk att bli folkpensionär före man "får upp sina
blå"!
Men därför har jag haft ett ganska bra liv - med mina blå - då jag till 65 trodde alla människor om gott!
Mao - Jag tycker det är dags att ställa "psykopaterna” & hens gelikar till svars (som i MeToo och på Dramaten)!
En
Sannings- och försoningskommissionen är det hög tid för
- Om ni vill visa er vara "människor" - Skulle önska att det finns någon av er med
 "EQ" (Emotionell intelligenskvot) att ta in, och bemöta, det som här sägs o skrivs!

Elektriska apparater kan påverka andra apparater
och annan elektronisk utrustning – s.k. EMC!

Detta är orsaken till att så många LED-lampor nu underkänns, av Elsäkerhetsverket. Detta pga av att de inte är ”kompatibla” med andra apparater Läs mera om EMC, dvs. Elektrisk kompatibilitet i Fakta 1-4.
Eftersom jag själv heller inte är ”kompatibel”med nya elektroniska apparater, i en modern IT-miljö, så måste jag bo på Malfall, vilket är namnet på mitt el- & magnetfältssanerade torpställe (se foto nedan). Där, i denna flyktingbostad, tvingas jag bo eftersom jag får sämre koncentrations­förmåga, värk, och blir trött i en normal IT-miljö. Läs om elsaneringen som – pga. jordning (som ökade magnetfält) – gjorde mig sjukare.
Förstå lite av fysikens grundlagar genom att läsa om:
ELEKTROMAGNETISM – samlingsnamnet för E-, M- och EM-fält
(Läs pdf-fil på 1 sida, samt 5 sidor med ”tunga” referenser.)
Har det förklarats bra så har du då insett att mobiltelefoner inte radierar/”utstrålar” ett elektromagnetiskt fält – EMF - då detta är en fysikalisk omöjlighet!

Ny Teknik, skriver om dessa störande LED-lampor:

▪ Fyra av fem led-lampor underkända
139 av 168 led-lampor får underkänt i ett ny EU-test. Väsentligt sämre än väntat, anser Elsäkerhetsverket. Publicerad 15 februari 2012.

▪ Led-lampan stör elnätet
Flera led-lampor har fått försäljningsförbud på sistone. Orsak: de sprider störningar på elnätet.

▪ EMC Information Centre 
http://www.compliance-club.com/
LED Lighting Products (posted Dec 2012)
A Report has been issued by The EMC Administrative Co-operation Working Group, o. . . . Click Here. →
1. Conclusions
The overall technical emissions compliance levels of
the tested LED lighting equipment were low, with
only 61.5% of the products passing the relevant standards tests.

LED-lampa med elektronikenhet


Elsäkerhetsverket – Informerar:

▪ Invertern avger ledningsbundna störningar
på uttaget för 230 V. Störningarna ligger på 29,1 dB över gränsen (dvs 10-falt). Elsäkerhetsverket har satt försäljningsförbud och återtag från återförsäljare.

▪ Led-lampa avger ledningsbundna störningar.
Led-lampan avger störningar på elnätet. Störningarna ligger på 22,1 dB över gränsen. Elsäkerhetsverket har satt försäljningsförbud och beslutat om återtag från återförsäljare.
2011-11-01 Kategori: Produktsäkerhet

▪ Transformator för LED-belysning stör elnätet (både primär- & sekundärsidan)

Fakta 1: EMC är engelska för Electromagnetic Compatibility, och förkortningen EMC kan väl översättas med för elektromagnetisk förenlighet, eller samexistens.
EMC-reglerna infördes efter­som olika apparater kan påverka, störa eller blockera, ja t.o.m. förstöra annan teknisk utrustning. M.a.o. olika elektriska apparater var inte "kompatibla" med varandra. De ”tålde”/trivdes helt enkelt inte varandras närvaro!
Därför kommer jag här osökt in på
HUMAN EMC (elektromagnetisk förenlighet med män­niskan), som SIF skrev om i början av 2000-talet.
Läs om Human-EMC på annan plats. Länk.

Fakta 2: UTS:Engineering (University of Technology Sydney) har en liten grundkurs om EMC. Denna grundkurs, ”Lecture 7”, ingår i en kurs om ”Analog Electronics, 2011”.
Jag ber dig läsa sidan 7 ”Radiated Coupling”, i detta 26-sidiga Pdf-kompendium . .
Läs min svenska version → Länk-1, Länk-2

Försäljningsförbud: LED-belysning

▪ Störningar från led-lampa

▪ Ledningsbundna störningar från led-lampa

▪ Led-lampa avger ledningsbundna störningar

▪ Led-lampa avger stora störningar till elnätet

▪ Led-lampor kan sinka internet

Fakta 3: Ledningsbundna störningar, benämns ofta för smutsig elektricitet, eller i USA och Kanada för DIRTY ELECTRICITY, eftersom människor får cancer och andra negative hälsoeffekter av detta (”adverse health effekts”)

Fakta 4: Hälsoeffekter av kraftfrekventa elektriska och magnetiska fält – en översikt.
Vetenskaplig rapport av:
Rolf Lindgren, VATTENFALL, TRANSMISSION, skriven för ELFORSK (som var beställare).
VATTENFALL, TRANSMISSION; GT-RAPPORT; Nummer 3931; 1993-11-30 (40 sidor).

Referens i annat dokument. Läs mera.


Är det då tänkbart att även människor och djur kan påverkas
av dessa störande fält?
Ja, både människor och djur kan påverkas negativt av elektroniska apparater.
För att börja förstå påverkan eller överkänslighet för olika typer av fält på både människor, djur och teknisk utrustning, bör du läsa under fakta 2 & 4, här ovan.
Liksom med andra typer av överkänslighet, så måste man särskilja dem för att förstå dem.
Om man inte särskiljer överkänslighet/allergi mot, pollen, damm och nötter, så kommer vi inte att inse eller förstå vad det är frågan om. Jag fortsätter på denna ”tråden”.
Då du läst, i fakta 2 och 4, ovan, så inser du att det inte finns lågfrekvent EMF (Elektromagnetiska fält), utan det rör sig då om närfält och därmed något helt annat än EMF!!!
Hur kan vi bättre förstå dessa negativa hälsoeffekter för olika typer av fält.
Det finns vid det man kallar
elöverkänslighet (eng. EHS – Electro Hyper Sensitivity),
överkänslighet för tre (helt olika) typer av fält:
►  Elektriska växelfält.
►  Magnetiska växelfält.
►  EMF, ett elektromagnetiskt fält som du kan läsa mera om i Fakta 2.
Läs mera om detta under:
Prata om elöverkänslighet –
först då du inser skillnaden mellan:
- påverkan av radio- och mikrovågor, och/eller
- av elektriska eller magnetiska växelfält!


EU organet jämför med annan miljöpåverkan såsom
PCB, tobaksrök m.m.
"Europeiska miljöbyrån" EEA (European Environment Agency)
skriver (i september 2007), om elektromagnetiska fält, EMF.

EU skriver om:
Hälsoproblem i samband med elektromagnetiska fält: Läs mer

Läs även på "Europeiska miljöbyråns" hemsida om:
Radiation risk from everyday devices assessed: Läs mer
Översatt så blir det ungefär:
Uppskattning av den totala exponeringen (av "strålningen") i vardagsmiljö.....


Folketinget i Danmark, rapport om hur EMF ger
'neurologiske/neuropsykologiske skader':
2012-13  Alm. del      Bilag 194  Henvendelse af 5/3-13 fra Eva Theilgaard Jacobsen vedr. materiale til foretræde d. 19/3-13
...2013: Den tiltagende forværring af befolkningens sundhedstilstand med fokus på neurologiske/neuropsykologiske skader som følge af elektromagnetisk stråling Eksponering for elektromagnetiske felter...
Henvendelse
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
05. marts 2013

PDFDe fejkade bevisen mot fångarna Martin & Johan är ett belägg för detta citat!                              →

Arbete pågår, med www.malfall.se
 
Kom gärna med sakliga synpunkter eller kritik, TACK !

Välkommen återNews in Science

Mobile phones affect brain waves in bed


Tänkvärda ord – eller hur?

Klicka på bilden så får du en pdf.

Senast uppdaterad. 19-05-20/ 12-08-16, 12-05-25 (LibOff) / 11-12-15
Dokumentnamn (LibOff): main_malfall_A4x-18j03_XP_OpOf.odt


Läkarförbundet i Österrike vill hjälpa de elöverkänsliga. Läs mer (Tyska / Engelska)

I Österrike har Läkarförbundet på Internet publicerat sina rekommendation om hur man skall hjälpa en eventuellt elöverkänslig patient Detta genom att undersöka patienten alldenstund hon/han kanske inte själv inser man kan bli sjuk på grund av elektriska apparater och mobiltelefoner. Läkarförbundet tycker, att man skall ta laboratorietester som kan bevisa en kronisk stress i kroppen, samt ett sakligt frågeformulär åt patienten, för att ”lotsa läkare till denna diagnos elöverkänslighet. De menar även att man skall undersöka patientens boendemiljö med hänsyn till el- & magnet-fält samt strålningsnivåer.
I Österrike rekommenderar läkarförbundet t.ex. elsanering, skyddsmaterial, eller att flytta, som tyvärr ofta är enda utvägen för den som blivit elöverkänslig.

Vi som är elöverkänsliga – som dessutom även är ett godkänt funktionshinder – förtjänar respekt, från t.ex. vårdinstanser! Läs här nedan vad psykiatrikern Harald Blomberg skriver.


Önskar du vill läsa, och begrunda några frågor som psykiatrikern Harald Blomberg ställer :

Är du elmiljöskadad?

Harald Blomberg som är specialist i psykiatri, har på sin hemsida skrivet om detta, och kallar det att vara elmiljöskadad. Han skriver att:
Många människor mår dåligt av alla mikrovågor och annan elektromagnetisk strålning utan att förstå vad de reagerar på.
Symtomen är ofta okarakteristiska och förvärras av all slags stress, vilket gör det svårt att veta vad som är vad.

Skattningsskala

Där har Blomberg gjort en tabell med olika symtom, och om du fyller i den får du en uppfattning om hur allvarliga dina besvär är. Läs mer → Klicka på ”Är du elmiljöskadad?
Dessa symtom hade jag mer än 10 år före det jag blev medveten om att det var något så ofattbart som, det vi idag kallar för elöverkänslighet. Då kan man bli sjuk av elektriska fält, magnetiska fält och/eller elektromagnetiska fält (dvs. radio- och mikrovågor och t.ex. radon).
Elektromagnetiska fält (EMF) inklusive radon syns inte, luktar inte och smakar inte, MEN ändå kan man bli sjuk av det!
Jag själv ville ju absolut INTE tro man kunde bli mobiltelefonsjuk.....!
Och jag har inte heller velat tro att min hemsida kunnat vara kapad (hör av dig om. . . )
Därför är det på tiden att läkare och forskare tar upp de olika symtom som människor och djur får av elektriska apparater, mobiltelefoner, sladdlösa telefoner och basstationer ("master")!


Spelet om 3G - Fakta och desinformation i det trådlösa samhället
Denna bok är skriven av Mona Nilsson, som är miljöekonom och författare
Hon är en av få journalister som har mod och kunskap att skriva artiklar om de ökande ohälsosamma strålningsnivåerna i vårt samhälle.
Läs mera på Monas hemsida: www.monanilsson.se


Läkarna i Sydtyskland pratar inte om utbrändhet och elöverkänslighet, utan beskriver olika ohälsoproblem som deras kollegor och ”vanliga” människor får i samband med påverkan av radio- & mikrovågor (se raden här nedanför).

Läkargruppen i Bamberg,
vädjar till miljöminister i Bayern.
Akuta hälsorisker för boende vid mobilbasstationer.
Snabbt ingripande av myndigheterna ombeds.
130 läkare gick ut med ett offentligt uttalande.

Läs dokumentet


VHS-film om biologisk påverkan av elektromagnetiska fält

Göteborgs Universitet har gjort en otroligt bra och informativ vetenskapligt baserad film, om biologisk påverkan av elektromagnetiska fält !!
Filmen heter;
Elektromagnetiska fält och Människan – om forskning kring hälsorisker med EMF
Producent och ansvarig utgivare Bo Harringer, Medieteknik, Göteborgs Universitet 1999
Filmen har Artikelkod V1008, och kan köpas från;
GU-shopen, Konferens- och serviceavdelningen Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg. Tfn: 031-773 43 96
fax: 031-773 13 00
URL: http://gushop.adm.gu.se/
Denna film bör ses av tjänstemän och politiker vid statliga förvaltningar, samt Landsting, kommuner mm


Varning för DECT-telefoner - Läst ur ett informationsblad från den tyska strålskyddsmyndigheten, Bundesamt für Strahlenschutz (BfS), april 2005.

Se även information om ohälsoproblem med trådlösa telefoner, se DECT-telefoner
Där går att läsa mera om strålning och säkerhetsavstånd.


Läs om professor Santini som konstaterade att människor får utbrändhetssymtom efter påverkan av mikrovågor från basstation. Läs mera


Vetenskapen står inte längre på barrikaderna !
Så lyder texten i Ny Teknik, nr 37/2003-09-10
(se länk här nedan).
Med huvudrubriken, Teknikens baksmälla [030910, 00:00]

Naturvetenskap och teknik har det rykte de förtjänar
Idag står vetenskapen på andra sidan av barrikaderna.


Se texten -> "»Trött i hjärnan« av strålning!" (eller "Höj ditt pH och bli smart !")


© 1998 - 2003 & 2004 – 2015, Thorleif Sand
Hemsidan är, fr.o.m. juni 2011, troligen (?) inte ”kapad”!
Har du sett något märkligt/galet, är du välkommen berätta – Tack! Men rapportera gärna till polisen.


Här kan du få svar (och hypoteser), och läsa om:

Varför el-saneringen för c:a 500.000:- kronor, som Sunne kommun utförde 1992-93, gjorde mig sjukare.

Varför jag nu kan sitta vid en dator efter 10 år (skrivet 2004).

Varför jag nu efter alla år kan åka bil.Hör du till dem som är avundsjuk
på mitt elsanerade torpställe
bör läsa Gunilla Ladbergs bok:
Länk - Ett vackert fängelse

Malön i Mellanfryken
Härav har Malfall fått sitt namn
Fotograferat från Solberget


Vy från sydost. Längst till höger skymtar jordkällaren med div. special-el-prylar ! Ytterligare 100 meter bort sitter transformatorn på den inkommande elverkets servis.
Se mera av elinstallationen
FOTO-el.


Vy åt nordost, och man ser lite av Fryksdalen.

Fotograf: Thorleif Sand


Adress till Thorleifs ”vackra fängelse”:
Malfall
686 94 Rottneros

Skogen blir försurad och sjuk av näringsbrist


Mvh Thorleif Sand


Thorleif Sand har sedan 70-talet arbetat med datorer och radiosändare, och har som barn vuxit upp vid en stark sändare för mellanvåg, i V:a Frölunda.
Nu för tiden är nästan alla barn uppvuxna med en egen basstation i bostaden.
Läs mer om DECT-telefoner.
Man vet att radiosändare ger ohälsa och stressar, samt kan ge symtom på utbrändhet!


Foto på min el-& magnetfälts­sanerade fastighet ser du här till vänster. Kostnaden för detta är c:a 500.000:- kronor. Detta kan du läsa mera om i
- Det är lätt att göra misstag vid elsanering !.

Egen DATOR: Men det bästa av allt är att min elöverkänslighet (p.g.a. lyckad sanering, och kosttillskott) har blivit mindre kännbar !
Detta gör att jag nu kan sitta vid datorn p.g.a. att jag har specialbyggd bildskärm, mus och tangentbord, samt en dator som står i ett avskärmat rum (,med tjock plåt och specialkonstruerade nätavstörnings­filter)!

Mål nr 221-01, "Bilstöd för handikappade" Thorleif Sand, och detta domslut är fastställt i regeringsrätten. och Försäkringskassan ”tvingades” 1992 erkänna ett anpassningsbidrag på 155 tusen kronor för el- och magnet­fältssanering av bilen (en dieselbil med en motor av typen sugdiesel utan elektronik).
Se olika domslut.
Se bitskrivning av elsanering av bil.


Ett bra år önskar jag alla funktionshindrade, och
särskilt till alla elöverkänsliga, med hopp om att vi alla skall få handikapphjälpmedel (t.ex. bildskärm och dator vill många ha), för att inte prata om ett vettigt boende och en handikappanpassad bil.


Vänligen
Thorleif Sand

Min elöverkänslighet kan (liksom hos många andra) ha orsakats av en borreliainfektion, som jag hade 1985 och var hos neurolog för. Jag är nog den enda elöverkänsliga som av Miljö- och Yrkesmedicin fått diagnosen elöverkänslighet (se Journalutdrag). Detta skedde 1992 någon månad efter jag varit tvungen att lämna jobbet på Hightech-företagets utvecklingsavdelning. Testet av Yrkesmedicin gick ut på, att med en veckas mellanrum, svara på 150 plus 200 frågor. Fick i efterhand underrättelse om att jag hade klarat ”psykologtestet” med bästa betyg – därav diagnosen i fas tre, d.v.s. den svåraste Kategorin på elöverkänslighet (Läs info från Previa)

Jag tvingas bo på mitt el- och magnetfältssanerade torpställe Malfall, som dessutom ligger i radioskugga från radio- & TV-sändare. Har härav samt pga av hjälp av läkare kunniga i ortomolekylär medicin hämtat igen mig såpass att kan kan vistas korta stunder i affären – Hurra (för elsaneringen o dessa läkare, själv lite elöverkänsliga)!


Angående det mycket hemska förtalet mot mig som pågått så länga, så sade:

Jan Guillou, om boken som drogs in (140107)

Kommer man så långt efter,
när ett sånt där drev går,
då spelar det till slut
ingen roll vad som är sant!

Sagt till Lotta Bromé, i P4 Extra, den 8 januari 2014

Mina texter får gärna citeras (eller skrivas ut i sin helhet),  om du tydliggör att
”Texten är Copyright © Thorleif Sand".
Gör inte lokala kopior på egen hemsida, men vänligen använd länkar till
www.malfall.se istället.

Detta är en del av sammanställningen om:
"Biologiska effekter av fältemissioner (dvs elektriska, magnetsika och/eller elektromagnetiska fält), genom interaktion med kemikalier och miljögifter".
Av Thorleif Sand, som har arbetat med kommersiell kommunikationsradio, radiosystem samt mikro- och minidatorer i mer än 20 år.

© www.malfall.se 1998 - 2018 


1. Tankarna kommer genom, SR P1, Filosofiska rummet (150206), där Ellen Key citeras:
”– Bildning är det du har kvar när du glömt allt du har lärt dig.”
I Filosofiska rummet pratar de för övrigt om karaktärs­danande bildning som antonym till akademisk utbildning.
Bildning är ett sätt att se på utbildning och kunskap.
Det har ett värde att söka bildning, för
”– Man blir människa av att vara bildad!”

2. Mejlkopia (del av) till ansvariga på TV:
Till de ansvariga för dokumentären - sänd även i samband med detta tidigare intervju med Michael Jackson (i ämnet) - Tack!
Jag hade förra veckan tänkt tacka er i SR o TV - för att ni tar upp detta "sjuka".
Men vad är det fråga om!?!
I all hast för att bemöta er för detta viktiga - tack för att ni ger mig chansen att försvara Michael!

Börja gärna läsa mina slutord o tack till dem som ger mig den Klassiska musiken,
som har hjälpt mig genom eld, is & vatten...

Om jag nu låter maktelitens förtal mot Michael Jackson (genom dokumentären "Leaving Neverland") , stå kvar oemotsagt, så är JAG - Thorleif Sand - en skitstövel - men jag tackar för MeToo!
Se (och kom ihåg hans - Michael Jacksons - ögon i dokumentären (för väl över tio år sedan), då han blev utfrågad i en intervju-dokumentär rörande detta sjuka förtalet mot honom!

Maktelitens (fascisternas) förtal mot Michael Jackson och mot
mig - Thorleif Sand - då de som inte gjort upp med sitt nazistiska förflutna

3. Svenska Akademiens ordbok (SAOB, tryckår: 1942), säger detta om MACHIAVELLISM → läs på:
<https://svenska.se/tre/?sok=machiavellism>