Hej, och välkommen till
– torpstället Malfall
och gårdsträdet – den mäktiga granen
(250 cm i omkrets).


Texterna på hemsida har i alla år berott på mitt miljöengagemang!

Lägger nu till denna text, efter att ha ”drabbats” av Bo Landins, Sommar i P1 2023 <Länk>.
Bo är biolog & miljöjournalist, som sedan 70-talet varit en mycket kunnig och påläst visselblåsare!
Läs gärna Bo Landins, Sommarprogram i text på radions hemsida (före du läser vidare här)!
Det som berörde mig mest var då han berättade om sin resa till staden Cubatao i Brasilien,
till en trakt som fått epitetet Dödens Dal.
Och jag tar här några av han samtalspunkter, eftersom det direkt även berör mig o min dotter!
Dessa punkter, han pratar om är:
  ♦  Antalet missbildade barn är stort, många dödfödda, … och andra handikapp.
  ♦  De visar bölderna på sina kroppar. (Min dotter hade röda utslag hon grät av – Läs mera nedan!)
  ♦  Bo Landin fortsätter med; Nästa dag intervjuar jag pappan med sin sjuka dotter,
      som berättar att de dricker vattnet från brunnen. Jag ser direkt att brunnen ligger
      farligt nära området som användes för giftdumpning från kemiska företag.
  ♦  Han pratar även om sitt stora engagemang i
försurningsdebatten!
  ♦  Bo Landin
avslutar med; Det är 1700 miljöaktivister som dödats för att de avslöjat hot
      
mot människor och miljö under de senaste tio åren!
      (Ett sjukt hot som även vilar över mig Thorleif ”Karlstad-Greta” Sand!)
Fortsätt sedan med att läsa en artikel ur Göteborgs-Posten från den 30 maj 1985, med rubriken:
Hög dödlighet hos nyfödda i Härryda (1985). <Läs inskannad PDF>
Detta för att du skall förstå mitt helhjärtade engagemang i olika miljöfrågor!
GP_851120 Förgiftat - Sjöarna dör (Härryda). <Läs inskannad PDF>
När du läst dessa artiklarna – Så inser du varför hela familjen ”flydde” från Landvetter
till Värmland (då jag fick chansen att få jobb på ett företag inom hightech)!Jag har även fått en; Artikel från Folkhälsomyndigheten i USAom Covid och WCR!
Deras rapporter visas på deras webb-bibliotek under; NCBI som är en förkortning av:
National Center for Biotechnology Information: Publikation: PMC8580522. & PMID: 34778597
Denna vetenskapliga rapport på 16 PDF-sidor, med hela 141 vetenskapliga referenser är,
delvis översatt till Svenska, av Max. Här är denna PDF.
Och – Här nedan fortsätter den tidigare texten på hemsidan.

Är även du intresserad av din hälsa, och hur vi liksom skogen kan bli försurade!
– Ja, då är vi på samma ”våglängd”, och
– Kolla här – mer om mig, skogen och om försurningen!

Läs PDF om försurade skogen, och orsaken <PDF>.

Läs mitt ”brandtal” för miljön och vattentäkten Sörmon 1987 <PDF>

Här nedan ser du hur mäktig och storartad gårdsträdet är, och
därmed betydelsefull för att förstå miljöns signifikans för oss alla!

Jag har börjat fundera på om det är
borrelian, antibiotikan eller flamskyddsmedlen
[1, 2]
i all elektronik (jag arbetat med),
som skadat mig mest?

Jag Thorleif Sand, som har varit förtidspensionerad
mot min vilja sedan 1995, p.g.a. värk och min
multisensitivitet3.
Det hela startade som en doft- och kemikalieöverkänslighet, och
i ”backspegeln”.ser man att detta troligen beror på:
Post-Lyme-Borreliose-Syndrom” efter min borrelia,
som konstaterades av neurologen redan 19854!
Detta med
multisensitivitet har läkare tidigare satt ord på, och
det hela är säkerligen är en form av hyperestesi5.
Ofta då värken är som värst, så har det vid toabesök visat sig,
vara en ökning av aciditeten (
lågt pH) i avföring i flera dagar.
Detta är bekräftat med pH-papper,
som erhållits via en läkare för över 27 år sedan (1993).
I slutet av 90-talet sade dietisten (i samband med åratal av viktminskning),
att jag led av
PEM 6(p.g.a. av magsyrabrist? – men han visste inte…)!
Men, frågan kvarstår – Varför har jag då och då detta,
låga pH?
Lågt pH – liksom coronasmittade får?
Läs mera om detta med lågt pH från svtplay – SVT-Vetenskap, m.m.
Men läs även och lär, här nedan, av skogens försurning.Tankar och reflektioner, av Thorleif Sand
Reviderad: 24-04-02 / 23-09-06 / 23-07-30 / 22-09-22 / 2019 / 2017

Acidos (NE2000dvd).

Textcitat ur – Nationalencyklopedin (NE2000dvd):
acido's (av lat. a'cidum 'syra'), sjuklig förändring i kroppsvätskornas sammansättning med ökning av aciditeten (lågt pH).
Acidos orsakas av ökning av syra eller förlust av bas.
Metabolisk acidos:
   ♦  uppträder vid okontrollerad diabetes, som ger ökad bildning av ketonkroppar, och
   ♦  vid kronisk njursvikt (uremi), där utsöndringen av sura ämnesomsättnings-
       produkter (metaboliter) genom njurarna är nedsatt.
Respiratorisk acidos
   ♦  förekommer vid diverse lungsjukdomar, där vädringen av koldioxid i utandnings-
       luften är nedsatt.
Ett antal buffertsystem stabiliserar aciditeten i organismen; (se → syra-basbalans [NE2000dvd]).


Människor kan bli försurade, läs om Acidos
Ur boken MEDICINSK TERMINOLOGI (ref. 7):
Acidos (latin av acidum, syra);
abnorm stark bildning av syror inom organismen (”syraförgiftning”) t.ex.
   ♦  vid sockersjuka (med stark anhopning av acetonkroppar/ketonkroppar), eller
   ♦  vid alimentär intoxikation i spädbarnsåldern, eller
   ♦  vid svält
Relativ acidos: se alkalopeni →
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Alkalopeni´, (latin av Alcalopenia, av grekiskans penia, brist på):
brist på alkalier eller minskad alkalireserv (hos dibarn).
Synonymt med relativ acidos.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Alkali, (arab. Al kali, sodahaltig växtaska):
ämne hörande till alkalierna: oxider och motsvarande hydrat av
alkalimetallerna kalium, natrium m.fl. och jordalkalimetallerna, kalcium, magnesium m.fl. reagera alkaliskt (färga rött lackmus blått, pH > 7).
Slut citat.


h

Ja – Jag upprepar – Varför har jag då och då detta, låga pH?
Förklara då varför läkarna inte är det minsta intresserade,
av att skriva in det i journalen och då heller inte hjälpa mig…
Jag är bevisligen försurad – Och liksom för skogen
är att det, de basiska buffertarna som börjat ta slut
(Läs referenserna ovan).
(Läs även, flera kapitel om syra-bas-balansen ur boken av Dr Flytlie8, från 1990-talet).
Detta att mäta försurning är tydligen ett hot mot makteliten,
och därför har de med förljugenhet inte tagit med detta i journalerna!!!
De är alltså INTE intresserade
av mina bevisade mätningar, och
heller INTE intresserad av
beskrivningar av fenomenet, som
finns beskrivet i de gamla läkarböckerna!
Mejla om du vill ha PDF ur dessa gamla skrifter!

Läs vad Läkaren, professorn och forskaren Peter C. Götzsche,
har skrivit i sina böcker här nedan[1]! Men även Galenskaparna och After Shave,
kan sätta ord på läkarnas ”galenskap” i deras sketch som beskriver
läkemedelsindustrin på ett mycket träffande sätt.
Ja – denna ovan beskrivna galenskap, belyser de med humor i en mycket bra sketch, läkemedelsindustrin inte vill ha läkemedel som botar – Då tjänar de inga pengar... [9].

Professor Peter Götzsche, skriver om - moraliska härdsmälta!

En möjlig förklaring att läkare inte bemöter denna kunskap,
skulle kunna vara den
moraliska härdsmälta, som,
läkaren, professor och forskaren (i medicin)
Peter Götzsche,
beskriver och sätter ord på genom boken:
Death of a whistleblower and Cochrane’s moral collapse”.
Läkaren, professorn och forskaren Peter C. Götzsche, har skrivit flera böcker [10].
Cochrane är det forskningsinstitutet som internmedicinaren Peter C. Gøtzsche forskat vid. Han har där varit professor i klinisk försöksdesign
i Köpenhamn samt, är en av de ledande i Cochranenätverket av oberoende
forskare som utvärderar medicin och medicinska rapporter.

Läkarna o vetenskaparnas nonchalans,
kan väl beskrivas av Ellen Keys ord i boken
BILDNING – NÅGRA SYNPUNKTER” (från 1897), skriver jag följande:11
Jag ställer krav på att välutbildade människor, bemöter mig och uppträder
på ett sätt mot mig – Inte bara som om de hade utbildning,
men även bildning (d.v.s. moral, folkvett, skick & fason).
M.a.o. – att skriva om ”kejsarens nya kläder” har gjort att maktelitens
besökare varit Agrippina-typer under 25 års tid!

Där är förklaringen och motivet till påtvingad nytt webbhotell, 2011,
och
som jag ”såg” först 2017.
Detta p.g.a. av tidigare kapad hemsida & mejl – :´( & >:(


– ”Nej – Det är inte okej för mej!” (skrivet 2017)

Lite personligt om mig – Thorleif Sand! Ja – Vem är jag?
(juli 2022)
Ja – Vem är jag – Jag måste fråga, i och med att så väldigt många verkar vara överens om (direkt eller indirekt, är sak samma)
Dvs. –
att jag skall ha lika lite mänskliga rättigheter som kvinnor hade för över hundra år sedan – en oerhörd förfärande insikt!
Men Metoo-kvinnorna hjälper mig inse att förtalsövergreppen inte är mitt fel!
Ja – Hur ska jag helt kort kunna beskriva och berätta någonting som tog ett helt liv att förstå?
Att först år 2022 få ord för den avhumanisering som pågått pga mitt miljötal – år1987.
Detta med att ”makteliten ”tar sig rätten” att behandla någon som en ”brunråtta” – Ja, detta agerande beskriver lektor Anders W Edwardsson, under Signerat (NWT, 2016-10-10). Läs PDF <llektorns ord>
Nej – Detta går ju varken att ”ta in” eller beskriva – Tur då att andra kloka människor kan sätta ord på detta – Se det drabbande vykortet o citaten nedan.
Ja – drevet är mycket sofistikerat – s.k. Machiavellism12!
Ängeln här nedan är en – Anxious Angel – kanske för dig?

Och detta fantastiska med MeToo-upproret, mot övergrepp – både fysisk & känslomässig – det har givit mig”råg i ryggen”!
Det är många som senaste året (2017-) ställt sig upp mot tystnadskulturen och övergrepp, och de som ej ställer upp på detta har ”anklagats” för medlöperi eller liknande s.k. ”bystanders”!
Initiativtagarna bakom de bransch-specifika Metoo-uppropen, summerar i Kulturnytt (2019-05-03) det hela med:

Jag är nöjd med den här revolutionen för –
Nu finns det ju ingen som kan säga –
»Jag hade ingen aaaning om det här!«
"
Det har även givits ”Något mer utrymme, förståelse och
marginal kring dem
som vill trotsa tystnadskulturen.”
+ ”Tystnadskulturen är fortfarande stark,
men fler får press på sig att arbeta jämställt och
med nolltolerans mot sexuella trakasserier och våld.”
Kulturnyheterna i P2, den 3 maj 2019 <Länk>

Den röda texten får avslutningsvis få vara den beskrivning av eran tystnadskultur, jag mött sedan decennier, och att MeToo-kampanjen nu till slut satt stopp för detta
– Nu får det vara nog – är väl ”sammanfattning” av MeToo!

Vad finns mer att sägaIntet!
Jo, men – det har ABBA, satt ord på i låten
- When All Is Said And Done!

Slutord från
Thorleif Desdemond Sand
ps
Boken
OMGIVEN AV PSYKOPATER (av Thomas Erikson)
sätter väl rubriken på dessa "människor" som
Josefin Nilsson, Michael Jackson & Thorleif haft runt sig!
Definitionen är – De som har en
dold agenda, är psykopater (enligt boken, köpt 2019)!
Dvs. – de "människor" som jag haft i bekantskapskrets, som ”vänner” o andra multi-känsliga, sedan decennier!
Tänk att bli folkpensionär före man "får upp sina
blå"!
Men därför har jag haft ett ganska bra liv - med mina blå - då jag till 65 trodde alla människor om gott!
Mao - Jag tycker det är dags att ställa "psykopaterna” & hens gelikar till svars (som i MeToo och på Dramaten)!
En Sannings- och försoningskommissionen
är det hög tid för
- Om ni vill visa er vara "människor" - Skulle önska att det finns någon av er med
 "EQ" (Emotionell intelligenskvot) att ta in, och bemöta, det som här sägs o skrivs!

Min (o-)synliga stjärna – vad står det på den?De fejkade bevisen mot fångarna Martin & Johan är ett belägg för detta citat!                              →

Arbete pågår, med www.malfall.se
 
Kom gärna med sakliga synpunkter eller kritik, TACK !

Välkommen åter


Tänkvärda ord – eller hur?

Klicka på bilden så får du en pdf.

Senast uppdaterad. 24-04-06/ 12-08-16, 12-05-25 (LibOff) / 11-12-15
Dokumentnamn (LibOff): index_malfall_A4x; 21b LiOf.odt


Se texten -> "»Trött i hjärnan« av strålning!" (eller "Höj ditt pH och bli smart !")


© 1998 - 2003 & 2004 – 2015 &
2019 - 2022, Thorleif Sand

Hemsidan är, fr.o.m. juni 2011, troligen (?) inte ”kapad”!
Har du sett något märkligt/galet, är du välkommen berätta – Tack!
Men rapportera gärna till polisen.


Här kan du få svar (och hypoteser), och läsa om:

På svt Vetenskap har man visat en film där forskare på Karolinska Institutet har bevisat att de som får Coronavirus blir försurade – påvisat med pH-indikator!!Hör du till dem som är avundsjuk
på mitt torpställe?


Malön i Mellanfryken
Härav har Malfall fått sitt namn
Fotograferat från SolbergetVy åt nordost, och man ser lite av Fryksdalen.

Fotograf: Thorleif Sand (1995)


Adress till Thorleifs underbara torpställe:
Malfall
686 94 Rottneros

Skogen blir försurad och sjuk av näringsbrist


Mvh Thorleif Sand


Thorleif Sand har en konstaterat en försurning – Men läkarna hjälper mig INTE med aciditeten!

Varför – Har du svar?Vänligen
Thorleif Sand
Angående det mycket hemska förtalet mot mig som pågått så länga, så sade:

Jan Guillou, om boken som drogs in (140107)

Kommer man så långt efter,
när ett sånt där drev går,
då spelar det till slut
ingen roll vad som är sant!

Sagt till Lotta Bromé, i P4 Extra, den 8 januari 2014

Mina texter får gärna citeras (eller skrivas ut i sin helhet), om du tydliggör att
”Texten är Copyright © Thorleif Sand".
Gör inte lokala kopior på egen hemsida, men vänligen använd länkar till www.malfall.se istället.

Detta är en del av sammanställningen om:
"Biologiska effekter av acidos (läs: försurning), genom interaktion med kemikalier och miljögifter".
Av Thorleif Sand, som har varit förtidspensionerad mot min vilja sedan 1995

© www.malfall.se 1998 - 2023 


1. För att få insikt om bromerade flamskyddsmedlens skadlighet krävs insikt om
halogen displacement” (Jfr Bromism)!

2. Graco Bans Hazardous Flame Retardants
July 16, 2012
Today HealthyStuff.org, Healthy Child Healthy World and the Ecology Center applaud Graco Children’s Products, Inc. for committing to ban the use of four of the most toxic chemical flame retardants from all of their products.
<PFAS is a Great Lakes Issue >

3. Multisensitivitet (av lat. mu’ltus, mycken + sensiti’vus, känslig):
ett för flera antingen känsligt (allergiskt) tillstånd. – Citerat ur:
Medicinsk terminologi, från 1971 (sidan 354) av:
ACKE RENANDER / Med. och Fil. Dr. Professor
AKTIEBOLAGET NORDISKA BOKHANDELNS FÖRLAG
STOCKHOLM <Länk; Runeberg, s_354>
Läs även om andra här beskrivnas symtom, som Thoreif har eller haft – såsom:
Hyperergi': förstärkt reaktion; överkänslighet. Jfr allergi, <Länk; Runeberg, s_227>
Hyperestesi': ökad känslighet. Syn. oxyestesi. <Länk; Runeberg, s_227>
Hyper ocula’ris: överkänslig näthinna, så att redan vanligt ljus kännes plågsamt. <s_227>
Hypertoni' : förhöjd spänning t.ex. i muskler, höjt blodtryck, i ögat (vid glaukom). <s_228>
Detta senare beskriver TV-doktorn i Säsong 1 Avsnitt 2 (6 min & 53 s in i progr,ammet) sade:
"
Underfunktion i sköldkörteln kan ge benkramp!"
Se PDF-utskrift av TV-doktorns uttalande <Lnk>

4. Thorleif Sand (då Gustafsson), bedömd, 1985-05-24, av neurologen Szentgyörgyi på Mölndals Centrallasarett.
Nervinflammation – ”neurit eller skada på nervus cutaneus femoralis”!

5. Hyperestesi – Text ur Nationalencyklopedin (NE2000dvd):
hyperestesi’ (nylat. hyperaesthesi’a, av hyper- och grek. ai’sthesis 'förnimmelse', 'känsla'), överkänslighet för retningar av olika slag, så att förnimmelsen upplevs starkare än normalt. Lätt ytlig beröring av huden kan uppfattas intensivt, på gränsen till obehagligt, t.ex. vid påverkan på nerver som vid bältros.
– Ordet finns även i Nordisk familjebok, Uggleupplagan: del 12 Hyperemi – Induktion(1910)
Ett citat, på Runeberg-siten <Länk>:
Hyperestesi (af grek. hype'r, öfvermåttan, och aesthesis, känsel), med., ökad känslighet.

6. PEM – Protein–energy malnutrition (PEM), sometimes called protein-energy undernutrition (PEU),
<https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Protein%E2%80%93energy_malnutrition>
Även NE skriver om detta, men saknas på Svenska Wikipedia – Varför?

7. MEDICINSK TERMINOLOGI, av
Bengt I. Lindskog , Medicine Dr., Docent, samt
Bengt L. Zetterberg, Fil. Lic., Lektor
1975 by Nordiska Bokhandeln/Almqvist & Wiksell, Stockholm
ISBN 91 516 0022 6

8. Läkaren och forskaren Dr Knut T. Flytlie, skriver i flera kapitel om syra-basbalansen, i boken
Vitaminrevolutionen, från Wahlström och Widstrand. ISBN 91-46-17295-5.

9. GladPack - Vaccin mot förkylning
Galenskaparnas sketch beskriver på ett träffande sätt vaccinationsindustrin!
<https://www.youtube.com/watch?v=0wy51Tqlgzw>
Här visar Galenskaparna och After Shave, på denna ovan beskrivna galenskap, i en mycket belysande sketch om att läkemedelsindustrin inte vill ha helt botande vacciner och läkemedel, då de inte tjänar pengar.

10. Peter C. Gøtsche är internmedcinare och professor i klinisk försöksdesign i Köpenhamn samt en av de ledande i Cochranenätverket av oberoende forskare som utvärderar medicin och medicinska rapporter.
2013 kom hans första bok ut
på svenska :
●  Bok_1: Dödliga mediciner och organiserad brottslighet.
    
- Hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården [Läs en recension – PDF]
●  Bok_2: Dödlig psykiatri och organiserad förnekelse, var nästa boks hade titel:
    I den hävdar han att psykofarmaka i USA och Europa är den tredje
vanligaste dödsorsaken,
    och att bruket av den bör minska med 98 procent och bara användas akut!
●  Engels titeln är
(2015): Deadly Psychiatry and Organised Denial.
People's Press. ISBN 978-87-7159-623-6.
●  Bok_3: Peter C. Gøtzsche (2019) (Skriver om läkemedelsindustrins ”moraliska härdsmälta”)
    Death of a whistleblower and Cochrane’s moral collapse. People's Press.
    Professor Götzsche använder här uttrycket ”Moraliskt sammanbrott (undergång / härdsmälta)”,
    för etiken inom läkemedelsindustrin, samt på forskningsinstitutet han arbetat på!
●  Bok_4: Peter C. Gøtzsche (2019).
    Survival in an Overmedicated World: Look Up the Evidence Yourself. People's Press.

11. Tankarna kommer genom, SR P1, Filosofiska rummet (150206), där Ellen Key citeras:
”– Bildning är det du har kvar när du glömt allt du har lärt dig.”
I Filosofiska rummet pratar de för övrigt om karaktärs­danande bildning som antonym till akademisk utbildning.
Bildning är ett sätt att se på utbildning och kunskap.
Det har ett värde att söka bildning, för
”– Man blir människa av att vara bildad!”

12. Svenska Akademiens ordbok (SAOB, tryckår: 1942), säger detta om MACHIAVELLISM → läs på:
<https://svenska.se/tre/?sok=machiavellism>