Klassificering av elöverkänslighet

 

Stadshälsans enkät om elöverkänslighet, 1990

Ovanstående rubrik och denna text är ur;
Informationsbroschyr om elöverkänslighet från TCO.
Samt tillägg 1992, pga. Yrkesmedicins nyare tolkning.

Hämta detta dokument  (Pdf-format 45 kB).Enkäten skickades ut till 118 hälsocentraler 1990.
Här är sammanfattningen av resultaten.

KATEGORI

 

1

2

3

4

Lätta hud­besvär vid arbete med bildskärm
Klingar av till nästa dag om exponeringen upphör.

Hudbesvär som kvarstår under längre tid efter arbete vid bildskärm eller med annan elutrustning

Allmän "el-överkänslighet" som medför inskränkningar i arbetsförmågan, läkarbesök och sjukskrivning eller ev. omplacering

Allvarliga besvär av el även i hemmet. Betydande inskränkningar i livsföringen och arbetsförmågan

 

Observera att Yrkesmedicin (numera kallas för Miljö och Yrkesmedicin, YMMK), vid sin klassifikation (av elöverkänslighet i olika kategorier), slagit samman kategori(=fas) 3 och kategori 4, och benämner dem fas 3. Detta pga. svårigheten att särskilja dem.

Nedanstående kommentar är av Thorleif Sand som informerar om funktionshindret elöverkänslighet
inför upplägget på hemsidan.
Reviderad 14-05-11 /07-02-04 /(04-01-25). Upplagd 2004.
Av Thorleif Sand (webbadress = www.malfall.se/ehs/kategori.html


Mera information finns på följande hemsidor:


Denna text finns på www.malfall.se/ehs/kategori.html


 

 

Detta är en del av sammanställningen om "Biologiska effekter av miljögifter, samt radio- och mikrovågor" av Thorleif Sand, som har arbetat med kommersiell kommunikationsradio, radiosystem samt mikro- och minidatorer i mer än 20 år.

 

 

Åter till Förstasidan


Välkommen och tyck till via
e-post

 

www.malfall.se