DECT-telefoner !

 

Information om trådlösa telefoner
enligt DECT/GAP-standard !

Det följande är ett officiellt meddelande från Salzburgs delstatsregering i Österrike, daterat november 2001, i översättning av Ragnar Forshufvud, april 2003. Originalet finns att läsa på adressen www.buergerwelle.de.
Klicka på In deutscher Sprache vid tyska flaggan, sedan på DECT/GAP: drahtlose Heimtelefone, sedan på Gesundheitsämter warnen inzwischen vor DECT.

Brevhuvudet har följande text:

AMT DER SALZBURGER LANDESREGIERUNG * ABTEILUNG 9: GESUNDHEIT UND LANDESANSTALTEN. POSTFACH 527, A-5010 SALZBURG * TEL (0662) 8042-0 * FAX (0662) 8042-2160

E-MAIL post@land-sbg.gv.at * DVR 0078182

Land Salzburg

November 2001 Översättning av civilingenjör Ragnar Forshufvud
Rubriksatt (med bruna rubriker), av Thorleif Sand
Uppdaterad 07-05-17  (06-03-27705-12-20)

1. Egen basstation i hemmet

Medan byggandet av basstationer ("mobilmaster") möter ett tilltagande motstånd bland allmänheten har många människor frivilligt installerat en radiosändare i sitt hem genom att skaffa sig en trådlös (sladdlös) telefon enligt DECT/GAP-standarden.

2. Mätningar på DECT-basstationer, överstiger försiktighetsvärdet !

Basenheten för en DECT-telefon (Digital Enhanced Cordless Telephone)/GAP (Generic Access Profile) avger ständigt, också när det inte telefoneras, pulsade högfrekvensvågor (1880-1900 megahertz). Mätningar på DECT/GAP-basstationer vid en österrikisk högskola (HBLA Ursprung) hade på 1 meters avstånd en effekttäthet på några milliwatt per kvadratmeter.

Dessa mätvärden ligger därmed klart över Salzburgs försiktighetsvärde (sedan 2002), där man för närvarande räknar med 10 mikrowatt per kvadratmeter summa mikrovågsstrålning utomhus (10 µW/m2 = 95,8 dBµV/m). Detta värde får man på c:a 50 meters avstånd från en DECT-basstation. Denna mätning är gjord utomhus (fritt fält). M.a.o. försiktighetsavståndet kan vara upp till 50 meter!
För lokaler inomhus rekommenderas ett lägre värde på 1 mikrowatt per kvadratmeter (= 1 µW/m2 = 85,8 dBµV/m). Vilket skulle innebära ett försiktighetsavstånd på c:a 150 – 200 meter om man skulle testa i ”fritt fält” !

3. Ohälsoproblem !

Från flera håll rapporteras att nya "oförklarliga" fall av sömnstörningar, huvudvärk, öronsus (tinnitus) eller andra symptom kan ha samband med DECT-telefoner, och att de åter försvinner när man bryter strömmen till basenheten genom att dra stickproppen ur vägguttaget.

De gränsvärden som många tillverkare hänvisar till överskrids visserligen inte, men de skyddar bara för alltför stark uppvärmning.
Den internationella mobiltelefonikonferensen i Salzburg i juni förra året [2000] visade att en sänkning av gränsvärdena oundvikligen måste göras.
se - www.salzburg.gv.at/celltower

4. Alternativ till DECT-basstationen

Som alternativ till de ständigt pulsande DECT/GAP-telefonerna finns det digitala CT2-apparater, eller analoga CT1+ - dessa sänder bara när det telefoneras. Analoga trådlösa telefoner klarar sig utan pulsad strålning, sänder med 20 mW toppeffekt (i stället för 250 mW vid DECT/GAP) och detta bara när det verkligen behövs – alltså när man faktiskt telefonerar.
Analoga trådlösa telefoner går att få tag på utan problem – man måste bara säga ifrån vad man vill ha och stå fast vid det.

Hur vet man – om man redan har en trådlös telefon – om den är av DECT/GAP-typ? Om beteckningen "DECT" eller "GAP" står på apparaten eller i beskrivningen är saken klar.

Men se upp. Det är inte alltid som en DECT/GAP-telefon är markerad med DECT eller GAP på utsidan. Hur kan man då veta om det är en DECT/GAP-telefon man har fått tag i? Man kan se det på frekvensområdet 1880-1900 MHz (1,88-1,90 GHz) om detta är angivet bland tekniska data, eller på prestanda som är specifika för DECT, som att man kan ha flera lurar på samma basenhet (typiskt sex till åtta), samtalsmöjlighet från lur till lur, samtalsöverkoppling till andra lurar, avlyssningssäkerhet (genom kryptering).

Förutom DECT/GAP och CT1+ finns det trådlösa telefoner enligt den tekniska standarden CT2. Dessa apparater har dock inte fått någon större betydelse på den europeiska marknaden – de hann knappt införas förrän de blev utkonkurrerade av DECT-telefonerna. CT2-telefonerna arbetar också digitalt och med periodiskt pulsad strålning med pulsfrekvensen 500 hertz, basenheten till en CT2-telefon sänder dock bara medan samtal pågår.

Basenheten eller batteriladdaren till en telefon, oavsett standard, bör inte stå nära en säng – enbart på grund av de lågfrekventa magnetfält som alstras av nättransformatorn.

Även när ni har en trådlös telefon som är analog eller följer standarden CT1+ gäller:
Med trådlösa telefoner skall man i varje fall bara ha korta telefonsamtal – eftersom man har en radiosändare vid örat.
För långa telefonsamtal är den vanliga fasta telefonen fortfarande det bästa valet.

5. Tekniska data

Trådlösa telefoner enligt DECT/GAP-standarden arbetar med en bärfrekvens från 1880 till 1900 megahertz och ligger därmed i mikrovågsområdet (300 MHz – 300 GHz). Denna typ av modulation ger en lågfrekvent pulsning med 100 Hz. Sändarens effekt, uttryckt som toppvärde, uppgår både för basenhet och lur till 250 milliwatt. Den resulterande fältstyrkan och effekttätheten framgår av punkten 6 nedan.

DECT/GAP

 • Datastruktur TDMA (Time Division Multiple Access)
 •  Duplexmetod TDD (Time Division Duplex)
 • Tidspaltens repetitionsfrekvens 100 Hz
 • Ramlängd 10 ms downlink
 • Frekvens downlink 1880-1900 MHz
 • Frekvens uplink 1880-1900 MHz
 • Kanalavstånd 1728 kHz
 • Modulation 0,5 GMSK
 • Toppeffekt lur 250 mW 
 • Medeleffekt lur 10 mW
 • Antal kanaler 120
 • Diskontinuerlig överföring: nej
 • Cellradie 300 m

 6. Fältstyrka och effekttäthet
Nedanstående tabell visar fältstyrka och effekttäthet från en DECT-sändare (lur eller basenhet) på avstånd upp till 1,5 meter som elektrisk fältstyrka (V/m) för toppvärdet (sändareffekt 250 mW).
Omräkningsformel i fjärrfältet: S = E2/377.
Där S = effekttäthet och E = elektrisk fältstyrka
.


 Avstånd till sändare. [m]

Effekttäthet
[mW/m2]

Elektriskt fält
[V/m]

Elektriskt fält
[dBµV/m]

 0,3

256

ca 10

140

 0,5

95

ca 6

135

 1

24

ca 3

130

 1,5

11

ca 2

126

Översättarens kommentarer:
Värdena i tabellen är baserade på mätresultat från SP = Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, och finns redovisade i form av ett diagram på sidan 17 i SP report 97:18*.

I det tyskspråkiga originalet från Salzburg finns samma diagram, ej återgivet i denna översättning. Rapporten från SP finns som pdf-fil på adressen www.sp.se/electronics/RnD/reports/EMC/DECT.pdf.

Man bör lägga märke till att den redovisade effekttätheten utgör toppvärdet. När det gäller termiska verkningar är det medelvärdet av effekttätheten som är relevant, men för icke-termiska effekter anses i allmänhet toppvärdet vara mer intressant.
För DECT-telefoner, vars pulser endast är 0,4 ms långa, är medelvärdet endast en tjugofemtedel av toppvärdet.

Läs vad SSI svarade Ragnar Forshufvud efter att de läst detta dokument.
Svar från SSI

Länkar:

Nyheter från Karolinska Institutet (2004-10-13)
En studie vid Institutet för miljömedicin (IMM) vid Karolinska Institutet visar att minst 10 års mobiltelefonanvändning är förenat med en ökad riskt att drabbas av hörselnervstumör (akustikus neurinom) och att riskökningen är begränsad till den sida av huvudet där telefonen används.

Läs hela pressmeddelandet från IMM (pdf-format)

 

 

 

 

 

Detta är en del av sammanställningen om "Biologiska effekter av radio- och mikrovågor" av Thorleif Sand, som har arbetat med kommersiell kommunikationsradio, radiosystem samt mikro- och minidatorer i mer än 20 år.

 

 

 

 

 

Åter till förstasidan
Åter till Agenda 59
Välkommen och tyck till via
e-post