Hej, och välkommen till
– Malfall.se! –
och gårdsträdet – den mäktiga granen
(250 cm i omkrets).

Är även du intresserad av din hälsa, och hur vi liksom skogen kan bli försurade!
– Ja, då är vi på samma ”våglängd”, och
– Kolla här – mer om mig, skogen och om försurningen!


Jag Thorleif Sand, som har varit förtidspensionerad
mot min vilja sedan 1995, pga. värk och min
multisensitivitet1.
Det hela startade som en doft- och kemikalieöverkänslighet, redan på 70-talet.
Detta finns det ord för
som läkare har satt ord på, och
det hela är säkerligen är en form av hyperestesi2.
Ofta då värken är som värst, så har det vid toabesök visat sig,
vara en ökning av aciditeten (
lågt pH) i avföringen, i flera dagar.
Detta är bekräftat med pH-papper, som erhållits via en läkare 1993.
Men nu vill de INTE skriva in detta i min journal!!!
I slutet av 90-talet sade dietisten (i samband med åratal av viktminskning),
att jag led av
PEM 3 (pga av magsyrabrist? – men han visste inte…)!
Men, frågan kvarstår – Varför har jag då och då detta,
låga pH?
Lågt pH – liksom coronasmittade får?
Läs mera om detta med lågt pH från svtplay – SVT-Vetenskap, m.m.
Men läs även och lär, här nedan, av skogens försurning.Tankar och reflektioner, av Thorleif Sand
Reviderad: 2022-05-29

Acidos (NE2000dvd).

Textcitat ur – Nationalencyklopedin (NE2000dvd):
acido's (av lat. a'cidum 'syra'), sjuklig förändring i kroppsvätskornas sammansättning med ökning av aciditeten (lågt pH).
Acidos orsakas av ökning av syra eller förlust av bas.
Metabolisk acidos:
   ♦  uppträder vid okontrollerad diabetes, som ger ökad bildning av ketonkroppar, och
   ♦  vid kronisk njursvikt (uremi), där utsöndringen av sura ämnesomsättnings-
       produkter (metaboliter) genom njurarna är nedsatt.
Respiratorisk acidos
   ♦  förekommer vid diverse lungsjukdomar, där vädringen av koldioxid i utandnings-
       luften är nedsatt.
Ett antal buffertsystem stabiliserar aciditeten i organismen; (se → syra-basbalans [NE2000dvd]).


Människor kan bli försurade, läs om Acidos
Ur boken MEDICINSK TERMINOLOGI (ref. 4):
Acidos (latin av acidum, syra);
abnorm stark bildning av syror inom organismen (”syraförgiftning”) t.ex.
   ♦  vid sockersjuka (med stark anhopning av acetonkroppar/ketonkroppar), eller
   ♦  vid alimentär intoxikation i spädbarnsåldern, eller
   ♦  vid svält
Relativ acidos: se alkalopeni →
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Alkalopeni´, (latin av Alcalopenia, av grekiskans penia, brist på):
brist på alkalier eller minskad alkalireserv (hos dibarn).
Synonymt med relativ acidos.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Alkali, (arab. Al kali, sodahaltig växtaska):
ämne hörande till alkalierna: oxider och motsvarande hydrat av
alkalimetallerna kalium, natrium m.fl. och jordalkalimetallerna, kalcium, magnesium m.fl. reagera alkaliskt (färga rött lackmus blått, pH > 7).
Slut citat.


h

Ja – Jag upprepar – Varför har jag då och då detta, låga pH?
Förklara då varför läkarna inte är det minsta intresserade,
av att skriva in det i journalen och då heller inte hjälpa mig…
Jag är bevisligen försurad – Och liksom för skogen
är att det, de basiska buffertarna som börjat ta slut
(Läs referenserna ovan).
(Läs även, flera kapitel om syra-bas-balansen ur boken av Dr Flytlie5, från 1990-talet).
Detta att mäta försurning är tydligen ett hot mot makteliten
[lektorns ord],
och därför har de med förljugenhet inte tagit med detta i journalerna!!!
De är alltså INTE intresserade
av mina bevisade mätningar, och
heller INTE intresserad av
beskrivningar av fenomenet, som
finns beskrivet i de gamla läkarböckerna!
Detta är orsaken till att få har bemött mina populärvetenskapliga artiklar!
Som sagt – Läs och lär av skogens försurning
(nedan).

Läs vad Läkaren, professorn och forskaren Peter C. Götzsche,
har skrivit i sina böcker här nedan[1]! Men även Galenskaparna och After Shave,
kan sätta ord på läkarnas ”galenskap” i deras sketch som beskriver
läkemedelsindustrin på ett mycket träffande sätt.
Ja – denna ovan beskrivna galenskap, belyser de med humor i en mycket bra sketch, läkemedelsindustrin inte vill ha läkemedel som botar – Då tjänar de inga pengar... [6].

Professor Peter Götzsche, skriver om - moraliska härdsmälta!

En möjlig förklaring att läkare inte bemöter denna kunskap,
skulle kunna vara den
moraliska härdsmälta, som,
läkaren, professor och forskaren (i medicin)
Peter Götzsche,
beskriver och sätter ord på genom boken:
Death of a whistleblower and Cochrane’s moral collapse”.
Läkaren, professorn och forskaren Peter C. Götzsche, har skrivit flera böcker [7].
Cochrane är det forskningsinstitutet som internmedicinaren Peter C. Gøtzsche forskat vid. Han har där varit professor i klinisk försöksdesign
i Köpenhamn samt, är en av de ledande i Cochranenätverket av oberoende
forskare som utvärderar medicin och medicinska rapporter.

Läkarna o vetenskaparnas nonchalans, kan väl beskrivas av:
För att travestera på Ellen Keys ord i boken
BILDNING – NÅGRA SYNPUNKTER” (från 1897), skriver jag följande:8
Jag ställer krav på att välutbildade människor, bemöter mig och uppträder
på ett sätt mot mig – Inte bara som om de hade utbildning,
men även bildning (d.v.s. moral, folkvett, skick & fason).
M.a.o. – att skriva om ”kejsarens nya kläder” har gjort att maktelitens
besökare varit Agrippina-typer under 25 års tid!

Där är förklaringen och motivet till påtvingad nytt webbhotell, 2011,
och
som jag ”ser” först nu 2017.
Detta p.g.a. av tidigare kapad hemsida & mejl – :´( & >:(

De mycket grova kränkningar och förtal det har varit frågan om,
har en av
universitetslektor Edwardsson, på ett rättframt sätt satt ord på med rubriken:
Liberalfascismens svenska intåg – som med sin artikel liksom sätter ord på det hela
– Det värsta är att läkarna på ”bokbålet” har bränt upp kunskapen om hyperestesi, samt
att ingenjörerna (SEK, 1988) på ”bokbålet” har bränt upp rätta kunskapen om Maxwells ekvationer!
Därmed har de elöverkänsliga kunnat förklaras som psykiskt sjuka, och
mänskliga rättigheter gäller (sedan ”kristallnatten” vårvintern 2015) därmed inte dem!
Så är du – där ute – en sann medmänniska eller med i en handikapporganisation, och
med
ställer upp på detta med – sanning och mänskliga rättigheter!
Då tror jag du – liksom jag – önskar få en bättre värld!.
Läs min skrivelse om detta
– ”Nej – Det är inte okej för mej!” (Länk)


Rottneros, Malfall i maj 2019

Ja – MeToo och hela mitt liv och inställning om övergreppen mot mig själv, ändrades radikalt (ett uppvaknande, våren 2019) – Efter dokumentären om:
Josefin Nilsson – Älska mig för den jag är; och tystnadskulturen samt det liknande drevet mot Michael Jackson9, med avsikt ”att döda” även honom. Ja – mycket sofistikerat – s.k. Machiavellism10!

Och detta fantastiska med MeToo-upproret, mot övergrepp – både fysisk & känslomässig – det har givit mig”råg i ryggen”!
Det är många som senaste året (2017-) ställt sig upp mot tystnadskulturen och övergrepp, och de som ej ställer upp på detta har ”anklagats” för medlöperi eller liknande s.k. ”bystanders”!
Initiativtagarna bakom de bransch-specifika Metoo-uppropen, summerar i Kulturnytt (2019-05-03) det hela med:

Jag är nöjd med den här revolutionen för –
Nu finns det ju ingen som kan säga –
»Jag hade ingen aaaning om det här!«
"
Det har även givits ”Något mer utrymme, förståelse och
marginal kring dem
som vill trotsa tystnadskulturen.”
+ ”Tystnadskulturen är fortfarande stark,
men fler får press på sig att arbeta jämställt och
med nolltolerans mot sexuella trakasserier och våld.”
Kulturnyheterna i P2, den 3 maj 2019 <Länk>

Den röda texten får avslutningsvis få vara den beskrivning av eran tystnadskultur, jag mött sedan decennier, och att MeToo-kampanjen nu till slut satt stopp för detta
– Nu får det vara nog – är väl ”sammanfattning” av MeToo!

Vad finns mer att sägaIntet!
Jo, men – det har ABBA, satt ord på i låten
- When All Is Said And Done!

Slutord från
Thorleif Desdemond Sand
ps
Boken
OMGIVEN AV PSYKOPATER (av Thomas Erikson)
sätter väl rubriken på dessa "människor" som
Josefin Nilsson, Michael Jackson & Thorleif haft runt sig!
Definitionen är – De som har en
dold agenda, är psykopater (enligt boken, köpt 2019)!
Dvs. – de "människor" som jag haft i bekantskapskrets,
som ”vänner” o andra multi-känsliga, sedan decennier!
Tänk att bli folkpensionär före man "får upp sina
blå"!
Men därför har jag haft ett ganska bra liv - med mina blå - då jag till 65 trodde alla människor om gott!
Mao - Jag tycker det är dags att ställa "psykopaterna” & hens gelikar till svars (som i MeToo och på Dramaten)!
En
Sannings- och försoningskommissionen är det hög tid för
- Om ni vill visa er vara "människor" - Skulle önska att det finns någon av er med
 "EQ" (Emotionell intelligenskvot) att ta in, och bemöta, det som här sägs o skrivs!

Min (o-)synliga stjärna – vad står det på den?

Snacka om att få upp mina blå – först sent 2010-tal!
Inser nu att detta, förtalet och drevet mot mig kan jämföras med att få en "Davidsstjärna" på jackan.
Men det står inte "Jude" på den (som i Nazityskland), utan där står – Ja, vadå?
Det vet endast ni som direkt eller indirekt,
sak samma, deltar i det Shakespeareianska förtalshatet mot mig.
– Thorleif Sand!
PS
Jag har alltså kommit till insikt om att jag verkar ha lika lite m
änskliga rättigheter, som en Jude i Nazityskland!

Är denna stjärna en julstärna,
för min stora gårdsgran?
Eller är den stjärnan som kan
lysa vår väg” till sanningen?
Ja – Men tyvärr är insikten
från 2019:
Det är min osynliga Davidsstjärna!
De fejkade bevisen mot fångarna Martin & Johan är ett belägg för detta citat!                              →

Arbete pågår, med www.malfall.se
 
Kom gärna med sakliga synpunkter eller kritik, TACK !

Välkommen åter


Tänkvärda ord – eller hur?

Klicka på bilden så får du en pdf.

Senast uppdaterad. 20-12-21/ 12-08-16, 12-05-25 (LibOff) / 11-12-15
Dokumentnamn (LibOff): index_malfall_A4x%3B 18j Deb.odt


Se texten -> "»Trött i hjärnan« av strålning!" (eller "Höj ditt pH och bli smart !")


© 1998 - 2003 & 2004 – 2015 &
2019 - 2020, Thorleif Sand
Hemsidan är, fr.o.m. juni 2011, troligen (?) inte ”kapad”!
Har du sett något märkligt/galet, är du välkommen berätta – Tack! Men rapportera gärna till polisen.


Här kan du få svar (och hypoteser), och läsa om:

På svt Vetenskap har man visat en film där forskare på Karolinska Institutet har bevisat att de som får Coronavirus blir bevisligen försurade – påvisat med pH-indikator!!Hör du till dem som är avundsjuk
på mitt torpställe?


Malön i Mellanfryken
Härav har Malfall fått sitt namn
Fotograferat från SolbergetVy åt nordost, och man ser lite av Fryksdalen.

Fotograf: Thorleif Sand


Adress till Thorleifs underbara torpställe:
Malfall
686 94 Rottneros

Skogen blir försurad och sjuk av näringsbrist


Mvh Thorleif Sand


Thorleif Sand har en konstaterat en försurning – Men läkarna hjälper mig INTE med aciditeten!

Varför – Har du svar?Vänligen
Thorleif Sand
Angående det mycket hemska förtalet mot mig som pågått så länga, så sade:

Jan Guillou, om boken som drogs in (140107)

Kommer man så långt efter,
när ett sånt där drev går,
då spelar det till slut
ingen roll vad som är sant!

Sagt till Lotta Bromé, i P4 Extra, den 8 januari 2014

Mina texter får gärna citeras (eller skrivas ut i sin helhet), om du tydliggör att
”Texten är Copyright © Thorleif Sand".
Gör inte lokala kopior på egen hemsida, men vänligen använd länkar till
www.malfall.se istället.

Detta är en del av sammanställningen om:
"Biologiska effekter av acidos (läs: försurning), genom interaktion med kemikalier och miljögifter".
Av Thorleif Sand, som har varit förtidspensionerad mot min vilja sedan 1995

© www.malfall.se 1998 - 2020 


1. Multisensitivitet (av l. mu’ltus, mycken + sensiti’vus, känslig):
ett för flera antinge’n känsligt (allergiskt) tillstånd. – Citerat ur:
Medicinsk terminologi, från 1971 (sidan 354) av:
ACKE RENANDER / Med. och Fil. Dr. Professor
AKTIEBOLAGET NORDISKA BOKHANDELNS FÖRLAG
STOCKHOLM

2. Hyperestesi – Ordet finns i Nordisk familjebok, Uggleupplagan: del 12 Hyperemi – Induktion(1910)
Ett citat, på Runeberg-siten <Länk>:
Hyperestesi (af grek. hype'r, öfvermåttan, och aesthesis, känsel), med., ökad känslighet.

3. PEM – Protein–energy malnutrition (PEM), sometimes called protein-energy undernutrition (PEU),
<https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Protein%E2%80%93energy_malnutrition>
Även NE skriver om detta, men saknas på Svenska Wikipedia – Varför?

4. MEDICINSK TERMINOLOGI, av
Bengt I. Lindskog , Medicine Dr., Docent, samt
Bengt L. Zetterberg, Fil. Lic., Lektor
1975 by Nordiska Bokhandeln/Almqvist & Wiksell, Stockholm
ISBN 91 516 0022 6

5. Läkaren och forskaren Dr Knut T. Flytlie, skriver i flera kapitel om syra-basbalansen, i boken
Vitaminrevolutionen, från Wahlström och Widstrand. ISBN 91-46-17295-5.

6. GladPack - Vaccin mot förkylning
Galenskaparnas sketch beskriver på ett träffande sätt vaccinationsindustrin!
<https://www.youtube.com/watch?v=0wy51Tqlgzw>
Här visar Galenskaparna och After Shave, på denna ovan beskrivna galenskap, i en mycket belysande sketch om att läkemedelsindustrin inte vill ha helt botande vacciner och läkemedel, då de inte tjänar pengar.

7. Peter C. Gøtsche är internmedcinare och professor i klinisk försöksdesign i Köpenhamn samt en av de ledande i Cochranenätverket av oberoende forskare som utvärderar medicin och medicinska rapporter.
2013 kom hans första bok ut
på svenska :
●  Bok_1: Dödliga mediciner och organiserad brottslighet.
    
- Hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården [Läs en recension – PDF]
●  Bok_2: Dödlig psykiatri och organiserad förnekelse, var nästa boks hade titel:
    I den hävdar han att psykofarmaka i USA och Europa är den tredje
vanligaste dödsorsaken,
    och att bruket av den bör minska med 98 procent och bara användas akut!
●  Engels titeln är
(2015): Deadly Psychiatry and Organised Denial.
People's Press. ISBN 978-87-7159-623-6.
●  Bok_3: Peter C. Gøtzsche (2019) (Skriver om läkemedelsindustrins ”moraliska härdsmälta”)
    Death of a whistleblower and Cochrane’s moral collapse. People's Press.
    Professor Götzsche använder här uttrycket ”Moraliskt sammanbrott (undergång / härdsmälta)”,
    för etiken inom läkemedelsindustrin, samt på forskningsinstitutet han arbetat på!
●  Bok_4: Peter C. Gøtzsche (2019).
    Survival in an Overmedicated World: Look Up the Evidence Yourself. People's Press.

8. Tankarna kommer genom, SR P1, Filosofiska rummet (150206), där Ellen Key citeras:
”– Bildning är det du har kvar när du glömt allt du har lärt dig.”
I Filosofiska rummet pratar de för övrigt om karaktärs­danande bildning som antonym till akademisk utbildning.
Bildning är ett sätt att se på utbildning och kunskap.
Det har ett värde att söka bildning, för
”– Man blir människa av att vara bildad!”

9. Mejlkopia (del av) till ansvariga på TV:
Till de ansvariga för dokumentären - sänd även i samband med detta tidigare intervju med Michael Jackson (i ämnet) - Tack!
Jag hade förra veckan tänkt tacka er i SR o TV - för att ni tar upp detta "sjuka".
Men vad är det fråga om!?!
I all hast för att bemöta er för detta viktiga - tack för att ni ger mig chansen att försvara Michael!

Börja gärna läsa mina slutord o tack till dem som ger mig den Klassiska musiken,
som har hjälpt mig genom eld, is & vatten...

Om jag nu låter maktelitens förtal mot Michael Jackson (genom dokumentären "Leaving Neverland") , stå kvar oemotsagt, så är JAG - Thorleif Sand - en skitstövel - men jag tackar för MeToo!
Se (och kom ihåg hans - Michael Jacksons - ögon i dokumentären (för väl över tio år sedan), då han blev utfrågad i en intervju-dokumentär rörande detta sjuka förtalet mot honom!

Maktelitens (fascisternas) förtal mot Michael Jackson och mot
mig - Thorleif Sand - då de som inte gjort upp med sitt nazistiska förflutna

10. Svenska Akademiens ordbok (SAOB, tryckår: 1942), säger detta om MACHIAVELLISM → läs på:
<https://svenska.se/tre/?sok=machiavellism>