Sämre prestation med ny dator

Ovanstående rubrik och denna text är ur,
TCO-TIDNINGEN,
nr 13, 2002 (www.tco.se)
Publiceras på denna hemsida med tillstånd från TCO-tidningen, Lasse Laure'n.
OCR-ad av Thorleif Sand (filnamn = tco_13-2002.html)
Upplagd av Thorleif Sand (juni 2005).
Reviderad 06-08-24/05-12-21 (05-09-09).
Hämta hem i Pdf-format (108 kB)

Från 1á-sidan

Sämre prestation med ny dator

De kemikalier som avges från nya datorer påverkar inomhusluften så negativt att koncentrationsförmåga och arbetsprestationer försämras. Det visar en ny undersökning, utförd vid Danmarks tekniska universitet.

Forskarna lät en försöksgrupp arbeta på fem till sex år gamla datorer i ett rum där också nya datorer stod gömda. När de nya datorerna var påslagna upplevde försöksgruppen att luften var sämre. De gjorde de också 22 procent fler fel.

Forskarlaget bakom studien efterlyser bättre ventilation, två till tre gånger över dagens normer. Man efterlyser också ersättningsmaterial, som inte avger föroreningar.

Från sidan 4

Nya datorer stör koncentrationen

Nya datorer avger kemikalier vilket leder till sämre luft vilket i sin tur leder till sämre koncentration hos dem som arbetar i närheten. Det leder i sin tur till mätbart sämre arbetsresultat, visar en studie från Danmarks tekniska universitet, DTU.

Nya datorer avger ett hundratal olika kemiska ämnen vid sin normala drifttemperatur. Var för sig ligger dessa ämnen inte på farliga nivåer, enligt dagens gränsvärden. Men tillsammans försämrar de luftkvalitén så pass att det ger dem som arbetar i närheten av dem klart sämre koncentrationsförmåga.
Forskare på Centret för inomhusklimat och energi vid DTU lät trettio kvinnor delta i ett försök där de skulle skriva, läsa och räkna i två femtimmarspass. De arbetade med fem till sex år gamla datorer.

Nya datorer dolda

Under det ena passet var sex nästan nya datorer (använda tre månader), påslagna men väl dolda så att försökspersonerna inte kunde avgöra om de fanns där. De upplevde då att luften var sämre, och de gjorde 22 procent fler fel i arbetet än när de nya datorerna var bortplockade.
Forskarlaget bakom studien efterlyser bättre kontorsventilation och de vill att datortillverkarna söker ersättningsmaterial som inte avger gaser.

- Minimikraven för ventilation på arbetsplatser tar hänsyn till människor och byggnadsmaterial som föroreningskällor men datorer har har man hittills inte räknat med, kommenterar professor Ole Fanger.

Ventilationen på kontor behöver sannolikt ökas två till tre gånger för att nå acceptabel luftkvalitet enligt DTU-forskarna.

Konkurrensfördel

Ett annat bekymmer som påpekas i studien är att det tar minst ett och ett halvt år innan utsläppen från en ny dator klingat av så pass att de nått acceptabla nivåer. Ole Fanger tycker därför att det borde ligga i datortillverkarnas intresse att söka ersättningsmaterial som inte avger föroreningar. Han tror att den som kan tillverka en miljövänlig dator har en stor framtida konkurrensfördel framför traditionella tillverkare.

På DTU vill man nu gå vidare och göra utvidgade studier för att kontrollera resultatet och öka kunskapen om datorernas effekt på inomhusklimatet.
LASSE LAURE´N

Länkar och kompletterande artiklar:

 • Sveriges Radio P1, tisdag 15 augusti 2006
  Bromerade flamskyddsmedel med sina bromatomer, lagras i kroppen och kan ge beteendestörningar och fosterskador
  Läs mer

 • Sveriges Radio P1 Vetenskapsradion - Onsdag 21 december 2005
  Ont i ryggen ger sämre minne
  Den som har långvariga problem med ont i ryggen och nacken riskerar att få sämre minne och sämre förmåga att koncentrera sig. Det visar psykologen Stefan Söderfjell vid Umeå universitet i sin doktorsavhandling.
  Läs mer

 • Vitaminer kan lindra ryggont !


Vänligen
Thorleif Sand
(Jag bor på det el- och magnetfältssanerade torpstället Malfall, som dessutom ligger i radioskugga.)
Som kan sitta vid datorn p.g.a. att jag har specialbyggd bildskärm, mus och tangentbord, samt en dator som står i ett avskärmat rum (med en 6 mm tjock aluminiumplåt + mina specialbyggda filter) !
Men min doft- och kemikalieöverkänslighet (som troligen orsakat min svåra elöverkänslighet), gör att jag t.ex. inte ens tål lukten av nya strömlösa datorer.
Detta är en del av sammanställningen om "Biologiska effekter av kemikalier i samband (synergism) med radio- och mikrovågor" av Thorleif Sand, som har arbetat med kommersiell kommunikationsradio, radiosystem samt mikro- och minidatorer i mer än 20 år.


Åter till startsidan
Till Agenda 59
Till Agenda 60
Välkommen och tyck till via e-post
© www.malfall.se 1998 - 2006