jordtag.html


Om jordning och potentialutjämning.

Löser man alla störproblem (EMC-problem) med jordning?


En diskussion angående jordning och potentialutjämning.

Att prata om jordning med en duktig människor inom kortvåg, är mycket intressant.

Efter att jag skrivit om problem med jordningar, så (har jag funnit) att man gjort examensarbete. Se punkt 6. Citat från Umeå Tekniska Universitet – UMU)
Jordningar - verifieringar ur ett impedansperspektiv.

Text av Thorleif Sand (2007-11-13 , efter en fråga från forumet - elmätarlistan).
Upplagd av Thorleif Sand 2007.
Reviderad
17-03-09 / 09-12-19 / 09-01-26 / 08-04-08

Idé & Copyright © 1998 - 2017, Thorleif Sand - www.malfall.se med undantag av citerade texter.
Originaltexten finns på www.malfall.se/emc/trafo/jordtag.html

Syftet med detta dokument är att använda traditionella kunskaper, som radiofolk har
1. Jordning av PLC-signalering, blir en svår uppgift.

Apropå jordning av 100 kHz (PLC-signalering), så vill min tidigare kollega,
Roy ta följande exempel:
Ni bör kolla in de MYCKET stora jordningar som finns på flygplatsernas 300 kHz radiosändare, och det blir INTE lättare att jorda 100 kHz, som ju är över en oktav lägre!
Han menar att all jordning som folk pratar om, är som en "tältpinne" jämfört med den jordning som finns på flygplatsernas 300 kHz radiosändare!
Figur 1: Se figuren – så kan man förstå varför det blir svårt att jorda bort högfrekventa signaler/störningar.2. Åskledare.

Ett annat exempel, han hört om, var de stora besvär man haft med åskledare på en kyrka i Värmland (någonstans ?), som det behövdes 4 st jordspett på 12 meter för att få tillräckligt låg resistans på (det finns ett jordspett i varje hörn av byggnaden).
.
Ha i tanke att ett jordtag INTE har noll i reaktans (X) eller impedans!
Detta är viktigt att tänka på då du skall jorda annat än likström eller möjligen 50 Hz!3. Till jordning behövs en lång ledare

Detta är högst beklagligt (hittar i nuläget inget bättre ord), i det oriktiga i att inbilla sig/oss att man kan jorda bort högfrekventa störningar!! Se bara på alla Cy-kondensatorer i nätav­störningsfiltren i t ex switchade nät­aggregat, en tvättmaskin eller ett lysrör med HF-don eller en batteri­laddare.
Denna ekvation går inte ihop för att hur kan man med en lång ledning lösa "allt" och se allt som jordningsproblem, då ju en lång ledning (mera än storleksordningen några decimeter) ger följande:
* den har en "egenimpedans", och
* den har vid en kvarts våglängd mycket stor impedans!


4. Kan jordning ersätta ett filter?

Läs min lilla sammanställning om frågor kring filter:
Störningar går inte att jorda bort....! – Grundidéer om filter och jordning:5. Jordning – potentialutjämning!

Och avslutningsvis vill jag berätta för er om en annan typ av
jordning, som konsulten tipsade om vid elsaneringen här på mitt
torpställe Malfall.

Jordning av 50 Hz kallas för potentialutjämning, och i mitt fall så
var detta en c:a 50 meter lång kopparledning (= en oisolerad fåtrådig
25 kvadrat kopparledning), som låg i mycket fuktig mark.
Läs mera av denna (för min hälsa förödande) jordning på min hemsida:
*
Kopparledningen (= jordlinan = potentialutjämningsledaren)
* El- (fälts-) saneringen ökade magnetfälten, och bostaden blev obeboelig!

Läs där även punkt 7 och 8, med efterkommentaren, samt att detta gjorde att jag fick "magnetfältssjukan" Läs
PDF-fil (av professorn).


6. Jordningar och högre frekvenser (impedansperspektiv).

Citat ur examensarbete. Citat från Umeå Tekniska Universitet – UMU).
Efter att jag skrivit om problem med jordning, så (har jag funnit) att man gjort examensarbete, som ju så gott som bekräftar det jag varit inne på – nämligen detta med att ta upp problemen med de högre frekvenserna (högre än 50 Hz – ELF).
Citat från sökningen:
Jordningar - verifieringar ur ett impedansperspektiv.
av G. Lundqvist (2010)  
Syftet med detta examensarbete är att analysera jordtag och deras förmåga att fungera vid blixtnedslag. I Sverige har fokus legat på jordtagsresistans, vilket fungerar för strömmar med frekvenser kring 50 Hz. Standarderna verkar ha bortsett ifrån att blixtströmmen är en transient bestående av en mängd olika frekvenser som sträcker sig upp i MHz området.
I dagsläget värderas jordtag utifrån dess jordtagsresistans, och många invaggas i en falsk trygghet om att jordtaget fungerar vid blixtnedslag. Ett felaktigt konstruerat jordtag kan resultera i skador på elektronik, bränder och personskador. En orsak till fokuseringen på jordtagsresistans är att det fram till nu har saknats kommersiella metoder för att mäta jordtagsimpedans. Examensarbetet analyserar två nya mätmetoder, vid namn trepol svep och högfrekvensmetoden, som båda mäter jordtagsimpedans. En stor mängd data ifrån mätningar med dessa metoder analyserades.
Se referens 1, nedan [1].


PS,
Kom gärna med kommentarer eller frågor.
Mvh
Thorleif Sand


REFERENSER:


1.

Avhandlingar och examensarbeten LTU UMU
Jordningar-verifieringar ur ett impedansperspektiv
av G. Lundqvist (2010)  163 sidor
Ladda ned examensarbetet (PDF)
http://www8.tfe.umu.se/courses/energi/ExjobbCivIngET/Rapporter/2010/GustavLundkvist.pdf


Detta är en del av sammanställningen om
"Biologiska effekter av radio- och mikrovågor,
genom interaktion med kemikalier och miljögifter".
Av Thorleif Sand,
som har arbetat med kommersiell kommunikationsradio,
radiosystem samt mikro- och minidatorer i mer än 20 år.Åter till startsidan
Till
Agenda 59
Välkommen och tyck till via
e-post
©
www.malfall.se 2005 – 2017