Det är svårt särskilja;
utbrändhet, hormon- eller jodbrist och sköldkörtelsjukdom !

Verkar ditt "batteri" vara slut?BATTERY LOW

Många som har någon av de "moderna sjukdomarna",
såsom fibromyalgi, trötthetssyndrom (cfs/ME) [21], m.m.,
har ofta pådyvlats diverse,  för samhället bekvämare diagnoser, med psykologisk förklaringsmodell. Så har även varit fallet med allergier och andra typer av överkänslighet tidigare.
Men här förefaller det som några fåtal läkare och även forskare, har en annan förklaringsmodell.
Läs och bli häpen! (läkare uttalar sig i i förordet nedan)
Fallstudier visar;
Många får värk, trötthet och försämrad minnesfunktion, och benämns ofta för utbrändhet (burnout). I mitt fall är jag med nedanstående fakta, med ganska hög sannolikhet säker på att detta vållades av bl.a. flamskyddsmedel. Dessa kemikalier har nu (i februari 2013) rapporterats fungera som hormonstörande ämnen som du här skall få bevis för fungerar som ”Endocrine Disrupting Chemicals – 2012” (en pdf-skrift på 289 sidor), som professor Åke Bergman varit med om att sammanställa.
Åke Bergman, professor i miljökemi vid Institutionen för material- och miljökemi (vid Stockholms Universitet) säger följande:
– Vi presenterar nya belägg för kopplingen mellan hormonstörande kemikalier och flera folksjukdomar.
Endokrina sjukdomar är vanliga och ökar och vi kan visa på kopplingar till hormonstörande kemikalier. Ökningstakten är sådan att genetiska orsaker inte kan vara enda förklaringen.

I denna rapport visar forskarna på störningar som ökar och som kan kopplas till hormonstörande ämnen:
Cancer – bröstcancer, endometrios, prostatacancer, testikelcancer och sköldkörtelcancer ökar
• Fetma/diabetes – har ökat över hela världen de senaste 40 åren, typ 2-diabetes har mer än fördubblats sedan 1980
• Dålig spermakvalitet och genitala missbildningar hos unga pojkar ökar eller är för vanliga
• Födsloeffekter – låg födelsevikt och avbrutna graviditeter – ökar i många länder
• Bröstutveckling – unga flickor får bröst tidigare, vilket kan leda till bröstcancer
• Sköldkörtelproblem – hos barn ökar de i vissa länder och kan orsaka beteendestörningar

– Den viktigaste globala utmaningen är att hitta sätt att minimera exponeringen för de kemikalier som kan ge störningar på hormonsystem och leda till negativa hälsoeffekter. Detta är ett miljöhot av minst samma dignitet som människans påverkan på klimatet, säger professor Åke Bergman. (slut citat från hemsidan till Stockholms Universitet)

Sveriges Radio rapporterar om detta (130220):
Kemikalierna som stör hormoner finns överallt
Mera bevis om detta ser du i nedanstående sammanställningen, och det som är mest häpnadsväckande är:
► 11. Hypotyreos av att jod motverkas!
► 12. Fluor, klor och brom "knuffar" bort jod – p.g.a. olika affinitet !
► 14. Klorerat vatten skadligt för småbarn.
► 15. Hårmineralanalys, för att testa bl.a. tungmetaller.
Detta i samverkan/synergi med fält från bildskärmar och radiosändare, kan vara mycket olämpligt för hormonsystemet (läs om bevis för detta i kapitlet):
► 20.a. Symtom på ”Hypotyreos” av radiosändare!
Ja, det framstår genom dessa vetenskapliga studier, att
– Det är som ett ”virus i dator” – att ha brist på hormon/jod och samtidigt påverkas av annan miljöpåverkan såsom radiofrekventa fält (EMF) eller magnetiska växelfält.OBS !
Detta dokument får endast ses som ett utkast och diskussionsunderlag, för en vidare diskussion, och inte som ett medel att ställa diagnos eller behandla sjukdom.
Idé & Copyright © 1995 - 2013, Thorleif Sand - www.malfall.se
Av Thorleif Sand (upplagd i september 2005).
Filnamn: index_JOD_(A4htm-Index)-14e2_W2.html → www.malfall.se/jod/index.html
Reviderad 13-02-24/Innehållsförteckning1. Tema: Läkare skriver om utbrändhet & sköldkörtelsjukdom!
1.a. "Hypotyreos Typ 2" [Se referenserna 15, 13 & 14].
1.b. ”Utbrändhet ofta sköldkörtelfel” (Dr Wikland i Aftonbladet, 2008).
1.c. "Deras allmänna energinivå har ökat" , av Dr Karin Munsterhjelm
1.d. Naturliga preparat jämföres med syntetiska ,(av Dr Lowe).

2. Sköldkörtelsjukdom, trots bra blodprov.
2.a. Många kvinnor lider i onödan;
Artikel, med en fallstudie, ur Året Runt.

2.b. Hormonbrister osynliga i blodprov.
2.c. Varför mår jag inte bra - mina värden är ju bra?

3. Kan "utbrändhet” delvis vara en hypotyreos?
3.a. Engelska sköldkörtelföreningen – Thyroid UK.
3.b. Information från Karolinska Institutet, KI (2005-08-30).
3.c. Enligt FASS.se för allmänheten läser vi;
3.d. PM Praktisk Medicin säger följande:
3.e. PM Praktisk Medicin, FASS.se, och många, många fler skriver också att dessa symtom kan orsakas av jodbrist!
3.f. Läroboken i FARMAKOLOGI [referens 1, sidan 199], säger;
3.g. Läs även i, Aftonbladet: 250 000 svenskar är drabbade.
3.h. Läs även på hemsidan 9 månader; om Hypotyreos.
3.i. Stressad – svårt att gå ner i varv....

4. DIAGNOS – det finn ”oförfalskade” sätt att ställa diagnos.
4.a. Mät kroppstemperaturen!
4.b. Cellprov från en så kallad finnålspunktion (= finnålscytologi).
4.c. Binjurestressprofil kan vara bra att kontrollera.

5. Sköldkörtelhormoner -- det finns många olika typer!
5.a. Jodtyrosin, "T1" (eng. Monoiodotyrosine).
5.b. Dijodtyrosin, "T2" (eng. Diiodotyrosine).
5.c. Dijodtyroniner;T2-familjen (eng. Diiodothyronines).
5.d. Trijodtyronin, "T3" (eng. Triiodothyronine).
5.e. Trijodtyronin, omvänt; ”rT3” (eng. Triiodothyronine, Reverse).
5.f. Tyroxin, "T4" (eng. Thyroxine).
5.g. Dextrotyroxin;"T4, högervriden" ("T2 dextro") (eng. Dextrothyroxine).

6. Andra viktiga ämnen för sköldkörtel och dess hormoner.
6.a. Tyrosin, aminosyra (eng. Tyrosine).
6.b. Dextrotyroxin, aminosyra (högervriden) (eng. Dextro-thyroxine).
6.c. Tyroxinbindande proteiner (eng. Thyroxine-Binding Proteins).

7. De livsviktiga enzymerna.
7.a. Dejodinas omvandlar, i levern, T4 till T3 och rT3.
7.b. Föllings sjukdom.
7.c. Tyreoperoxidas, ett enzym (eng. Iodide Peroxidase).

8. Kroppen bildar sköldkörtelhormon, om byggstenarna finns!
8.a. Jod samt aminosyran Tyrosin [9] är nödvändiga [7, 20, 9].
8.b. Struma, är symtom på felaktig sköldkörtelfunktion.
8.c. Vitamin C är oumbärligt.
8.d. Tyroxinbindande proteiner (eng. Thyroxine-Binding Proteins)
T4 (tyroxin), och T3 (trijodtyronin).

9. Sköldkörtelhormon utvinns ur sköldkörtel.
9.a. Apotekarens instruktionsbok – FARMAKOPÉN.
9.b. Sköldkörtelhormonet T4 (tyroxin).
9.c. T3-hormonet (trijodtyronin) framställs i levern av enzymet 5´-dejodinas.
9.d. T3 (Trijodtyronin), ett "cellaktiveringshormon".
9.e. T3 och jod är cellernas "tändstift".
9.f. T3 är en nyckel för att öppna cellkärnans "energikammare".

10. Jod finns inte bara i sköldkörtelhormonerna (se punkt 5).
10.a. Jod finns i magslemhinnan [8].
10.b. Jod lär finnas i nervsystemet och i hjärnan.

11. Hypotyreos av att jod motverkas!

12. Fluor, klor och brom "knuffar" bort jod – p.g.a. olika affinitet !
12.a. Text hämtat från Wikipedia:
12.b. Vad säger läkaren och medicine doktor Jarvis.
12.c. Vad säger Nordisk Familjebok.
12.d. Klor och brom förflyttar och ersätter jod!
12.e. Se video - Halogen Displacement reactions
12.f. Single displacement reaction - Textcitat från Wikipedia:
12.g. Lärobok för sjuksköterskor säger följande.

13. Kan detta "radikala" uppförande hos klor och brom, vara orsaken till att flamskyddsmedel är skadliga?
13.a. Citat ur medicinsk uppslagsbok.
13.b. Citat ur läkarbok (MD, Berg).
13.c. Nya datorer påverkar koncentrationen.
13.d. Bromerade flamskyddsmedel med sina bromatomer, lagras i kroppen och kan ge beteendestörningar och fosterskador.
13.e. Förbud mot flamskyddsmedel kryper närmare
13.f. Giftigt damm i datorer.
13.g. Länkar på Engelska:

14. Klorerat vatten skadligt för småbarn.

15. Hårmineralanalys, för att testa bl.a. tungmetaller.

16. Jodbrist hos mamman – ger jodbrist hos barnet !..!
16.a. Rökning minskar jod i bröstmjölk.....!
16.b. Jodbrist är även en av de vanligaste orsakerna till inlärningssvårigheter under skoltiden.
16.c. Havande kvinnor behöver jodtillskott.
16.d. Mödrar bör ta jodtillskott.
16.e. Jodbrist är ett av världens största hälsoproblem.
16.f. Kan svår PMS och PMDD orsakas av sköldkörtelsjukdom?

17. Alkalijodider är mindre lämpligt som jodtillskott.

18. Köp alg-tabletter (citat, kapitel 5 ur, doktor Jarvis bok).

19. ”Ortomolekulära” tillskott av jod.

20. Symtom på ”Hypotyreos” av radiosändare!
20.a. Basstationer påverkar hormonprofiler (en studie fr. 2011).
20.b. Basstationer ger bl.a. problem med sköldkörteln.
20.c. Strålningen kan orsaka beteendeförändringar.
20.d. Biologiska effekter av radiosändare.
20.e. Miljögifter och radiovågor ger likartade beteendestörningar.
20.f. Samband mellan om EMF och påverkan på sköldkörteln.

21. Leverns viktiga roll – att tillverka T3-hormoner.

22. Kan människor, djur och elektriska apparater, påverkas av elektriska- eller magnetiska- eller elektromagnetiska- fält?

23. Många elöverkänsliga blir sjuka av att bada i klorerat vatten.

24. Mammor till elöverkänsliga har ofta en störd sköldkörtel.

25. Nominerades till Nobelpriset.

26. Kosttillskott för bättre hälsa.
26.a. I USA ger läkare "mega-doser" av jod.
26.b. Naturligt jodtillskott kan fås genom tång.
26.c. Apoteket har jod-tabletter.
26.d. Kaliumjodid (Lugols lösning), från Holistic.

27. REFERENSER:1. Tema: Läkare skriver om utbrändhet & sköldkörtelsjukdom!

Syftet med detta dokument är att börja diskutera det livsviktiga ämnet jod, samt alla sköldkörtelhormonerna, dvs. inte bara T4, utan även T3 (trijodtyronin, som görs i levern, läs mera i dokumentet). Eftersom T3 behövs för att "hela" kroppen med alla dess cellers energi-syntes skall fungera tillfredsställande!
Flera artiklar bekräftar detta jag redan skrivit om sedan början av 2000-talet, bl.a.:
1.a. "Hypotyreos Typ 2" [Se referenserna 15, 13 & 14].
Sedan detta dokument skrevs så har läkaren Mark Starr myntat uttrycket
Hypothyroidism Type 2 (på svenska: Hypotyreos Typ 2), vilket är ett
sjukdomstillstånd, där patienten har normala sköldkörtelvärden, men sänkt kroppstemperatur och en för underfunktion typisk symptombild.
1.b. ”Utbrändhet ofta sköldkörtelfel” (Dr Wikland i Aftonbladet, 2008).
http://www.aftonbladet.se/kropphalsa/article2966790.ab
AFTONBLADET (2008-07-24)
Många kroniskt trötta, utbrända, kan lida av kronisk sköldkörtelinflammation.
– Det är något som ofta missas inom primärvården, säger medicinläkaren och sköldkörtelforskaren Bo Wikland till TT.
1.c. "Deras allmänna energinivå har ökat" , av Dr Karin Munsterhjelm
Expressen. Publicerad 22 okt 2008. [13a]. Läsflera artiklar i referens 13.
Läs mera om Dr Karin i referens [13] (so nu 2012 är pensionerad o bor i Finland).
Hittills har svinsköldkörtelmedicinen Armour Thyroid används sparsamt i Sverige. Anledningen är bland annat att medicinen är ett så kallat licenspreparat vilket ...
http://www.expressen.se/halsa/doktor-karin-munsterhjelm-deras-allmanna-energiniva-har-okat/
1.d. Naturliga preparat jämföres med syntetiska ,(av Dr Lowe).
"Stability, Effectiveness, and Safety of Desiccated Thyroid vs Levothyroxine"
av Dr John C Lowe (pdf, med en rejäl
referenslista)
1.e.


2. Sköldkörtelsjukdom, trots bra blodprov.

2.a. Många kvinnor lider i onödan;
Artikel, med en fallstudie, ur Året Runt.
Med tillstånd från Eva Weiber (hälsoredaktör – Året Runt), så har jag – p.g.a. utformningen i detta dokument – fått tillstånd att använda nedanstående citat.
Artikeln beskriver inledningsvis hur en kvinna som (efter att hon fött barn) blev "en annan människa", och fick "kort stubin",  blev ”obalanserad”, nedstämd och våldsam”.
Men doktor Bo Wikland påstår att  både kvinnor och män, kan  få livet tillbaka med rätt diagnos och behandling. Doktorn säger att det ofta inte räcker med ett blodprov, utan att man måste ta ett cellprov.
Delar av en mycket bra artikel i Året Runt (nr 21, 2005, sidan 77 – 78, citeras här;
Många kvinnor lider i onödan!
■■■ Rubbningar av sköldkörtelns funktion kan drabba vem som helst. Ofta kommer symtomen smygande. Många tror att det är fråga om normalt åldrande eller klimakteriebesvär.
– Det är vanligt att patienter som söker hjälp får fel diagnos eller ingen diagnos alls.
Symtomen förväxla ofta med utbrändhet. och många sjukskrivs utan att rätt behandling.
Mot underfunktion i sköldkörteln, som Nina lidit av (Året Runt nr 21/2005, sidan 76) finns det bra, effektiv och dessutom billig behandling, säger doktor Bo Wikland som är invärtesmedicinare på Läkarhuset Hötorgscity i Stockholm.
Bo Wikland menar att sjukdomarna i sköldkörteln inte tas på tillräckligt allvar. Många blir så sjuka att hela tillvaron ställs på ända.
– Störningar i sköldkörteln är ingenting trivialt, det kan ge så svåra besvär att man blir självmordsbenägen.
Sköldkörteln, vars medicinska namn är tyreoidea är viktig för många av kroppens funktioner. Bland annat producerar den våra viktiga ämnesomsättningshormon.
Sidan 78 kol 1 (av 4)
Hypotyreos är samlingsnamnet på alla sjukdomar man kan få när sköldkörteln producerar för lite hormon. Struma är den mest välkända, men man behöver inte ha några knölar på halsen för att ha fel på sköldkörteln.
.........
Att sköldkörteln inte fungerar som den ska och producerar för lite hormon, kan ge symtom som liknar de som uppstår vid brist på vitamin B12.
Det är lätt att ta miste. Därför bör du be din läkare att utreda om du lider av så kallad underproduktion i sköldkörteln (hypotyreos). Det görs med hjälp av ett enkelt blodprov.
Året Runt har intervjuat doktor Bo Wikland, som är invärtesmedicinare på Läkarhuset Hötorgscity i Stockholm.
Han säger att ett blodprov ofta inte räcker utan man måste ta ett cellprov från en så kallad finnålspunktion = finnålscytologi (= FNAC).
Med cellprov från en så kallad finnålspunktion kan man påvisa om det finns en inflammation i sköldkörteln, som tyder på att den inte fungerar som den ska - trots att blodproverna är okej.
En studie visar att så många som 40 procent av kroniskt trötta patienter har en pågående inflammation i sköldkörteln. Mindre än hälften av dessa hade samtidigt avvikande resultat i laboratorieproverna. Med hjälp av finnålspunktion kan man alltså bättre och säkrare identifiera patienter som behöver behandling.

Brist på sköldkörtelhormon behandlas med Levaxin, alltså ett tillskott av hormonet T4 (tyroxin). Det är ett gammalt väl beprövat och mycket billigt läkemedel.
–  Det har inga biverkningar under förutsättning att man inte får för hög dos. Skulle det ske får man samma besvär som om man har en sköldkörtel som producerar för mycket hormon.
Biverkningarna släpper direkt när medicinen går ur kroppen, förklarar Bo Wikland som påpekar att det ibland kan behövas ett litet tillägg av T3 (trijodtyronin).
I artikeln skriver man även om hur många läkare – med mindre vetande, om sköldkörtelsjukdomar – skriver ut psykofarmaka, istället för att skriva ut Levaxin.
Om detta sägs följande:
Om tidningarna skriver mycket om depression och ångest ligger det nära till hands för både läkare och patienter att koppla alla diffusa symtom till just de sjukdomarna.
Kanske är det så. När en medicin lanseras finns det en stor budget för marknadsföring och det resulterar ofta i tidningsartiklar. Vi journalister vill förstås berätta om nya framsteg.
Levaxin, å andra sidan, är ett gammalt läkemedel där marknadsföringsbudgeten tagit slut för länge sedan.
– Men det är fortfarande effektivt. För många betyder behandlingen med sköldkörtelhormon att de får livet tillbaka.
Det är bara tråkigt att veta att så många inte får rätt diagnos, säger Bo Wikland.
De symtom det gäller är:
► Trötthet
► Kraftlöshet
► Dåligt närminne
► Nedstämdhet, depression
► Aggression
► Håglöshet
► Dålig koncentrationsförmåga
► Värk i lederna och muskler
► Viktuppgång
► Torr hud
► Sköra naglar
► Håravfall
► Trög mage
► Heshet
► Domningar
Doktor Bo Wikland påstår att dessa människor kan slippa många av dessa symtom, och  få livet tillbaka med rätt diagnos och behandling.
Den vanligaste medicinen mot problemen i sköldkörteln heter Levaxin. Men eftersom alla inte är överens om vad som är friskt och sjukt när det gäller sköldkörtelns funktion är det många patienter som kanske skulle må bra av Levaxin, men aldrig får möjlighet att prova.
Bo Wikland menar att sjukvården bara hittar toppen på ett isberg.
Kvinnor drabbas i betydligt större utsträckning än män av störningar i sköldkörtelns hormonproduktion.
– Det är en kvinnlig sjukdom och just därför missar man också diagnosen hos många män.
Men med största sannolikhet går också många omkring med en lätt hypotyreos utan att veta om det, menar Bo Wikland.
Slut citat ur artikel i Året Runt, nr 21, 2005.
-----------------------------------------------------------------
Läroboken i FARMAKOLOGI [referens 1, sidan 280], säger;
Halogener
Jod har kraftigt bakteriedödande verkan och brett antibakteriellt spektrum
-----------------------------------------------------------------
2.b. Hormonbrister osynliga i blodprov.
Detta är hört på Vetenskapsnyheterna 2006-06-20 kl 08:37 (SR P1)
Hormonbrister osynliga i blodprov
Det kan finnas hormon-brister i livmodern även om nivåerna i blodproven är helt normala.
För att ett ägg ska kunna fästa i en kvinnas livmoder så att hon blir gravid är hormonet progesteron helt nödvändigt. Också sköldkörtelhormon spelar en viktig roll.
När man undersöker varför en kvinna inte blir med barn mäts nivåerna av progesteron och sköldkörtelhormon  i blodet.
Men blodproverna kan ge falska besked, visar en ny studie som bland andra Kristina Gemzell, professor och överläkare vid karolinska institutet, har arbetat med.
- Även om man har normala kolesterolnivåer i blodet så kan det bli en lokal brist i slemhinnan för att den inte kan svara normal och likadant verkar det vara med sköldkörtelhormon att även om blodnivåerna verkar normala så kan man ha en lokal brist i livmoder-slemhinnan, säger Kristina Gemzell.
Slut citat, från Vetenskapsradion på Sveriges Radio P1.
2.c. Varför mår jag inte bra - mina värden är ju bra?
Detta enastående dokument beskriver stress, och en hel del märkliga symtom.
Läs mera om stress i punkt 3.i, citat från hemsidan tyroid.se.

3. Kan "utbrändhet” delvis vara en hypotyreos?

3.a. Engelska sköldkörtelföreningen – Thyroid UK.
De skriver på hemsidan om;
Signs and Symptoms of Hypothyroidism
FAQ
Air Hunger (som orsakas av hypotyreoidism (o hypo II).
3.b. Information från Karolinska Institutet, KI (2005-08-30).
Sköldkörtelhormon viktigare för hjärnans funktion än man tidigare trott
Här kommer ett utdrag från texten;
Professor Björn Vennström vid Karolinska Institutet har i samarbete med spanska forskare identifierat nya funktioner hos sköldkörtelhormon i nervsystemet.
Resultaten visar att sköldkörtelhormon behövs under flera specifika tidpunkter under hjärnans utveckling och hos vuxna individer för att normalt beteende skall utvecklas.

För studien använde forskarna genetiskt förändrade möss som har en muterad receptor TR alfa 1 med reducerad affinitet för sköldkörtelhormon. Resultaten visar att den lägre aktiviteten hos den mutanta receptorn leder till specifika neurologiska skador hos de vuxna djuren:
► extremt hög oro och rädsla,
► försämrad minnesfunktion,
► samt störningar i motorik.
Särskilt betydelsefullt är att oro, rädslan och minnesfunktionen kunde återställas endast genom att vuxna djur behandlades med sköldkörtelhormon medan en behandling av prepubertala djur inte gav bestående effekter.
Resultaten kan ha stor betydelse för framtida förståelse och behandling av vissa psykiatriska sjukdomar där man länge misstänkt att flera gener är inblandade.
Även följande länkar att läsa mera fakta ur;
3.c. Enligt FASS.se för allmänheten läser vi;
Symtom
Trötthet, frusenhet, förstoppning, smärtor, glömska, lätt till måttlig viktuppgång, nedsatt kondition, hes och grov röst, håravfall, rikliga menstruationer, mental och kroppslig tröghet. Svullen, kall hud, blekhet, långsam puls, sänkt andningsfrekvens, muskelsvaghet.
3.d. PM Praktisk Medicin säger följande:
Symtom
Trötthet - frusenhet - lätt till måttlig viktuppgång - hes och grov röst - håravfall - förstoppning - rikliga menstruationer - tröghet. Ödematös, kall hud - blekhet - psykisk förlångsamning - långsam puls - sänkt andningsfrekvens - muskelsvaghet - myxödemkoma. EKG: Sinusbradykardi, low voltage.
3.e. PM Praktisk Medicin, FASS.se, och många, många fler skriver också att dessa symtom kan orsakas av jodbrist!
3.f. Läroboken i FARMAKOLOGI [referens 1, sidan 199], säger;
Hypotyreos
En patologiskt nedsatt sköldkörtelfunktion (hypotyreos) kan uppkomma vid;
► jodbrist,
► på grund av skada på thyreoidea (sköldkörteln), eller
► då för stor del av sköldkörteln har borttagits vid operation.
3.g. Läs även i, Aftonbladet: 250 000 svenskar är drabbade.
3.h. Läs även på hemsidan 9 månader; om Hypotyreos.
http://www.9manader.nu/gravid/planera/orosmoment/tyroidea/hypotyreos
Där är dessa citat hämtade(2008)
► I USA räknar man med att 4 - 10% av alla kvinnor har hypotyreoidism. Andelen ökar med ålder. Ofta är symtomen ospecifika och diffusa. Det kan bland annat handla om måttlig viktökning, ödem (vätskeansamling i kroppen), lättare att frysa, torr hud, depression, oregelbunden mens och hjärtklappning.
► Kvinnor med hypotyreoidism löper större risk att få barn med inlärningssvårigheter och som blir sena i den psykiska utvecklingen, missfallsrisken ökar också.
► Medfödd hypotyreos är ett allvarligt tillstånd som resulterar i försämrad utveckling såväl fysiskt som mentalt, om barnet inte får medicinering med tyroxin.
3.i. Stressad – svårt att gå ner i varv....
Text från hemsidan tyroid.se.
Varför mår jag inte bra - mina värden är ju bra?
Detta fina dokument beskriver en hel del märkliga symtom.
Ett kort citat säger;
Reglering…
Vid en sköldkörtelsjuka fungerar inte den fina reglering
för alla system i kroppen – mage, tarmar, blåsa,
muskler, leder, hud, balans, känsel, röst, sex,
menscykel, syn, hörsel, ork, tankeförmåga,
simultankapacitet, minne, sömn, hunger, törst,
vakenhet, vila, glädje, tålamod – som det är tänkt.

4. DIAGNOS – det finn ”oförfalskade” sätt att ställa diagnos.

Denna texten skall ses som ett alternativt – och ibland bättre – sätt att försöka ställa en diagnos på hypotyreos ( s.k. underfunktion av sköldkörtelhormoner).
4.a. Mät kroppstemperaturen!
Kroppstemperaturen mäts under en period av 3 – 4 dagar, säger läkaren Broda Barnes. Detta enligt Dr John Mansfield [referens 17} och doktor Karin Munsterhjelm [referens 14], samt Thyroid UK..
Eftersom en av sköldkörtelns huvuduppgifter är reglering av kroppstemperaturen kan man mäta morgontemperaturen före uppstigning, när man är lugn och avslappnad, i tre till fyra dagar i följd.
Mät din temperatur i armhålan på morgonen innan du går ur sängen, och skriv ned siffrorna. Temperatu­ren bör helst ligga mellan 36,5-36,9 °C.
Misstänk låg sköldkörtelfunktion om du vid flera mätningar ligger under 36,4°.
Män och kvinnor efter övergångsåldern kan ta tempen vilka fyra dagar i streck som helst. Kvinnor i fertil ålder bör genomföra mätningarna av temperaturen under menstruationen, dag 2-5, dvs. göra tre till fyra mätningar efter första mensdagen.
4.b. Cellprov från en så kallad finnålspunktion (= finnålscytologi).
Finnålscytologi (FNAC) tas, för att avslöja om det finns en dold inflammation, eller autoimmun sjukdom i sköldkörteln enligt Dr Bo Wikland (läs här ovan i punk 1a, punk 1b, punk 1c samt Utbrändhet ofta sköldkörtelfel”).
Detta prov göres på Sofiahemmet (i Stockholm), efter att du fått remiss från din läkare. Tidsbeställning för provtagning, tel: 792 93 23.
Vid samtal så sade hon att detta enkla prov tar bara några minuter, och kan säkerligen göras på cytologiavdelningen på större sjukhus (deras Patolog).
Provet lär sedan analyseras av, Aleris Medilab AB, Täby.
Läs även i Läkartidningen (Nr 38   2002   Volym 99 3733-3734) [Pdf-dokument] Är finnålscytologisk undersökning kostnadseffektiv?
4.c. Binjurestressprofil kan vara bra att kontrollera.
SCANDLAB har ett salivprov som bestämmer stressnivån.
Läs deras utmärkta info om detta, med namnet;
Adrenocortex Stress - Profile
Binjurestressprofil
Läs vad de skriver om hypotyreoidism,
Hypotyreos - ett tröttsamt och deprimerat tillstånd
Läs i läkartidningen en artikel av 5 läkare som försvarar Scandlab.
* LÄKARTIDNINGEN (nummer 21, 2011-05-24)

5. Sköldkörtelhormoner -- det finns många olika typer!

Här nedan listas de "mängder" av olika typer sköldkörtelhormoner, man känner till.
Och alla innehåller de jod, som kan påverkas av andra kemiska ämnen i miljön.
5.a. Jodtyrosin, "T1" (eng. Monoiodotyrosine).
5.b. Dijodtyrosin, "T2" (eng. Diiodotyrosine).
5.c. Dijodtyroniner;T2-familjen (eng. Diiodothyronines).
5.d. Trijodtyronin, "T3" (eng. Triiodothyronine).
5.e. Trijodtyronin, omvänt; ”rT3” (eng. Triiodothyronine, Reverse).
5.f. Tyroxin, "T4" (eng. Thyroxine).
5.g. Dextrotyroxin;"T4, högervriden" ("T2 dextro") (eng. Dextrothyroxine).

6. Andra viktiga ämnen för sköldkörtel och dess hormoner.

6.a. Tyrosin, aminosyra (eng. Tyrosine).
Behövs för att kroppen skall kunna bilda de olika hormonerna; T1, T2, T3 och T4 !
6.b. Dextrotyroxin, aminosyra (högervriden) (eng. Dextro-thyroxine).
Behövs troligen för att kroppen skall kunna bilda de olika hormonerna; T3 omvänt (rT3) och T4 högervriden?
6.c. Tyroxinbindande proteiner (eng. Thyroxine-Binding Proteins).
T3 och T4 är normalt bundna till aminosyror men kan mätas som fT3 och fT4.

7. De livsviktiga enzymerna.

7.a. Dejodinas omvandlar, i levern, T4 till T3 och rT3.
[18 & 19] & [FASS, Levaxin].
Omvandlingen sker i levern, med hjälp av det selenberoende enzymet 5´-dejodinas [12] & [13].
Detta kan blockeras av tungmetaller, till exempel kvicksilver [17], men också av sjukdomar och svält [13].
7.b. Föllings sjukdom.
Många sjukdomar beror på att kroppen har brist på behövliga enzymer. Ibland kan bristen bero på en medfödd oförmåga att tillverka speciella enzymer. Så är fallet exempelvis vid Föllings sjukdom, då de enzymer som förvandlar aminosyran fenylalanin till tyrosin fattas. Barn som föds utan dessa enzymer kan bli mentalt defekta om de får en kost fri från fenylalanin [9].
7.c. Tyreoperoxidas, ett enzym (eng. Iodide Peroxidase).
Enligt Enzymer och koenzymer (eng. Enzymes and Coenzymes)
Mesh Tree location corresponding to the Mesh number D08.

8. Kroppen bildar sköldkörtelhormon, om byggstenarna finns!

8.a. Jod samt aminosyran Tyrosin [9] är nödvändiga [7, 20, 9].
8.b. Struma, är symtom på felaktig sköldkörtelfunktion.
E-vitaminet är nödvändigt för körtelns hälsa. Det hjälper den att absorbera jod och stimulerar den indirekt genom hypofysen. Extra tillskott av vitaminerna E, C, B6 och kolin samt jod och tyrosin kan pigga upp en sköldkörtel med nedsatt funktionsduglighet [9].
Namnet tokoferol kommer från de grekiska orden tokos, som betyder barnfödsel, och pherin som betyder att bära. det hänsyftar på de tidiga upptäckterna, som visade att E vitaminet var nödvändigt för att undvika missfall och sterilitet. Det finns sju olika tokoferoler och de har döps efter det grekiska alfabetet:
alfa, beta, gamma, delta, epsilon, eta och zeta.
Det enda av dessa som man haft möjlighet att experimentera med det första – alfa, de övriga tokoferolerna är så känsliga för luft, upphettning, frysning och lagring att de inte kunnat utnyttjas. Vid exempelvis stekning i olja förstörs 98% av de blandade tokoferolerna [
9].
Mao. så är kan ett tillskott av apotekens syntetiska E-vitamin, vara mindre lämpligt, eftersom det endast innehåller en av alla de olika typerna, nämligen alfa-tokoferol (dl-a Toco­pherol). Hjärtläkarna på Sahlgrenska, har därför lanserat en som innehåller flera olika typer av tokoferolerna.
8.c. Vitamin C är oumbärligt.
C vitaminet är oumbärligt för att kroppen ska kunna utnyttja de tre aminosyrorna tryptofan, fenylalanin och tyrosin. Utan hjälp av C vitamin kan de två sistnämnda inte förvandlas till respektive adrenalin och tyroxin [9].
C-vitamin förstörs av bl.a. smärtstillande medel [22].
8.d. Tyroxinbindande proteiner (eng. Thyroxine-Binding Proteins)
T4 (tyroxin), och T3 (trijodtyronin).

9. Sköldkörtelhormon utvinns ur sköldkörtel.

9.a. Apotekarens instruktionsbok - FARMAKOPÉN.
Man gav tidigare sjuka människor extrakt från torkad svin-sköldkörtel (Thyreoideum = Glandula thyreoidea).
Här kommer textcitat ur SVENSKA FARMAKOPÉN, från 1946 (s. 636-8):
Sköldkörtel
Den isolerade, från större delen av fett befriade, torkade och pulvriserade sköldkörteln från slaktdjur.
Hämta detta dokument  (Pdf-format 27 kB).
Här kommer textcitat ur SVENSKA FARMAKOPÉN, angående
Sköldkörteltabletter (Tablettae thyreoidei),
där varje tablett innehåller 0,24 mg jod.
Hämta detta dokument  (Pdf-format 40 kB).
Nu har flera företag tabletter eller kapslar med extrakt från torkad sköldkörtel från gris (som är oss närbesläktade) och nötkreatur.
Se hemsidan för Nutri-Meds, ett Engelskt företag, och där beskrivs olika fallstudier (patienterna erhåller sagolika förbättringar av hälsan – helbra beskrivningar)
9.b. Sköldkörtelhormonet T4 (tyroxin).
För att aminosyran tyrosin skall kunna omvandlas till tyroxin behövs det askorbinsyra (C-vitamin), samt tyrosinhydroxylas (det enzym som ger kroppen möjlighet att använda tyrosin) [ref 16, sidan141].

Det är också känt att olika läkemedel kan förstöra C-vitamin ( i upp till flera veckor efter behandling säger referens nr 9), samt i stycket om att;
Smärtstillande medel är SKADLIGA !
.
Sköldkörtelhormonet tyroxin innehåller 4 atomer med jod.
Se molekylen här nedan med dess fyra jodatomer, ”I”.

Figur 1
Kemiskt namn för hormonet  T4 (tyroxin eller levotyroxin):
3,3-prim,5,5-prim,-tetrajodthyronin =tyroxin=T4 [FASS-98, Levaxin], eller
L-2-Amino-3-[4-(4-hydroxi-3,5-dijodofenoxi)-3,5-dijodofenyl]propansyra (fass.se)
d,l-Tetrajodoxifenyltyrosin (SVENSKA FARMAKOPÉN 1946)
C15H11O4NI4 alt. C15H11I4NO4
Tetraiodotyronine (eng.)
T4 bildas endast i tyreoidea, medan T3 och rT3 (reversed T3) bildas både i och utanför tyreoidea, bland annat i levern [FASS-98, Levaxin].
Hos människan saknar rT3 direkt biologisk aktivitet, men indirekt kan rT3 verka genom hämning av leverkonversionen av T4 till aktivt T3 [FASS-98, Levaxin].
9.c. T3-hormonet (trijodtyronin) framställs i levern av enzymet 5´-dejodinas.
För att cellerna energi-syntes skall fungera krävs det tillfredsställande mängd med hormonet T3 (trijodtyronin).

T3-hormon framställs framförallt i levern, då enzymet 5´-dejodinas inducerar konvertering av T4 till T3. Läkemedel (kemikalier/drugs) förmår hämma enzymet 5´-dejodinas [Läkartidningen, ref. 11].

Enzymet 5´-dejodinas (thyreoidea hormon dejodinas) är ett selenproteiner, och på grund därav beroende av selen.
Detta går att läsa hos  "The Cancer Network" på Karolinska Institutet.
[Karolinska Institutet - The Cancer Network, ref. 12 & 13].

Det selenberoende enzymet 5´-dejodinas, kan blockeras av tungmetaller, till exempel kvicksilver, men också av sjukdomar och svält [läkaren Karin Munsterhjelm, ref. 13].
Läs även vad professorn säger i referens 10.
9.d. T3 (Trijodtyronin), ett "cellaktiveringshormon".
Ur  FASS-98 (Liothyronin och Levaxin, från NYCOMED), kan vi läsa:
T3 bildas hos människa dels i tyreoidea, dels i lever.
Leverns roll synes vara att med utnyttjande av T4 förse organismen med den för ögonblicket önskvärda T3-produktionen. [FASS-98,  Liothyronin]
Den extra-tyreoidala bildningen av T3 och rT3 sker genom monodejodering av T4 främst i levern.
Det är ännu oklart om T4 är aktivt som sådant eller om det verkar först efter konvertering till T3.
T3 är aktivt i sig och stimulerar, via biologiskt T3-specifika receptorer i cellkärnorna, nybildningen av många enzymproteiner, inklusive de som styr hastigheten för energibildningen.[FASS-98,  Levaxin, från NYCOMED]

LIOTHYRONIN innehåller biologiskt aktivt liothyronin = T3 som binds direkt till intracellulära biologiskt specifika T3-receptorer på cellkärnan.
Liothyronin har kort latenstid - maximal verkan insätter inom några timmar. Liothyronin saknar kumulativ verkan och vid seponering inställer sig det tidigare metaboliska tillståndet inom 2-3 dygn. [FASS-98,  Liothyronin, från NYCOMED]
Sköldkörtelhormonet trijodtyronin (som tillverkas i levern) innehåller 3 atomer med jod.
Se molekylen här nedan med dess tre jodatomer, ”I”.

Figur 2 (Textcitat ur SVENSKA FARMAKOPÉN, från 1946).
Kemiskt namn för hormonet T3, är
trijodtyronin (se) och
Triiodothyronine (eng.) eller tyronin (äldre ben.):
L-2-Amino-3-[4-(4-hydroxi-3-jodofenoxi)-3,5-dijodofenyl]propansyra (fass.se)
C15H11O4NI3 alt. C15H11I3NO4

9.e. T3 och jod är cellernas "tändstift".
I cellerna mitokondrier bildas energi, genom att använda kol-väte som bränsle.
Men det behövs ett tändstift precis som i en bilmotor. Det är T3 och jod som är "cell-motorns tändstift".

Läs vad medicine doktor, Guy E. Abraham skriver.
Här kan du  (i "Figure 1") läsa om hur det intracellulära NAD (= Coenzym 1) behöver jod (och kalk) som ett "tändstift" för att fungera.

Läs mera om NADH, och hämta detta dokument  (Pdf-format 75 kB).
9.f. T3 är en nyckel för att öppna cellkärnans "energikammare".
En annan metafor (bildligt uttryckt), är att beskriva hormonet T3 som en nyckel.
Denna nyckel är till för att öppna cellkärnornas "energikammare" (mitokondrierna)

Vad händer om de skadliga ämnena klor och brom (som finns i flamskyddsmedel), ersätter en eller flera av jodatomerna i tyroxin eller trijodtyronin ? Kan då denna felaktiga nyckel (läs T3), passa i cellkärnans "lås"?
Läs mera i punkt 12.
Kan detta i sin tur vara en möjlig anledning till giftstruma?

Kan tillräckligt med trijodtyronin (T3) bildas ur tyroxin om levern är miljöskadad av t.ex. bromerade flamskyddsmedel (Läs mera i punkt Fel: Det gick inte att hitta referenskällan, 9.c och punkt 13.f).

10. Jod finns inte bara i sköldkörtelhormonerna (se punkt 5).

Hypotyreos av jodbrist enligt läkartidningen [20 & ]
10.a. Jod finns i magslemhinnan [8].
Sannolikt fungerar jod som jonbytare vid tillverkningen av magsyra och B12.
Jod hjälper förmodligen även till med upptag av omättade fettsyror (jämför jodtal).
Se sammanställningen Magsyra och B12-brist.
10.b. Jod lär finnas i nervsystemet och i hjärnan.
För de både kända T4 och T3-hormonerna, samt T1 och T2, måste ha tillräckligt med jod för att kunna finnas. Jodatomen (i alla dessa hormonerna) får heller inte ha blivit utbytt mot t.ex. brom eller klor i flamskyddsmedel.
Det kan troligen vara så att miljöskadade människor, har minskad förmåga att omvandla T4 till det (på cellnivå) mera aktiva T3 om levern fungerar dåligt, och om man har brist å de olika ämnen, som beskrivs ovan (inkl. selen).
Se om leverns viktiga roll, ovan.
Många erfar att det det mindre lämpligt bota (eller lindra) hypotyreos med ensam användning av Levaxin (=T4) eller tillsammans med T3, istället för att använda naturligt jod tillsammans med preparat av torkad svinsköldkörtel? Det är mycket komplext, och svårt för alla parter.
Levaxin är troligen mindre lämpligt att bota hormon- eller jodbrist i hjärnan eller magslemhinnan !
Det räcker ju att läsa vad doktor D.C. Jarvis skriver om Jod i sin bok
FOLKMEDICIN (sidan 124 - 131). Läs kapitlet om Jod, (Pdf-dokument 408 kB)

Se kvitto från Apoteket på tillskott av bl.a. kaliumjodid (Kalii iodidum).
Läs om bl.a. kaliumjodid, (Pdf-dokument 42 kB)11. Hypotyreos av att jod motverkas!

Medicine doktor Norman Shealy skriver:
VARNING
Korsblommiga växter som vitkål, brysselkål, blomkål och broccoli innehåller substanser som kan orsaka hypotyreoidism genom att motverka jod.
Den som äter stora mängder av dessa grönsaker bör ta ett jodtillskott.
Slut citat ur referens 7 (sidan 261)

12. Fluor, klor och brom "knuffar" bort jod – p.g.a. olika affinitet !

12.a. Text hämtat från Wikipedia:
En halogen är ett grundämne i den kemiska serie som utgörs av grundämnena i periodiska systemets grupp 17. Halogenerna är fluor, klor, brom, jod och astat.
Ordet halogen kommer från grekiskan: hals, "salt", och gen, "alstrare", alltså saltbildare, då de förekommer i många salter, t.ex. natriumklorid.
Halogenider är ett sammanfattande namn på fluorider, klorider, bromider, jodider och astatider.
Den här artikeln är hämtad från http://sv.wikipedia.org/wiki/Halogenider

Men enligt Bra Böckers lexikon  är halider detsamma som halogenider (enligt engelska Wikipedia  Halides).

12.b. Vad säger läkaren och medicine doktor Jarvis.
Då det gäller jod – säger doktor Jarvis.– att man måste ta hänsyn till att det finns en välkänd lag om elementförskjutning [Eng., Halogen Displacement],  [referens 2].
Vi kan där läsa följande:

Element

Relativ
atomvikt

Elektro-
negativ

Oxidationstillstånd
(oxid)


Fluor
19,0
4,0
-1 (starkt sur)

Klor
35,5
3,2
+1, -1, 3, 5, 7 (starkt sur)

Brom
80,0
3,0
±1, 5 (starkt sur)

Jod
127,0
2,7
±1,5,7 (starkt sur)
men mindre än ovanTabell 1: OBS, kolumnen med elektronegativa joner samt ”Oxidationstillstånd”, finns inte i referens 2, utan är insatt av mig för att öka förståelsen av fenomenet, elementförskjutning [Eng., Halogen Displacement].
Den kliniska verksamheten för varje element står i omvänt förhållande till dess atomvikt.
Detta betyder att var och en av de fyra kan förskjuta ett element med högre atomvikt, men icke med lägre
Fluor kan t.ex. förskjuta klor, brom och jod, då fluor har en lägre atomvikt än de andra tre.
På samma sätt kan klor förskjuta brom.
............
Eftersom sköldkörteln hjälper till att lagra jod från blodet som passerar var sjuttonde minut, kan det också förlora detta lager. Detta händer om vi dricker vatten tillsatt med klor eller använder för mycket natriumklorid, som vi i dagligt tal kallar för bordssalt.
Slut citat ur boken FOLKMEDICIN [referens 2].
Läs vad Wikipedia säger om Displacement.

12.c. Vad säger Nordisk Familjebok.
Om halogenerna och jod.
Text ur Nordisk Familjebok från 1910 !
I kemiskt hänseende liknar jod, klor och brom, och är liksom dessa till väte och metaller ett enatomigt grundämne, till syre däremot, liksom kloren, ett sjuatomigt element.
Jodens frändskap till väte och metaller är dock vida svagare än klorens och bromens, till följd hvaraf jod icke på långt när har samma frätande verkningar som kloren och
ur sina metallföreningar utdrifves af klor och brom.
Slut citat ur Nordisk Familjebok från 1910

Denna text finns på - > http://www.lysator.liu.se/runeberg/nfbl/0775.html
12.d. Klor och brom förflyttar och ersätter jod!
Enligt ett interaktivt & virtuellt utbildningsprogram som engelska BBC har, så har de mer reaktiva halogenerna klor och brom en förmåga att förflytta och ersätta jod.
I det belysande exemplet med rubriken:
Displacement reactions in the halogens,
så förskjuter både klor och brom jod, och tar dess plats i en organisk förening.
Se även tabellen här ovan.
12.e. Se video - Halogen Displacement reactions
Halogen DisplacementThis video demonstrates test tube halogen displacement reactions.
Right click here and open a new window for a Word document which discusses the chemical theory with photographs summarising the observations seen during the video.
Right click here and open a new window for a PowerPoint slide which summarises the observations made during the video.

Left click to view high quality video or right click to download (3.1MB)

12.f. Single displacement reaction - Textcitat från Wikipedia:
Single displacement reaction
From Wikipedia, the free encyclopedia
A
single-displacement reaction, also called single-replacement reaction, is when an element or ion moves out of one compound and into another. (One element is replaced by another in a compound.)
This is usually written as:

    A + BX -> AX + B or A + BX -> AB + X

This will occur if A (klor/brom) is more reactive than B (jod). You can refer to the reactivity series to be sure of this.

A and B must be either:
► different metals (hydrogen's behavior as a cation renders it as a metal here),
. . .in which case X represents an anion; or
halogens, in which case X represents a cation.
URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Single_displacement_reaction
12.g. Lärobok för sjuksköterskor säger följande.
Läroboken i FARMAKOLOGI [referens 1, sidan 280], säger;
Halogener
Jod har kraftigt bakteriedödande verkan och brett antibakteriellt spektrum

13. Kan detta "radikala" uppförande hos klor och brom, vara orsaken till att flamskyddsmedel är skadliga?

Flamskyddsmedel som bl.a. innehåller klor och brom,
är bevisligen skadliga för hälsan :
13.a. Citat ur medicinsk uppslagsbok.
Boken MEDICINSK TERMINOLOGI [Ref. 3], säger följande om brom;
Brom(in)i´sm: av långvarigt bromintagande orsakar tillstånd med huvudvärk, sömnlöshet, apati, kalla fötter, akneutslag
Bromomani´, (av grekiska galenskap): psykos orsakad genom missbruk av bromsalter.
13.b. Citat ur läkarbok (MD, Berg).
Läkaren Henrik Berg (Medicine och filosofie doktor),
skriver i referens 4 (sidan 426) följande om;
Bromförgiftning (Bromism)
Symtomer – Bromätaren blir ”slö”. minnet och själskrafterna avtaga; trötthet inställer sig; finnar uppträda.
I fall av svårare förgiftning inträder ett omtöcknat tillstånd, avtyning, språkrubbningar, förstoppning, utbredda sår osv.
13.c. Nya datorer påverkar koncentrationen.
I en Dansk studie visar att användning av nya datorer påverkar koncentrationen.
Läs artikeln ur TCO-tidningen.
13.d. Bromerade flamskyddsmedel med sina bromatomer, lagras i kroppen och kan ge beteendestörningar och fosterskador.
Detta sade man i Vetenskapsradion (Sveriges Radio P1), tisdag 15 augusti 2006.
Rubriken var:
Bakterier gör flamskyddsmedel giftigare.
Reporter Johan Thorstenson (på Sveriges Radio) har intervjuat Åke Bergman, professor i miljökemi vid Stockholms Universitet.
Åke Bergman har läst en studie utförd av Amerikanska forskare.
Dessa forskare har hittat bakterier som i naturen bryter ner vanliga bromerade flamskyddsmedel som man trott varit relativt oskadliga till mer giftiga sorter som är förbjudna på flera håll i världen.
Referatet påstår även att bromerade flamskyddsmedel är vanligast i elektronik.
13.e. Förbud mot flamskyddsmedel kryper närmare
Detta skriver tidningen MacWorld på sin hemsida (2006-08-25).
Här följer ett citat:
Det lågbromerade flamskyddsmedlet deka-BDE används för att minska skadorna vid elektronikbränder och används bland annat till TV-apparater och datorer.
......
Deka-BDE anses framför allt skadligt för de som arbetar med tillverkningen av produkterna, men man befarar även en skaderisk vid hudkontakt och långvarigt bruk av till exempel tangentbord. Deka-BDE är i sig inte farligt, men bryts vid uppvärmning ner till mer farliga ämnen, bland annat de redan förbjudna dioxin, penta-BDE och okta-BDE. Dessa farliga ämnen är kända för att leda till ökad cancerrisk och hormonrubbningar.
13.f. Giftigt damm i datorer.
Detta skriver UNIONENs medlemstidning KOLLEGA nr3 mars 2008 (sidan13):
Bromerade flamskyddsmedel blandas i plasten till bland annat kretskort och höljen till bildskärmar och datorer för att minska risken för brand.
Studier på möss har visat att flamskyddsmedlen ger:
● försämrad inlärningsförmåga och
● kan ge effekter på lever, och
sköldkörtel, samt på
● reproduktion och fosterutveckling.
– Det är på små barn och foster som man misstänker att det får effekt. Därför är det extra viktigt att kvinnor i fertil ålder inte exponeras mer än minimalt, säger
Åke Bergman, professor i miljökemi vid Stockholms Universitet.
Textcitatet ovan är endast en del av texten på sidan 13, och hela artikeln (sidorna 8 - 16) har rubriken:
Din förbrukade dator är guld värd.
Inforuta på sidan 13 säger:
Hälften av det guld som Boliden framställer kommer från elektroniskt skrot.
13.g. Länkar på Engelska:
Hemsidan Natural Thyroid Choices skriver om skadlig verkan av brom
Bromides are a common endocrine disruptor.
Läs mera →
Tidskriften TIME, skriver, 1930, om bromförgiftning:
Medicine: Bromide Intoxication.
Läs mera →
Dr. Mercola skriver bl.a. om cancer och brom:
Läs mera →

14. Klorerat vatten skadligt för småbarn.

En studie från 2010 (Bryssel), konstaterar att små barn skall undvika bad i inomhus­pooler med starkt klorerat vatten.
Troligen ökar risken för att barnet skall få
► lunginfektioner
► astma, och
► olika typer av andningsallergier
senare i livet!
Detta gäller särskilt om en eller flera anhöriga har sådana problem

15. Hårmineralanalys, för att testa bl.a. tungmetaller.

Många miljösjuka människor gör en hårmineralanalys. Genom att klippa av en del hår i nacken och sända in till ett laboratorium.
Sedan”mortlar” man håret för att därnäst blanda till en gegga med olika jod-regaenser.
Hårmineralanalys visade sedan tabeller med de flesta grundämnena, men inte jod (Not Available).Jod kan inte anges eftersom det ju användes i processen då man extraherar alla de andra grundämnena.
Här användes alltså jod för att ”fånga upp”, och ”avgifta hår-geggan, från alla tung­metaller och toxiska ämnen

16. Jodbrist hos mamman – ger jodbrist hos barnet !..!

16.a. Rökning minskar jod i bröstmjölk.....!
Pressmeddelande från Göteborgs universitet.
Sköldkörtelsjukdomar - från trötta kvinnor till utvecklingsstörda barn
Sköldkörtelsjukdom ger många symtom som kan förväxlas med stress eller utarbetning.
Det är för en läkare svårt att känna igen dessa sjukdomar tidigt, och vi vet att många har sjukdomen utan att veta om det. Dessa kan bland annat felaktigt klassas som utbrända. Och detta i helt onödan, då ett enkelt blodprov ger säker diagnos.
http://www.medicallink.se/avd_temaAlkohol/showNews.cfm?newsID=1831
Slut citat från Göteborgs universitet.
ofta räcker det inte med blodprov utan man måste göra en finnålspunktion för att bevis för att sköldkörteln t.ex. är inflammerad”; Detta säger läkaren Bo Wikland, i punkt 2.a (samt 1.b) ovan.
16.b. Jodbrist är även en av de vanligaste orsakerna till inlärningssvårigheter under skoltiden.
Detta säger, Stefan Peterson, forskare, Karolinska Institutet.
Han har fått, 2001 års Stora Barnmedicinpris.
Läs -->> Pressmeddelande 2002-02-06
Motiveringen till priset är att "han givit ett värdefullt bidrag till förebyggandet av jodbrist; ett globalt hälsoproblem som är orsak till mental retardation hos många miljoner barn i världen".
16.c. Havande kvinnor behöver jodtillskott.
Tjernobyl-katastrofen visade att barnen led av jodbrist.
Detta skriver man i;
Strålskyddsnytt [nr 3 1998, årgång 16]
[tillgänglig i sin helhet via http://www.ssi.se/tidningar/ssn.html].
[Läs
Strålskyddsnytt nr 3/98 i PDF]
Rubriken är:

Jodbrist - problem hos tjernobyldrabbade.
16.d. Mödrar bör ta jodtillskott.
Även läkaren och Medicine doktor Jarvis säger att mödrar skall ta jodtillskott för att barnen skall bli välskapta och med bra intelligens. [Ref. 2]
16.e. Jodbrist är ett av världens största hälsoproblem.
Medicine doktor Norman Shealy skriver:
Jodbrist är ett av världens största hälsoproblem, och minst 200 miljoner människor lider av tillstånd som kan kopplas till otillräckligt med jod i kosten. Jodbrist kan orsaka struma, underaktiv sköldkörtel och kretinism samt leda till myxödem.
Slut citat ur referens 7 (sidan 261)
16.f. Kan svår PMS och PMDD orsakas av sköldkörtelsjukdom?
När halten av gulkroppshormoner (Progesteron) ökar kan kvinnor känner sig plufsiga, svullna, irriterade och ibland deppiga.
(Alla dessa symtom skulle ju kunna höra till problem med sköldkörteln!!!)
Enligt Aftonbladet
har 3–7 procent av kvinnorna, så svår form av PMS, att deras liv förstörs. De lider då av PMDD (premenstruell dysphoric disorder).
Det kan nämnas att en del naturläkare kallar sköldkörteln för "den tredje äggstocken".

17. Alkalijodider är mindre lämpligt som jodtillskott.

Jag själv har konstaterat att jodtillskott i form av kaliumjodid (= en alkalijodid) ger mig biverkningar, i form av klåda o små utslag på benen (se punkt 26.c).
Därför var det nu i efterhand intressant att läsa om detta i professor Santessons bok (Ref. 5, sidan 140 - 141).
Han skriver följande;
Behandlingen med jodider, särskilt om den är mer energisk, medför ej sällan obehagliga biverkningar. Visserligen ser man vid syfilis ej sällan en höggradig tolerans – patienterna fördraga ända upp till 20 gr. jodid på dagen. Men å andra sidan är det ej ovanligt, att de får snuva och hosta, ett vanprydligt och obehagligt utslag s.k. akne, bestående av varfyllda blåsor...............
Stundom uppträda biverkningar redan vid första dos av jodider (ideosynkrasi, se sid. 89).
– För att undgå dessa obehag har man givit jod, bundet vid diverse organiska ämnen, såsom fett (jodipin), äggvita (jodalbacid) m.m. Dessa medel framkalla avlagringar av jod i kroppen, varifrån denna småningom avges i verksam form, troligen såsom jodid. De äro mildare men mindre effektiva än jodiderna.
Slut citat ur professor Santessons bok (Ref. 5)

18. Köp alg-tabletter (citat, kapitel 5 ur, doktor Jarvis bok).

Läkaren och Medicine doktor D.C. Jarvis (skriver i sin bok ref. 2, sida 26):
På samma sätt som bonden anpassar födan efter de olika boskapsraserna, har folkmedicinen den teorin, att varje människa skall följa de kostvanor som är utbredda hos hennes ras. Genom att göra detta har man kommit ett gott stycke på väg mot att förebygga sjukdomar, därför att cellerna får den typ av näring, som bäst kan utnyttjas.
. . . . . . . . . . . .
I Europa är de tre vita rastyperna den nordiska, alpinska och medelhavsrasen. Ordet nordisk betyder nordbor.
Denna ras bor i den allra nordligaste delen, framförallt i kustregionerna, där växtligheten under vintermånaderna är obefintlig. Därför är nordborna till stor del fiskätare.
Det mest iögonfallande särdrag för nordborna är deras blondhet . . . . . . . . . . . .
För en nordbo är vetebrödet av intet värde, han bör äta rågbröd. Vitt socker bör bytas ut mot honung. Muskelkött är heller inget för honom. I stället för att äta nötkött, lamm och fläsk, bör han leva av havets produkter; fisk och annan saltvattensföda. Vill man ha de värdefulla ämnena i den nordiska vegetationen, kan man köpa tång-tabletter i hälsokostbutiken eller på apoteket.
Tångtabletterna innehåller fyrtiofem olika mineraler som finns i tång.
Slut citat ur boken FOLKMEDICIN, referens 2.
Läs även vad doktor D.C. Jarvis skriver om Jod i sin bok FOLKMEDICIN (sidan 124 – 131).
Läs kapitlet om Jod, (Pdf-dokument 408 kB)
Se nedan länk till vart du kan köpa preparat. Läs mer »

19. ”Ortomolekulära” tillskott av jod.

Ortomolekulär medicin. Referens 3 säger följande:
(orttho´s, av grek. - rak), teori att behålla god hälsa och behandla sjukdomar genom att variera halten i kroppen av ämnen, som normalt finns där och är nödvändiga för hälsan.

I USA ger man kosttillskott av jod, och det kallas då: Orthoiodosupplementation - Läs vad en läkare skriver.
Läs även om Ortomolekulär” medicinering som jag skrev om redan 2004, i samband med C-vitamin mot ryggbesvär (p.g.a. för lita askorbinsyra i spinalvätskan).

20. Symtom på ”Hypotyreos” av radiosändare!

20.a. Basstationer påverkar hormonprofiler (en studie fr. 2011).
Detta går att läsa i tidskriften – Clinical Biochemistry, 2011
Clin Biochem. 2012 Jan;45(1-2):157-61. Epub 2011 Nov 27.

How does long term exposure to base stations and mobile phones affect human hormone profiles?

Eskander EF, Estefan SF, Abd-Rabou AA.

Hormones Department, Medical Research Division, National Research Centre, Cairo, Egypt. gysi_pharma@yahoo.com

Abstract
OBJECTIVES: This study is concerned with assessing the role of exposure to radio frequency radiation (RFR) emitted either from mobiles or base stations and its relations with human's hormone profiles.

DESIGN AND METHODS: All volunteers' samples were collected for hormonal analysis.

RESULTS: This study showed significant decrease in volunteers' ACTH, cortisol, thyroid hormones, prolactin for young females, and testosterone levels.

CONCLUSION: The present study revealed that high RFR effects on pituitary-adrenal axis.

Copyright © 2011 The Canadian Society of Clinical Chemists. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

PMID:

22138021

[PubMed - indexed for MEDLINE]

MeSH Terms, Substances
MeSH Terms
Adolescent
Adrenocorticotropic Hormone/blood
Adult
Cellular Phone*
Female
Hormones/blood*
Humans
Hydrocortisone/blood
Male
Middle Aged
Pituitary-Adrenal System
Prolactin/blood
Radio Waves
Testosterone/blood
Thyroid Hormones/blood
Young Adult

Substances
Hormones
Thyroid Hormones
Hydrocortisone
Testosterone
Adrenocorticotropic Hormone
Prolactin

20.b. Basstationer ger bl.a. problem med sköldkörteln.
Läs vad ”Läkargruppen i Bamberg” säger:
Akuta hälsorisker för människor som utsättes för radio- och mikrovågor (från mobilbasstationer, trådlösa DECT-telefoner, WLAN mm).
Människor blir sjuka av strålning som är långt under det gällande gränsvärdet. De 130 läkarna har en lista med en sammansatt sjukdomsbild och med en  karaktäristisk symtomkombination.
Läs dokumentet
20.c. Strålningen kan orsaka beteendeförändringar.
Miljööverdomstolen pekar på att djurförsök visat att strålningen kan orsaka beteendeförändringar.
Läs mera -> Sveriges Radio-Ekot 2005-10-13
20.d. Biologiska effekter av radiosändare.
I Bilaga 6, Biologiska effekter av radiosändare, kan du läsa mera (1 sida).
Uttrycket EMR (Electromagnetic Radiation), användes här eftersom det är samlingsnamnet för radio och mikrovågor.
Här beskriver man att radiosändare/EMR, ger liknande symtom som det man vill lägga i ”slasktratten” hypotyreos.
Enligt forskarna kan symtomen vara;
trötthet, sömnsvårigheter och ökad retlighet.
20.e. Miljögifter och radiovågor ger likartade beteendestörningar.
Detta bevisar Dr Ivan Beal från universitetet i Auckland. Där är han docent i experimentell psykologi och han är filosofie doktor samt innehar 1:a graden av M. Sc. Han har hållit på med beteendeforskning och experimentell neuropsykologi i 25 år. Han har forskat om hur nervsystemet påverkas av olika miljögifter och har upptäckt att liknande symtom uppkommer vid exponering av radiofrekventa (RF) elektromagnetiska fält (EMF), trots att gällande gränsvärden har följts. Dr Beal har sammanställt sina kunskaper i ett kompendium (på 27 sidor), med namnet "BEFORE THE ENVIRONMENT COURT". Den baseras på 18 vetenskapliga referenser, varav de flesta är från 90-talet. Beal är också medlem i två internationella forskargrupper: The Bioelectromagnetic Society, och Society for Risk Analysis.
20.f. Samband mellan om EMF och påverkan på sköldkörteln.
Här nedan kommer fem referenser (5 -9), viket är bevis för att magnetfält och elektromagnetiska fält påverkar sköldkörtelns funktion. Dessa referenser har jag fått av docent Olle Johansson på Karolinska institutet (Läs även ur Läkartidningen):

[5] Rajkovic V, Matavulj M, Johansson O,
"An immunohistochemical and morphometrical study of the power-frequency electromagnetic field influence on skin and thyroid amineand peptide-containing cells in rats", BioEM 2005, Dublin, Ireland, June 19-24, 2005 (abstr.)

[6] Rajkovic V, Matavulj M, Johansson O,
"Histological characteristics of cutaneous and thyroid mast cell populations in male rats exposed to power-frequency electromagnetic fields", Int J Radiat Biol 2005; 81: 491-499

[7] Rajkovic V, Matavulj M, Johansson O,
"The effect of extremely low-frequency electromagnetic fields on skin and thyroid amine- and peptide-containing cells in rats:
An immunohistochemical and morphometrical study",
Environ Res 2005; 99: 369-377

[8] Rajkovic V, Matavulj M, Johansson O,
"Light and electron microscopic study of the thyroid gland in rats exposed to power-frequency electromagnetic fields",
J Exp Biol 2006; 209: 3322-3328

[9] Rajkovic V, Matavulj M, Johansson O,
"Histological studies of the thyroid gland in rats after combined exposure to electromagnetic fields and the endocrine disrupting compound atrazine",
8th International Congress of the European BioElectromagnetics Association (EBEA) 2007, Bordeaux, France, April 10-13, 2007 (abstr.)

21. Leverns viktiga roll – att tillverka T3-hormoner.

FASS berättar om att det måste finnas en lever som fungerar.
Citat ur FASS 98:
T3 är aktivt i sig och stimulerar, via biologiskt T3-specifika receptorer i:
* cellkärnorna,
* nybildningen av många enzymproteiner,
* inklusive de som styr hastigheten för energibildningen [FASS98; Levaxin].

T3 bildas hos människa dels i tyreoidea, dels i lever.
Leverns roll synes vara att med utnyttjande av T4 förse organismen med den för ögonblicket önskvärda T3-produktionen  [FASS98; Liothyronin].

Texten är av Thorleif Sand, och får endast ses som ett utkast och underlag för vidare diskussion!
Texten skall och tillåts inte ses som en metod att ställa diagnos eller
behandla sjukdom.

22. Kan människor, djur och elektriska apparater, påverkas av elektriska- eller magnetiska- eller elektromagnetiska- fält?

Ja, läs då även om EMC på start-sidan, om bevisen för att t.ex. LED-lampor förbjuds för att de påverkar och stör andra a elektriska apparater, negativt.
Läs de vetenskapliga studierna om de negativ hälsoeffekterna i punkt 20, Symtom på ”Hypotyreos” av radiosändare!
Kan detta vara orsaken till att många elöverkänsliga påstår de mår bättre då de håller sig undan en modern 'IT-milö'!
Elöverkänslighet benämns på engelska för EHS, Electrical Hyper Sensitivity.
Läs vad industrifacket (SIF) kom fram till;
SIF-enkäten (symtomlista)
Se även att Professor Öckerman har bevis för elöverkänslighet;
Elöverkänsliga uppvisar skador i blod och urin ! 

23. Många elöverkänsliga blir sjuka av att bada i klorerat vatten.

Många vuxna elöverkänsliga är även kemiskt överkänsliga (MCS), mår dåligt i flera dagar efter de badat i klorerat vatten i inomhusbassäng.
Läs mera om detta i punkterna:
      • 14, Klorerat vatten skadligt för småbarn.
      • 12, Fluor, klor och brom "knuffar" bort jod – p.g.a. olika affinitet !, samt i punkt
      • 13, Kan detta "radikala" uppförande hos klor och brom, vara orsaken till att flamskyddsmedel är skadliga?

24. Mammor till elöverkänsliga har ofta en störd sköldkörtel.

Många av de svårast drabbade av elöverkänslighet verkar ha mödrar som har störd sköldkörtelfunktion (t.ex. struma) eller så har de rökt under graviditeten (se punkt 16.a). Eller så har dessa mödrar fått amalgamfyllningar under graviditeten.

Det finns elöverkänsliga kvinnor som ätit Levaxin i årtionden.
Någon av dessa har kommit fram till att de måste vara "översubstituerade", för att inte rasa ihop av trötthet. Ibland tas även tillskott av kaliumjodid för att må bättre.
Läs argumenteringen om T3, i punkt 9.c.
Många har en mor som var rökare före och medan hon var gravid (alltså hade hon troligen jodbrist enligt pressmeddelandet från Göteborgs Universitet, ovan).
Själv har jag ju hela livet arbetat med elektronik, och med lödtenn (som innehåller bl.a. bly. som jag tidigare misstänkt orsakat en del av mina förgiftningssymtom [17, ].
I referens 6, (sidan 229-231) skriver man;
Den kroniska blyförgiftningen (sidan 229).
Mot själva förgiftningen rekommenderas jodkalium, 3 – 4 gr. per dag.....
Om min mor har jodbrist, hur skulle jag då kunna få tillräckligt med jod ! ?
Denna ”ärftlighet” har väl knappast med gener att göra?

Många elöverkänsliga (med symtom på hypotyreos)
Jod finns i sköldkörtelhormonerna se nästa punk (kapitel)

25. Nominerades till Nobelpriset.

Dr Joel D. Wallach, har forskat på miljöförgiftade djur och människor, och nominerades till Nobelpriset i medicin 1991, samt är expert på näringslära.
Han har skrivit 75 vetenskapliga artiklar och 8 läroböcker.
Han summerar med följande:
Under en period på 12 år gjorde jag 17500 obduktioner på djur och 3500 människor. Vad jag fann var följande: Varje människa och varje djur som dog av naturliga orsaker dog av näringsbrister.”
Djuren och människorna obducerades av Wallach på uppdrag av NIH (National Health Institute), och han skulle i synnerhet leta efter djur (från de zoologiska trädgårdarna) som var extra känsliga för miljögifter. Både djuren och människorna hade levt i miljöbelastade storstadsmiljöer i USA.

Läs även om den försurade skogen som har kaliumbrist, se artikeln -->
Kaliumbrist har inte drabbat Värmlands barrträd - än !
Det är känt att skogen inte blir försurad förrän buffertarna är slut!

26. Kosttillskott för bättre hälsa.

26.a. I USA ger läkare "mega-doser" av jod.
I USA ger man kosttillskott av jod, och det kallas då:
Orthoiodosupplementation
- Läs vad en läkare skriver.
26.b. Naturligt jodtillskott kan fås genom tång.
Naturligt jodtillskott kan fås genom tångtabletter (se vad doktor Jarvis skriver i punkt 18 ovan) eller tång-pulver.
Alg-Börje AB, lär ha fingertång (Laminaria digitata), som är den mest jodrika algen med 0,57% jod. Fingertång innehåller 8,3% kalium (K) och 3,2% natrium (Na), samt en hel del nyttiga aminosyror (totalt 5,4% aminosyror). Totala saltinnehållet är 15% (NaCl).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
26.c. Apoteket har jod-tabletter.
Apoteket har tabletterna Kaliumjodid Recip 65 mg som har varunummer (Vnr 39 05 91). Asken innehåller en aluminiumkarta med 10 små tabletter som jag till att börja med (2001) delade i 4 bitar.
De biverkningar man kan få av jod-tillskott kan bero på att joden är bundet till kalium (= kaliumjodid = jodkalium). Biverkningarna kan vara klåda i huden eller snuva (som jag misstänker beror på kaliumbrist).
För att minimera – ja t.o.m. undvika – dessa biverkningar, så måste man inta kaliumjodid-tabletten tillsammans med organiskt bundet kalium- & magnesium-tillskottoch helst undvika att ha för mycket salt (natriumklorid) eller havssalt till måltiden. (I naturen är jod normalt bundet till magnesium, natrium eller till aminosyror.)
Läs mera om kosttillskott som förstående läkare bör kunna skriva ut,
   (Pdf-fil)
Det kan nämnas att jod även finns bundet till en del aminosyror, t.ex. jodgorgosyra.
Följande födoämnen kan innehålla jodgorgosyra:
tång, alger, havssallad, morötter, selleri, sallad, spenat, tomater, ananas.
Jag mår nu bra och mina värden på B12 har normaliserats (med mina höga doser jod), troligen p.g.a. att jod i magslemhinnan hjälper till med intrinsic factor.
Jag har heller inte obalans i natrium eller kalium trots mina mycket stora doser kalium under flera år.
Se svaret på blodprov   (Pdf-fil på 26 kB).
26.d. Kaliumjodid (Lugols lösning), från Holistic.
Köp dessa droppar från:
http://www.vitamera.se/kaliumjodid-109.html
Citat från deras hemsida:
KaliumJodid
Sverige har jodfattig mark och därför tillsätter man jod i bordssalt. Upptaget av jod från bordssalt är endast 10-20 % p.g.a. att bordssalt främst består av klorid, som är en antagonist till jod. Därför behövs ett mineraltillskott av jod som oftast innehåller mellan 75-175 mcg jod/dag.

Detta är myndigheternas rekommendation. Japaner är kända för sin höga ålder och friska livsstil. Tiotals miljoner friska japaner får via sin kost, med mycket alger, i sig i genomsnitt ca 13 mg jod/dag. De flesta svenskar får i sig endast 75-200 mcg/dag.

Jod har fler viktiga funktioner i kroppen och är en grundförutsättning för god hälsa.
Se info om Jod och kaliumjodid, på hemsidan Hyp2.info:
http://www.hypo2.info/behandling/jod
http://www.hypo2.info/behandling/jod?format=pdf

27. REFERENSER:1.

Farmakologi, av Håkan Rydin och Berit Magaard För grund och vidareutbildning av sjuksköterskor samt, annan medicinsk och högskoleutbildning. Liber Läromedel Stockholm 1979 . ISBN 91-40-10199-1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Esselte, Hertzog, Nacka 1979 7970572.

FOLKMEDICIN, av läkaren och Medicine doktor D.C. Jarvis (1881-1945)
Originaltitel, VERMONT FOLK MEDICINE.
Tryckt 1988 hos Bohuslänningens boktryckeri i Uddevalla
Zindermans. ISBN 91 5280 4631
Bokens undertitel: Vägen till hälsa genom honung och äppelcidervinäger.
Amerikanska originalboken heter;
FOLK MEDICINE, by Dr. D. C. Jarvis: 24161-0
Sammanställarens kommentarer:
Denna underrubrik beskrivs mera ingående (bl.a. sidan 77-), äppelcidervinäger hjälper upp en kaliumbrist.
1a) Betydelsen av jod (sidan 124 - 135).
Där beskrivs att jod och sköldkörteln har många livsviktiga funktioner bl.a. att döda bakterier i blodet då allt blod passerar sköldkörteln var sjuttonde minut.
Denna körtel har även andra funktioner (sidan 125):
Det första är att återuppbygga energin.....
Jodens andra funktion är att lugna kroppen och nerverna.
En tredje funktion hos joden är att tankeverksamheten klarnar.3.

MEDICINSK TERMINOLOGI, av
Bengt I. Lindskog Medicine Dr., Docent, samt
Bengt L. Zetterberg, Fil. Lic., Lektor
1975 by Nordiska Bokhandeln/Almqvist & Wiksell, Stockholm
ISBN 91 516 0022 64.

Läkarebok (i 8 små volymer på 1824 sid.)
Henrik Berg, Medicine och filosofie doktor & praktiserande läkare.
Läkarebokens förlag, Göteborg (Elanders boktryckeri AB) 1933, 3:e upplagan.5.

OM LÄKEMETODER OCH LÄKEMEDEL
av C. G. SANTESSON
Professor i farmakologi vid karolinska Institutet, i Stockholm
Bok i serien;
MEDICINSKT FOLKBIBLIOTEK, andra upplagan
STOCKHOLM, ALB. BONNIERS BOKTRYCKERI 19276.

INVÄRTES SJUKDOMAR
DEL IV
- ÄMNESOMSÄTTNINGSSJUKDOMAR
- AVITAMINOSER
- REUMATISKA SJUKDOMAR
-
DE VANLIGASTE FÖRGIFTNINGARNA
av M. LJUNGDAHL
Överläkare
Bok i serien;
MEDICINSKT FOLKBIBLIOTEK, andra upplagan
STOCKHOLM, ALB. BONNIERS BOKTRYCKERI 19307.

ILLUSTRERAD UPPSLAGSBOK OM
NATURLIGA LÄKEMEDEL (494 sidor)
C. Norman Shealy M.D., Ph. D.
Solrosens Förlag AB (År 2000)
ISBN 3-8290-4686-38.

Vitaminrevolutionen, av läkaren och forskaren Dr Knut T. Flytlie.
Wahlström och Widstrand. ISBN 91-46-17295-5.9.

Naturvägen till hälsa, ISBN 91-7338-000-8, tryckt 1974.
Denna bok som har sammanställts av Roald Sköld och baseras på 100-tals vetenskapliga studier om vitaminer och mineraler
Boken är en enda lång (lite svårsmält) sammanställning av vetenskapliga referenser. De flesta kunskaper om vitaminernas och mineralernas betydelse för hälsan och nervsystemet. Samt hur viktigt det är att t.ex. behålla balansen mellan de olika B-vitaminerna, samt mellan t.ex. kalium, natrium och klor. Olämpliga tillsatser (i bl.a. mjöl) och tillskott ger ohälsoproblem.10.

Medicinspecial: SKÖLDKÖRTELNS SJUKDOMAR
Text ur tidningen Året Runt nr 6/2008 (sidorna 76-78).
Expert i reportaget är professor Ernst Nyström på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.
Här följer några citat ur olika stycken (sidan 78):
- Symtomen på för låg sköldkörtelaktivitet börjar diffust, berättar Ernst Nyström.
En känsla av att något är "fel" i kroppen. Man är lite trött, får kämpa lite för att inte gå upp i vikt. Känner sig kanske lite deppig, blir lite trög i magen. Huden och håret kan bli torra, man känner av led- och muskelbesvär.
De "svaga punkterna" blir ännu svagare!
Huvudvärken kommer oftare.
. . . . . .
Så småningom, om sjukdomen inte upptäcks och man fått en rejäl brist, kan man bli förvirrad, man verkar dement.
Diagnosen "kroniskt trötthetssyndrom" förekommer ofta.
. . .
En liten andel av patienterna kan ha nytta av ett tillägg, en liten dos av sköldkörtelhormonet T3 (trijodtyronin) - en medicin som heter Liothyronin. Då efterliknas kroppens egen produktion av sköldkörtelhormoner lite bättre. Doseringen är viktig, för mycket T3 kan ge hjärtklappning.
Avslutningsvis säger professorn (i bildtexten):
- Jag tror att en hel del har sköldkörtelsjukdom utan att veta om det11.

Amiodaron som behandling mot förmaksflimmer gav tyreotoxikos
Läkartidningen, Nr 16, 2005, Volym 102 (sidorna 1231-1233)
Läkartidningen på internet:
http://www.lakartidningen.se/engine.php?articleId=890

[PDF] http://www.lakartidningen.se/store/articlepdf/8/890/1231_1233.pdf

Textcitat:
Amiodaron hämmar 5'-dejodinas [3], vilket är det enzym som framför allt i levern inducerar konvertering av T4 till T3.
Preparatet hämmar dessutom inträde av tyreoideahormon i perifera celler [10].

. . . . . . .

Sammanfattat
Amiodaron är ett antiarytmikum som använts i en ökande omfattning de senaste åren. Amiodaron består till 37 procent av jod och kan inducera både hypo- och hypertyreos.12.

Title: Synthesis and function of selenoproteins
Karolinska Institutet - The Cancer Network:
KICancer:
http://www.mtc.ki.se/ki_cancer/show_project.php?id=1

Vi kan på deras hemsida läsa följande:
Public description:
Selenproteiner innehåller den ovanliga aminosyran selenocystein.
För människan är selen ett livsnödvändigt spårämne p.g.a. essentiella funktioner hos ett eller flera selenproteiner.
Uppskattningsvis har människan endast c:a 20 st. kända selenproteiner, bl.a. isoenzymer av
glutathion peroxidas, thyroidea hormon dejodinas, thioredoxin reduktas och selenprotein P.

Partiell selenbrist kan ge kardiomyopati, infertilitet eller cancerutveckling, medan supplement av selen har rapporterats funge
ra kemopreventivt med en signifikant sänkning av cancerincidens och mortalitet.13.

Olika artiklar av läkaren Karin Munsterhjelm.13a.

Doktor Karin Munsterhjelm: "Deras allmänna energinivå har ökat ... Expressen

Hittills har svinsköldkörtelmedicinen Armour Thyroid används sparsamt i Sverige. Anledningen är bland annat att medicinen är ett så kallat licenspreparat vilket ...
http://www.expressen.se/halsa/doktor-karin-munsterhjelm-deras-allmanna-energiniva-har-okat/13b.

Artikel av Munsterhjelm, i tidskriften, 2000-Talets Vetenskap nr 4/2007 (sidan 10 – 12): [PDF]

Hypotyreos - underfunktion i sköldkörteln
Behandling av sköldkörtelsjukdom med kroppsegna ämnen

Tidningens redaktör har varit på ett föredrag (hölls på Svenska i Stockholm), med läkaren Karin Munsterhjelm, specialist i allmänmedicin Finland
http://www.2000taletsvetenskap.nu/tidning/slutsalda_tidningar/2000taletsvetenskap_nr4_2007.pdf13c.

Hypotyreos förr och nu - en genomgång,
av Dr Karin Munsterhjelm13d.

Svenska läkare motverkar patienters valmöjligheter

Publicerad: 2011-02-01 11:02, Uppdaterad: 2011-11-02 16:11 Länk till Newsmill
Läkarna: Karin Munsterhjelm, Gunilla Saupe, Kajs-Marie Nordell, Birgitta Brunes, Karin Edberg Andersson

Ett brett läkaruppbåd med bland andra en av Sveriges ledande MS läkare Birgitta Brunes går till motangrepp för att försvara patienters rätt till fria val och en förnyad prövning. De menar även att den svenska sjukvården kan utvecklas genom att bli utmanad av nya medicinska tester som traditionellt inte genomförs inom vården.13e.

Läs i läkartidningen en artikel av 5 läkare som försvarar Scandlab.
* LÄKARTIDNINGEN (nummer 21, 2011-05-24)

14.

Läkaren Karin Munsterhjelm, specialist i allmänmedicin Finland.

Föredrag på IAOMT-möte i Skövde 6 - 7 oktober 2007,.
IAOMT, är förkortning för:
The International Academy of Oral Medicine & Toxicology
Education and Organization for the Age of Mercury Free Dentistry
Se mera på deras hemsida, http://www.iaomt.se/

Under detta föredrag, av läkaren Karin Munsterhjelm, specialist i allmänmedicin Finland,
berättar hon om, hur hon (med lyckat resultat) behandlar patienter med symtom på underfunktions med sköldkörtel, men som har normala värden.

Dr Munsterhjelm berättar vidare om en konferens i Kanada (Toronto) i april 2007.
Konferensens namn:
Nutritional Medicine Today - conference

Där framfördes ett föredrag "Hypothyroidism Type 2" av läkaren Mark Starr, som bl.a. är utbildad smärtspecialist.
Se nästa referens här nedan15.

Hypothyroidism Type 2, är en bok skriven av Doktor Mark Starr
[
Hypothyroidism Type 2 - the epidemic av Mark Starr M.D.]

Följande text är hämtad från doktor Starrs hemsida:

http://www.type2hypothyroidism.com/home.html

Type 1 Hypothyroidism,
is defined as failure of the thyroid gland to produce sufficient amounts of thyroid hormones necessary to maintain "normal" blood levels of those hormones and "normal" blood levels of the thyroid stimulating hormone (TSH) produced by the pituitary gland. The TSH test is the standard blood test your doctor checks when looking for hypothyroidism.
Around 7% of Americans suffer Type 1 hypothyroidism.

Type 2 Hypothyroidism,
is defined as peripheral resistance to thyroid hormones at the cellular level. It is not due to a lack of adequate thyroid hormones. Normal amounts of thyroid hormones and thyroid stimulating hormone (TSH) are
detected by the blood tests; therefore, blood tests do not detect Type 2 hypothyroidism.

Type 2 hypothyroidism is usually inherited. However, environmental toxins may also cause or exacerbate the problem.

The pervasiveness of Type 2 hypothyroidism has yet to be recognized by mainstream medicine but is already in epidemic proportions.16.

Vitaminbibeln, av Earl Mindel, Pharm.B, R.Ph., Ph.D.
1989 Aldebaran Förlag AB, Malmö. Femte tryckningen Juni 2000.
ISBN 91-87472-15-517.

Dr John Mansfield

The role of allergies and toxins in chronic disease, with special reference to mercury.

Dr Mansfield's reputation for his work in the diagnosis and treatment of allergic response is widely known in the UK and abroad. He runs a busy private clinic in Banstead and is the author of several important books in this field..18.

Maternal and fetal thyroid function.
Burrow G, Fisher D, Larsen P.
N Engl J Med 1994;331:1072-8.19.

Samarbete minskar riskerna vid sköldkörtelsjukdom och graviditet
Även mild hypotyreos hos modern kan hota fostrets neurologiska utveckling
Läkartidningen ❙ Nr 9 ❙ 2002 ❙ Volym 9920.

Vanligt, kvinnligt och lättbehandlat
Om primär hypotyreos – en okänd folksjukdom
Läkartidningen ❙ Nr 8 ❙ 2003 ❙ Volym 100 sidan 610 – 617)

Citat från sidan 610:

Autoimmun sjukdom eller jodbrist orsakar hypotyreos
Vid primär hypotyreos ligger orsaken till patientens brist på sköldkörtelhormon i själva sköldkörteln. Vid sekundär (central) hypotyreos, som är ett betydligt ovanligare tillstånd, orsakas tillståndet av en bristande stimulering av tyreoidea beroende på sjukdom i hypotalamus–hypofys. Vi kommer endast att beröra primär hypotyreos.
Hos tidigare tyreoideafriska orsakas primär hypotyreos hos vuxna i länder utan jodbrist i praktiken alltid av en autoimmun sjukdom: kronisk autoimmun tyreoidit. Dessa patienter kan ha struma – Hashimotos sjukdom. Sköldkörteln kan också vara så liten att den ej kan palperas – atrofisk (idiopatisk) tyreoidit, som eventuellt kan ses som sluttillstånd vid Hashimotos sjukdom.
Globalt sett är jodbrist tyvärr fortfarande en dominerande orsak till hypotyreos.
Fortfarande finns även i Europa områden med jodbrist av klinisk betydelse. Sverige har ett fungerande joderingsprogram (jodsalt) sedan 1936, medan t ex Danmark införde jodering av bordsalt år 2001.

Citat från sidan 611:

Fakta 2
Från symtomlös till uttalad sjukdom
Symtomlös autoimmun tyreoidit:
TPOAb ↑, TSH, (fritt) T4 och T3 normala
- Subklinisk hypotyreos:
TSH ↑, (fritt) T4 och T3 normala; symtom +/0
Lätt hypotyreos:
TSH ↑, (fritt) T4 ↓, (fritt) T3 normalt; symtom +
Uttalad hypotyreos:
TSH ↑↑, (fritt) T4 och T3 ↓; symtom ++21.

Sökresultar 'Wikland* på BMJBritish Medicine Journal22.

Sahud, M A, & Cohen, R J,
Effect
of aspirin ingestion on ascorbic-acid levels in rheumatoid arthritis.
Lancet 1:937-938, 1971

Detta är en del av sammanställningen om "Biologiska effekter av hormonstörande kemikalier och sambandet till påverkan av radio- och mikrovågor".
Av Thorleif Sand, som har arbetat med kommersiell kommunikationsradio, radiosystem samt mikro- och minidatorer i mer än 20 år.


Åter till startsidan

Välkommen och tyck till via e-post
© www.malfall.se 1998 - 2013