Varning för DECT-telefoner !

 

Varning för DECT-telefoner!
Den tyska strålskyddsmyndigheten säger ifrån.

Ur ett informationsblad från den tyska strålskyddsmyndigheten,
Bundesamt für Strahlenschutz (BfS), april 2005.
Översättning av Ragnar Forshufvud.
Originaltexten finns på adressen
www.bfs.de/bfs/druck/infoblatt/Schnurlos_DECT.html

Översättning av civilingenjör Ragnar Forshufvud
Uppdaterad 06-03-27 (05-12-20)

Försiktighetsmått och rekommendationer

Användningen av DECT-telefoner och andra källor till högfrekventa elektromagnetiska fält – som mobiltelefoner och trådlös dataöverföring – leder till en ökning av den allmänna exponeringen för strålning. DECT-telefoner är ofta den viktigaste orsaken till högfrekventa elektromagnetisk strålning i hemmet. För att undvika möjliga hälsorisker rekommenderar Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) en generell minimering av den personliga strålningsbelastningen.

Tips för umgänge med DECT-telefoner:

 • Ställ basenheten på en plats där ni inte ständigt vistas, till exempel i hallen. Undvik barn-, sov- och vardagsrum. Ställ den inte på skrivbordet.
 • Endast korta samtal
 • Välj nyutvecklade DECT-telefoner, som är strålningsfria när luren sitter i basenheten.

Alternativ till DECT-telefoner:

 • Använd telefoner med sladd, särskilt vid längre samtal
 • Fram till den 31 december 2008 kan ni använda sladdlösa telefoner enligt standard CT1 (s.k. analoga).
  Basenheterna sänder bara under samtal. Inga pulsade signaler avges. Observera dock:
  - CT1+-telefoner är inte avlyssningssäkra
  - Dessa telefoner får inte användas efter den 1 januari 2009.
  Frekvensbandet skall användas för annat ändamål.

BfS kräver av industrin

utveckling av DECT-telefoner

 • med effekten reglerad efter behovet
 • som är strålningsfria i stand-by.Kommentarer av översättaren:

I en artikel i den tyska tidskriften Wohnung und Gesundheit skriver Wolfgang Maes under rubriken "Bättre för sent än inte alls":
"Kraven och rekommendationerna från BfS (Bundesamt für Strahlenschutz) kommer sent, tio år för sent, först när miljoner har köpt en trådlös DECT-telefon och har belastat sig själva och grannskapet med onödig strålning och kommer att fortsätta med detta..."

Analoga telefoner enligt standarden CT1+ lär nu vara nästan omöjliga att få tag i, så där är det svårt att följa den tyska strålskyddsmyndighetens rekommendation.

Vad menar myndigheten med orden ”Välj nyutvecklade DECT-telefoner, som är strålningsfria när luren sitter i basenheten” - ?
När Maes ställde frågan fick han inget konkret svar.
Efterforskning avslöjade att det finns en schweizisk DECT-telefon som har dessa egenskaper. Den heter "Boss Orchid TAM-P" och kostar inklusive schweizisk moms SFr 159.-
Man finner den på adressen --> http://bossart-funk.ch
(Detta är alltså en av de sällsynta adresser som inte börjar med www.) Det räcker inte med att man avslutar samtalet, luren måste ligga på basenheten. Man kan inte ha flera lurar till samma basenhet.

Kan man tolka informationsbladet på annat sätt än som ett erkännande av att mikrovågor kan skada på annat sätt än genom uppvärmning? Det är fullständigt odiskutabelt att den uppvärmning som en DECT-telefon ger är betydelselös. Men det innebär i så fall att hela grunden för ICNIRPs rekommenderade gränsvärden rasar. Allt måste göras om från början.

I min bok Bostad och Hälsa skrev jag (1998).
Bokförlaget MIMERS BRUNN.

”Uppenbarligen borde DECT-telefonerna vara försedda med varningstext. Här ser jag en liten strimma av hopp i eländet. Skulle det kunna vara så, att just det faktum att DECT-telefonerna saknar varningstext kommer att låta oss uppleva verkningar som ingen kan bortförklara, så att alla väcks till insikt om elektrosmogens skadlighet?”

Ragnar Forshufvud

Senaste nytt (november 2005):
I senaste numret av Wohnung und Gesundheit meddelas att det stora schweiziska telekomföretaget Swisscom har lanserat fem modeller av DECT-telefoner där basenheten slutar att sända när man lägger på luren: Classic A313, A413, A121, Top A321 och A421. Testresultat utlovas i nästa nummer av Wohnung und Gesundheit. Jag tror att det kommer i december.

Samtidigt annonserar en företagare i Tyskland att han har flera modeller av analoga trådlösa telefoner enligt standarden CT1+. A.H. Communication, Alexander Habenstein, Am Auwald 28, D-97520 Röthlein. Tel 09723-9370503, Fax 09723-938557, www.schnurlostelefon.de

Du kan även läsa
Information om trådlösa telefoner enligt DECT/GAP-standard !

Där går att läsa mera om strålning och säkerhetsavstånd.

.


Länkar:

Nyheter från Karolinska Institutet (2004-10-13)
En studie vid Institutet för miljömedicin (IMM) vid Karolinska Institutet visar att minst 10 års mobiltelefonanvändning är förenat med en ökad riskt att drabbas av hörselnervstumör (akustikus neurinom) och att riskökningen är begränsad till den sida av huvudet där telefonen används.

Läs hela pressmeddelandet från IMM (pdf-format)

 

 

 

 

 

Detta är en del av sammanställningen om "Biologiska effekter av radio- och mikrovågor" av Thorleif Sand, som har arbetat med kommersiell kommunikationsradio, radiosystem samt mikro- och minidatorer i mer än 20 år.

 

 

 

 

 

Åter till förstasidan
Åter till Agenda 59
Välkommen och tyck till via
e-post